Konferencja "Przyszłość technik badawczych w socjologii"

25-26.10.2012 r. w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego ma miejsce ogólnopolska konferencja socjologiczna "Przyszłość technik badawczych w socjologii". Dyrektor CBOS dr hab. Mirosława Grabowska prowadzi Sesję II "Badania sondażowe - procedury analityczne i sprawdzające" oraz występuje z prezentacją "Co to znaczy wierzyć we współczesnej Polsce" w Sesji IV poświęconej metodologicznym aspektom badania zjawisk społecznych.

Nasze sondaże (wspólny projekt Instytutu Socjologii UW i CBOS) są też obecne w wystąpieniach prof. Antoniego Sułka "Unrandomized count technique, nowa metoda ustalania fasadowości odpowiedzi w badaniach sondażowych", dr. Tadeusza Szawiela z UW pt. "Czy i co znaczy lewica i prawica we współczesnej Polsce?" oraz mgr Katarzyny Święciak z UW pt. "Odpowiedzi beztreściowe w badaniach CBOS w latach 1985 - 2011"

Program konferencji: tutaj