Debata "Nasza wolność... Polacy po dwudziestu czterech latach przemian"

29.05.2013 r. w Pałacu Prezydenckim miała miejsce debata z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego pt. "Nasza wolność... Polacy po dwudziestu czterech latach przemian" zorganizowana przez CBOS. Debatę poprowadziła dyrektor CBOS Mirosława Grabowska. Zaproszeni goście - psycholodzy, socjolodzy i publicyści - dyskutowali o tym, jakim społeczeństwem jesteśmy obecnie, jak na Polaków wpłynęły zmiany zapoczątkowane wyborami 4 czerwca 1989 roku.

Pliki z prezentacjami do pobrania:

  1. dr hab. Mirosława Grabowska, CBOS "Zmiany w ocenach sytuacji w kraju po roku 1989"
  2. Barbara Badora, CBOS "Czy warto było zmieniać ustrój? Społeczna ocena przemian po 1989 roku"
  3. Beata Roguska, CBOS "Stosunek Polaków do członkostwa w Unii Europejskiej"
  4. Piotr Ciacek, Millward Brown "Optymiści - Pesymiści a konsumpcja dóbr i mediów"
  5. prof. Janusz Czapiński, Uniwersytet Warszawski "Polacy w drodze do sukcesu życiowego w III Rzeczpospolitej"