XIX Piknik Naukowy

Na XIX Pikniku Naukowym ankieterzy CBOS realizowali na zlecenie Centrum Nauki Kopernik trzy projekty badawcze:
  1. badanie opinii na temat Pikniku Naukowego - respondentami byli uczestnicy w wieku powyżej 10 lat,
  2. badanie młodzieży w wieku 10-16 lat na temat zainteresowań naukowych i kapitału naukowego młodych ludzi
  3. badanie wystawców (instytucje naukowe, uczelnie, instytucje kultury, fundacje związane z edukacją, koła naukowe) i ich motywacje dotyczące uczestnictwa w Pikniku Naukowym