Lekarz - zawód szczególnego zaufania społecznego

Badacz-analityk CBOS dr Rafał Boguszewski wystąpił z referatem "Zawód lekarza w opiniach i ocenach społecznych" na konferencji "Lekarz - zawód szczególnego zaufania społecznego", która odbyła się w Senacie. Uczestnicy konferencji debatowali nad psychologicznymi aspektami spadku zaufania do przedstawicieli środowiska medycznego oraz nad tym, jaki system ochrony zdrowia najbardziej sprzyjałby budowaniu zaufania między pacjentami a pracownikami ochrony zdrowia.

Prezentacja dr Rafała Boguszewskiego "Zawód lekarza w opiniach i ocenach społecznych" ... zobacz >>


fot. Michał Józefaciuk