Postawy młodzieży wobec alkoholu

Analityk CBOS Marcin Herrmann uczestniczył w konferencji, na której zaprezentowano wyniki badania "Postawy młodzieży wobec alkoholu" zrealizowanego przez CBOS na zlecenie ZPPP "Browary Polskie". W dyskusji w Centrum Prasowym PAP w Warszawie udział wzięli także psychologowie: dr Aleksandra Piotrowska i dr Adam Kłodecki, terapeuta uzależnień.

http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/58566,25,cbos-dorosli-lekcewaza-picie-alkoholu-przez-niepelnoletnich

http://www.rdc.pl/informacje/dzieci-i-alkohol-inicjacja-picia-alkoholu-nastepuje-srednio-po-13-urodzinach-posluchaj/