Solidarność w czasach nieufności

Dyrektor CBOS dr hab. Mirosława Grabowska, prof. UW, oraz badacze-analitycy dr Rafał Boguszewski, Marta Bożewicz i Beata Roguska wzięli udział w XVI Ogólnopolskim Zjeździe Socjologów "Solidarność w czasach nieufności" zorganizowanym w Gdańsku. Mirosława Grabowska wystąpiła w ramach panelu "Komercyjne badania społeczne" z referatem "Kondycja badań sondażowych widziana z góry i z dołu", a także współprowadziła sesję "Popękane społeczeństwo". Rafał Boguszewski i Beata Roguska zaprezentowali wyniki badań CBOS w referacie "Religijność a kapitał społeczny i aktywność społeczno-polityczna Polaków", natomiast Marta Bożewicz, doktorantka w Instytucie Socjologii UW, wygłosiła referat "Jak religijni? Wnioski z wywiadów kognitywnych dla badania religijności Polaków".

Religijność a kapitał społeczny i aktywność społeczno-polityczna Polaków

Kondycja badań sondażowych – widziana z góry i z dołu