Ludzie w sieciach. Znaczenie otoczenia społecznego
dla funkcjonowania jednostki

W wydawnictwie ISP PAN ukazała się książka pod redakcją Bogdana W. Macha i Ireneusza Sadowskiego "Ludzie w sieciach. Znaczenie otoczenia społecznego dla funkcjonowania jednostki". Książka prezentuje pierwsze rezultaty projektu "Ludzie w sieciach: wpływ kontekstu społecznego na jednostkę i jego rola w kształtowaniu struktury społeczeństwa", który realizowany był w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Częścią projektu było badanie na ogólnopolskiej próbie liczącej 5631 adresów osób w wieku 18–75 lat, zrealizowane w 2016 roku przez Centrum Badania Opinii Społecznej.

Ze wstępu:

"Serdecznie dziękujemy w tym miejscu pracownikom i ankieterom CBOS biorącym udział w realizacji badania. Nie mamy wątpliwości, że sukces projektu "Ludzie w sieciach" nie byłby możliwy bez ich profesjonalizmu i - wykraczającego często poza ramy zawodowych obowiązków - zaangażowania w projekt. Za miesiące ciężkiej pracy przy projekcie podziękowania zechcą przyjąć Maciej Czernielewski, Krzysztof Janowski, Jolanta Kalka, Zbigniew Marczewski i stu pięćdziesięciu pięciu ankieterów CBOS przygotowujących, koordynujących i realizujących badanie oraz Dyrekcja CBOS w osobach Mirosławy Grabowskiej i Janusza Durlika, którzy od samego początku wspierali aktywnie projekt, znajdując zawsze dla nas czas w napiętych terminarzach prac i obowiązków ich instytucji."