Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Trwa kolejna edycja staży studenckich w Centrum Badania Opinii Społecznej.

W tym roku od połowy lipca do końca września gościmy studentki Wydziału Nauk Społecznych SGGW, które odbywają staż w CBOS w ramach programu "Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) Europejskiego Funduszu Społecznego.

Efektem pracy stażystek są m.in. komunikaty z badań CBOS: