Bóg a sprawa polska. Poza granicami teorii sekularyzacji

W Wydawnictwie Naukowym Scholar ukazała się książka dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej dr hab. Mirosławy Grabowskiej, prof. UW, "Bóg a sprawa polska. Poza granicami teorii sekularyzacji", w której znajduje się m.in. sporo odniesień do wyników sondaży CBOS.

Książka "Bóg a sprawa polska. Poza granicami teorii sekularyzacji" dotyka w dziedzinie nauk społecznych spraw najważniejszych i czyni to w sposób niezwykle rzetelny, stawiając raczej znaki zapytania niż sugerując pochopne odpowiedzi. Jest też napisana klarownym i precyzyjnym językiem, dalekim od żargonu naukowego i niepozbawionym walorów literackich.
- z recenzji wydawniczej prof. Zbigniewa Stawrowskiego