OGŁOSZENIA | Konkurs na stanowisko Dyrektora CBOS ... więcej >>
       
Powrót do strony głównej
hasło rzetelność i profesjonalizm

20 lat Fundacji CBOS

 Koszyk Koszyk (0 szt.)   Kwota (0.00 zł)
 
O firmie  Badania  Publikacje  Kontkt  FAQ  
      EN
 
  BIP  
     Facebook   Twitter  
 
Ustawa i statut CBOS | Dyrekcja | Rada CBOS
Zespoły badawcze | Ośrodek Informacji | Klienci
 
 
 
 
O FIRMIE
 
Ustawa o CBOS  
 
Statut CBOS  
 

Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej jest wyspecjalizowanym ośrodkiem prowadzącym reprezentatywne dla społeczeństwa polskiego badania sondażowe, dotyczące opinii na temat wszelkich ważnych problemów społeczno-politycznych i gospodarczych. Do naszych głównych atutów należy długoletnie doświadczenie - CBOS powstał w roku 1982. Od początku lat 90. CBOS realizuje regularnie, co miesiąc, badania przeglądowe. Ich wyniki są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Unikalny charakter CBOS został uznany przez Sejm RP, który ustawą z 20 lutego 1997 roku nadał mu status niezależnej fundacji i powierzył zadanie prowadzenia badań społecznych na użytek publiczny. Od tej pory nad planami i jakością prac badawczych czuwa Rada CBOS, w skład której wchodzą specjaliści z siedmiu instytucji akademickich oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu, Prezydenta RP i Premiera.

Obecnie CBOS co miesiąc realizuje sondaż "Aktualne problemy i wydarzenia" (na ok. 1000-osobowej próbie dorosłych mieszkańców Polski), uzupełniany - zależnie od potrzeb - przez specjalne badania jednorazowe. Rocznie CBOS publikuje około 200 komunikatów z badań, które obejmują wszystkie istotne dla społeczeństwa polskiego problemy, oraz wydaje opracowania monograficzne i książkowe. Syntezę najważniejszych wyników badań przeglądowych można znaleźć w serii "Opinie i Diagnozy" oraz w anglojęzycznej serii "Polish Public Opinion".

CBOS realizuje powierzoną mu misję społeczną, a także prowadzi badania na zlecenie różnych instytucji społecznych oraz firm prywatnych, od lat ciesząc się uznaniem i popularnością wśród klientów. O jakości badań CBOS decyduje przede wszystkim profesjonalizm, wyobraźnia badawcza oraz wszechstronność analiz i interpretacji wyników, gwarantowane wysokimi kwalifikacjami pracowników. Obecnie fundacja zatrudnia ponad trzydziestu socjologów, ekonomistów, statystyków i informatyków o dużym doświadczeniu i szerokim zakresie specjalizacji. Do poszczególnych projektów angażowani są również, w miarę potrzeb, wybitni eksperci z konkretnych dziedzin.

Atutami CBOS są także: solidna, dobrze wyszkolona i doświadczona sieć ankieterska oraz profesjonalna kontrola jakości badań, prowadzona zarówno przez własnych specjalistów, jak i przez niezależny audyt zewnętrzny. Dzięki rzetelnym procedurom kontroli CBOS posiada aktualny certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów przyznawany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR), do której Centrum Badania Opinii Społecznej należy od 1999 roku.