Warning: include(../../control/style.htm): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtualki/40602/PL/wydarzenia/07_ecs/ecs.php on line 9

Warning: include(): Failed opening '../../control/style.htm' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/virtualki/40602/PL/wydarzenia/07_ecs/ecs.php on line 9
CBOS   ISUW   ECS
 
W 2010 roku obchodziliśmy 30. rocznicę powstania NSZZ "Solidarność". W związku z tym CBOS oraz Europejskie Centrum Solidarności przygotowały wspólny projekt badawczy: "Solidarność - doświadczenie i pamięć".

Jego celem było - z jednej strony - określenie, w jaki sposób doświadczenie związkowej i wolnościowej działalności prowadzonej w okresie PRL trwa we współczesnej pamięci, z drugiej zaś - odpowiedź na pytanie, w jakiej formie i w jakim zakresie doświadczenie to było przekazywane kolejnym pokoleniom Polaków. Jak dziś, po przeszło dwudziestu latach od momentu rozpoczęcia transformacji ustrojowej, Polacy oceniają dorobek i znaczenie "pierwszej Solidarności"? Konsultantem naukowym badania był prof. Ireneusz Krzemiński z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

PUBLIKACJE

SOLIDARNOŚĆ - DOŚWIADCZENIE I PAMIĘĆ
Ireneusz Krzemiński
Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2010
OPINIE I DIAGNOZY nr 16
"Solidarność" - doświadczenie, pamięć i dziedzictwo
Warszawa 2010

 

KONFERENCJA
Solidarność - doświadczenie i pamięć
14.05.2010

Prezentacja pt.
Ocena historycznego znaczenia NSZZ "Solidarność".

Prezentacja pt.
Ocena porozumień Okrągłego Stołu i zmian po 1989 roku .
 

dr hab. Mirosława Grabowska - Dyrektor CBOS i Maciej Zięba OP - Dyrektor ECS udzielają wywiadu
 
dr Tadeusz Szawiel - Zastępca Dyrektora do Spraw Naukowo-Badawczych w Instytucie Socjologii UW
 
dr hab. Sławomir Łodziński - Dyrektor Instytu Socjologii UW
 
od prawej: dr hab. Mirosława Grabowska - Dyrektor CBOS
Maciej Zięba OP - Dyrektor ECS,
prof. UW dr hab. Ireneusz Krzemiński,
 
Maciej Zięba OP - Dyrektor ECS
 
dr hab. Mirosława Grabowska - Dyrektor CBOS
 
od lewej: prof. UKSW dr hab. Zbigniew Stawrowski,
prof. Andrzej Paczkowski
 
od lewej: Artemis Bellos - CBOS
prof. dr hab. Antoni Sułek,
 
od lewej: Beata Roguska - socjolog CBOS,
Krzysztof Pankowski - socjolog CBOS,
dr Tadeusz Szawiel - Zastępca Dyrektora do Spraw Naukowo-Badawczych w Instytucie Socjologii UW
 
prof. UW dr hab. Ireneusz Krzemiński
 
Beata Roguska - socjolog CBOS
 
Krzysztof Pankowski - socjolog CBOS
 
przerwa na lunch
 
O konferencji napisali między innymi:

http://www.ecs.gda.pl/newss/news/2053
http://radio.bialystok.pl/wiadomosci/polskaiswiat/id/37273
http://laboratorium.wiez.pl/wydarzenia.php?archiwum
http://www.salon24.pl/news/16052,cbos-nszz-solidarnosc-odegral-w-historii-pozytywna-role
http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/spoleczenstwo/cbos--nszz-solidarnosc-odegral-w-historii-pozytywna-role,58415,1