RÓWNOŚCIOWA POLITYKA ZATRUDNIENIA SZANSĄ KOBIET NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 
 
ProjektO projektodawcyKonferencjaAnkietaPromocjaPublikacjeLinkiKontakt
 
 

 

ANKIETA

Odpowiedzi N=66 przedstawicieli instytucji rynku pracy na ankietę ewaluacyjną

2. Czy Pana/Pani zdaniem zjawisko nierównego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy województwa mazowieckiego stanowi problem:

3. Jakie są Pana/Pani zdaniem główne przejawy nierównego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy województwa mazowieckiego?

4. Jak ocenia Pan/Pani działania instytucji rynku pracy województwa mazowieckiego w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji kobiet na rynku pracy województwa mazowieckiego?

5. Czy instytucjom rynku pracy województwa mazowieckiego potrzebne jest zewnętrzne wsparcie merytoryczne w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji zawodowej kobiet na mazowieckim rynku pracy?

6. Które z wymienionych poniżej obszarów problemowych, wymagają Pana/Pani zdaniem najbardziej szczegółowego zdiagnozowania w trakcie prac badawczych, zaplanowanych w ramach projektu? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

7. Które z zaplanowanych w projekcie działań dostarczy Pana/Pani zdaniem instytucjom rynku pracy najwięcej przydatnych danych/praktycznych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji kobiet na rynku pracy województwa mazowieckiego?

8. Proszę ocenić trafność wyboru obszarów tematycznych, których dotyczyć będą rekomendacje opracowywane w ramach projektu. W skali od 0 do 3 punktów im więcej punktów Pan/Pani przyzna tym lepiej oceni trafność doboru tematyki rekomendacji.
Zwiększanie udziału kobiet w zawodach przez nie niedoreprezentowanych
Aktywne formy zwalczania bezrobocia wśród kobiet
Minimalizowanie wpływu konfliktu rodzina-praca na pracę zawodową kobiet
Systemowe przeciwdziałanie dyskryminacji zawodowej kobiet

9. Czy Pana/Pani zdaniem potrzebne jest przeprowadzenie badań diagnozujących poziom dyskryminacji kobiet na rynku pracy województwa mazowieckiego?

 
 Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego