RÓWNOŚCIOWA POLITYKA ZATRUDNIENIA SZANSĄ KOBIET NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 
 
ProjektO projektodawcyKonferencjaAnkietaPromocjaPublikacjeLinkiKontakt
 
 

O PROJEKTODAWCY

Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej jest wyspecjalizowanym ośrodkiem prowadzącym reprezentatywne dla społeczeństwa polskiego badania sondażowe, dotyczące opinii na temat wszystkich ważnych problemów społeczno-politycznych i gospodarczych. Do naszych głównych atutów należy długoletnie doświadczenie - CBOS powstał już w roku 1982. Od początku lat 90-tych badania przeglądowe CBOS realizowane są regularnie co miesiąc. Ich wyniki są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Unikalny charakter CBOS został uznany przez Sejm RP, który ustawą z 20 lutego 1997 roku nadał nam status niezależnej fundacji i powierzył zadanie prowadzenia badań społecznych na użytek publiczny. Od tej pory nad planami i jakością prac badawczych czuwa Rada Fundacji CBOS, w które reprezentowani są fachowcy z siedmiu instytucji akademickich oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu, Premiera i Prezydenta RP.

Obecnie CBOS co miesiąc realizuje sondaż "Aktualne problemy i wydarzenia" (na 1000-osobowej próbie dorosłych Polaków), uzupełniany zależnie od potrzeb przez specjalne badania jednorazowe. Rocznie CBOS publikuje ponad 200 raportów z badań poruszających wszystkie istotne dla społeczeństwa polskiego problemy oraz wydaje publikacje monograficzne i książkowe. Syntezę najważniejszych wyników badań przeglądowych można znaleźć w seriach "Opinie i Diagnozy" oraz w wersji anglojęzycznej "Polish Public Opinion".

Obok realizowania powierzonej mu misji społecznej CBOS prowadzi badania na zlecenie różnych instytucji społecznych i firm prywatnych, od lat ciesząc się uznaniem i popularnością wśród klientów. O jakości badań CBOS decyduje przede wszystkim profesjonalizm w realizacji, wyobraźnia badawcza oraz wszechstronność analiz i interpretacji wyników, gwarantowane przede wszystkim wysokimi kwalifikacjami pracowników. Zatrudniamy obecnie ponad czterdziestu socjologów, ekonomistów, statystyków i informatyków o dużym doświadczeniu i szerokim zakresie specjalizacji. Do specjalnych projektów angażowani są również w miarę potrzeby wybitni eksperci z danej dziedziny.

Atutem CBOS jest również jedna z największych w kraju sieci ankieterskich oraz profesjonalna kontrola jakości badań prowadzona zarówno przez własną komórkę jak i przez niezależny audyt zewnętrzny. Dzięki rzetelnym procedurom kontroli CBOS posiada aktualny certyfikat "Gwarancji jakości pracy ankieterskiej" przyznawany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku.

Dyrektorem CBOS jest dr hab. Mirosława Grabowska,

  • wieloletni pracownik naukowy i wykładowca Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • członek World Association for Public Opinion Research (WAPOR) oraz
  • członek European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR)
Zastępca Dyrektora CBOS Janusz Durlik od lutego 2009 roku jest Prezesem Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR)

Strona internetowa Fundacji CBOS www.cbos.pl

 
 Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego