RÓWNOŚCIOWA POLITYKA ZATRUDNIENIA SZANSĄ KOBIET NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 
 
ProjektO projektodawcyKonferencjaAnkietaPromocjaPublikacjeLinkiKontakt
 
 

PUBLIKACJE

Rezultaty osiagnięte w wyniku realizacji projektu:

 • Analizy - (z badań sondażowych) obejmują kluczowe obszary tematyczne projektu:
 • analiza opisowa i statystyczna zjawiska dyskryminacji ekonomicznej kobiet na rynku pracy zamieszkujących obszary wiejskie
  analiza opisowa i statystyczna zjawiska dyskryminacji ekonomicznej kobiet na rynku pracy zamieszkujących obszary miejskie
  analiza opisowa i statystyczna zjawiska segregacji zawodowej kobiet w poszczególnych podregionach województwa mazowieckiego
  analiza opisowa i statystyczna psychospołecznych aspektów bezrobocia kobiet w województwie mazowieckim
  analiza opisowa i statystyczna przestrzennego zróżnicowania bezrobocia kobiet w województwie mazowieckim

 • Prognozy - dotyczą rozmiaru, struktury zatrudnienia i bezrobocia kobiet:
 • prognozy bezrobocia kobiet w poszczególnych powiatach województwa
  mazowieckiego
  prognozy zatrudnienia kobiet w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego;
  prognoza popytu na pracę kobiet w województwie mazowieckim;
  prognoza trendów gospodarczych w województwie mazowieckim mających kluczowe znaczenie dla sytuacji kobiet na regionalnym rynku pracy

 • Rekomendacje - dotyczą:
 • zwiększania udziału kobiet w zawodach przez niedoreprezentowanych
  aktywnych form zwalczania bezrobocia wśród kobiet;
  minimalizowania wpływu konfliktu "rodzina-praca" na pracę zawodową kobiet;
  systemowego przeciwdziałania dyskryminacji zawodowej kobiet

 • Poradnik dla kadry zarządzającej
 • Zawiera wskazówki jak skutecznie promować równe szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy i jak przeciwdziałać zjawisku dyskryminacji zawodowej kobiet

 • Poradnik dla kobiet
 • Zawiera wskazówki jak skutecznie promować równe szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy i jak przeciwdziałać zjawisku dyskryminacji zawodowej kobiet

 
 Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego