WARNING! This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.I understand
Solid and Professional
 
 

CLIENTS

Instytut Filozofii i Socjologii PAN (IFIS)
Instytut Psychologii PAN
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Warszawski
Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (SWPS)
 
 
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Zdrowia
Europejskie Centrum Solidarności (ECS)
Instytut Muzyki i Tańca
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Instytut Badań Edukacyjnych
 
 
Konfederacja Lewiatan
Poczta Polska
Polska Izba Książki
 
 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP)
Fundacja Batorego
Fundacja Lotto Milion Marzeń
Greenpeace