UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem

PUBLIKACJE

Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Kafelek tematyczny do publikacji
W naszych badaniach wskaźnikami nastrojów społecznych są m.in. oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, a także poziomu życia respondentów i ich rodzin oraz kondycji zakładów pracy, w których pracują ankietowani. Aby syntetycznie oddać dynamikę zmian nastrojów, ich bilans kwartalny prezentujemy w postaci średnich ocen na pięciopunktowej skali od –2 do +2 na tle trzech poprzednich kwartałów.
2024-04-19
Autor: Małgorzata Omyła-Rudzka
Zaufanie społeczne
Kafelek tematyczny do publikacji
Zaufanie jest jedną z najważniejszych wartości utrzymujących spoistość grup społecznych, a w szerszym wymiarze – społeczeństw. CBOS od ponad dwudziestu lat monitoruje poziom zaufania społecznego – to, jaki stosunek do innych ludzi cechuje Polaków; czy jesteśmy wobec nich otwarci i pozytywnie nastawieni, czy też wręcz przeciwnie – zdystansowani i nieufni. Przedmiotem naszego zainteresowania jest również zaufanie badanych wobec sfery publicznej i państwa – stosunek do różnych instytucji i organizacji.
ZAUFANIE SPOŁECZNE
Która z dwóch opinii dotyczących życia społecznego w Polsce jest bliższa Pana(i) poglądom?
- Ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać
- W stosunkach z innymi trzeba być bardzo ostrożnym
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2014, I 2016. II 2018, II 2020, II 2022, II 2024/ oraz /tabela aneksowa/
Czy, ogólnie rzecz biorąc, ma Pan(i) zaufanie czy też nie ma zaufania do nieznajomych, z którymi styka się Pan(i) w różnych sytuacjach?
- Zdecydowanie mam zaufanie
- Raczej mam zaufanie
- Raczej nie mam zaufania
- Zdecydowanie nie mam zaufania
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2014, I 2016, II 2018, II 2020, II 2022, II 2024/ oraz /tabela aneksowa/
Która z dwóch opinii dotyczących życia społecznego w Polsce jest bliższa Pana(i) poglądom?
- Zaufanie do partnerów w interesach na ogół się opłaca
- Zaufanie do partnerów w interesach na ogół źle się kończy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2014, I 2016. II 2018, II 2020, II 2022, II 2024/ oraz /tabela aneksowa/
Ogólny wskaźnik zaufania. Wartości według 7-stopniowej skali od -3 do +3
- Bardzo duża nieufność, ostrożność (-3)
- Średnia nieufność (-2)
- Niewielka nieufność (-1)
- Postawa ambiwalentna (0)
- Niewielka ufność (+1)
- Średnia ufność (+2)
- Bardzo duża ufność, otwartość (+3)
/wykres: odsetki badanych/ oraz /tabela wg terminów badań 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024/
Średnie wartości syntetycznego wskaźnika zaufania mierzonego na skali od -3 do +3
/tabela wg cech społeczno-demograficznych/
Średnie wartości syntetycznego wskaźnika zaufania mierzonego na skali od -3 do +3
/tabela wg preferencji partyjnych/
ZAUFANIE W SFERZE PUBLICZNEJ
Czy, ogólnie rzecz biorąc, ma Pan(i) zaufanie czy też nie ma Pan(i) zaufania do wymienionych instytucji:
* Wojsko
* NATO
* Władze lokalne miasta, gminy
* Policja
* Unia Europejska
* Urzędnicy, administracja publiczna
* Rzecznik Praw Obywatelskich
* Prezydent
* Sądy
* Rząd
* Media
* Sejm i Senat
* Trybunał Konstytucyjny
* Parte polityczne
- Zdecydowanie mam zaufanie
- Raczej mam zaufanie
- Raczej nie mam zaufania
- Zdecydowanie nie mam zaufania
- Trudno powiedzieć
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2014, I 2016, II 2020, II 2022, II 2024/ oraz /tabele aneksowe: mam zaufanie, nie mam zaufania, trudno powiedzieć/
Średnie wartości syntetycznego wskaźnika zaufania w sferze publicznej mierzonego na skali 0-14
/tabela wg cech społeczno-demograficznych/
Średnie wartości syntetycznego wskaźnika zaufania w sferze publicznej mierzonego na skali 0-14
/tabela wg preferencji partyjnych/
Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych
2024-04-16
Autor: Agnieszka Cybulska
Dlaczego poszliśmy głosować? Polacy o niedawnych wyborach samorządowych
Kafelek tematyczny do publikacji
W sondażu realizowanym tuż po kwietniowym głosowaniu zapytaliśmy ankietowanych, czym – ich zdaniem – te wybory były dla Polaków, jakie intencje przyświecały tym, którzy wzięli w nich udział?
2024-04-15
Autor: Agnieszka Cybulska
Preferencje partyjne w pierwszej połowie kwietnia (CATI)
Kafelek tematyczny do publikacji
Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w pierwszej połowie kwietnia, udział w nich chciałoby wziąć ponad cztery piąte dorosłych Polaków (83%), dokładnie tylu samo co w drugiej połowie marca.
2024-04-12
Autor: Krzysztof Pankowski
Oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych
Kafelek tematyczny do publikacji
W naszych badaniach od kilku dekad śledzimy zmiany zachodzące w położeniu materialnym polskiego społeczeństwa. Regularnie – co miesiąc – pytamy o ocenę warunków materialnych gospodarstw domowych oraz poziomu życia, a także o przewidywania w tym zakresie na najbliższy rok. Zazwyczaj raz w roku pogłębiamy tę problematykę, pytając o sposoby gospodarowania pieniędzmi oraz poczucie zagrożenia biedą.
SPOSOBY GOSPODAROWANIA PIENIĘDZMI I ZAGROŻENIE BIEDĄ
Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Żyjemy bardzo biednie - nie starcza mi (nam) nawet na podstawowe potrzeby
- Żyjemy skromnie - musimy na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować
- Żyjemy średnio - starcza nam na co dzień, ale musimy oszczędzać na poważniejsze zakupy
- Żyjemy dobrze - starcza nam na wiele bez specjalnego oszczędzania
- Żyjemy bardzo dobrze - mogę (możemy) pozwolić sobie na pewien luksus
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań III 2006 - III 2024/
Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Żyjemy bardzo biednie lub skromnie
- Żyjemy średnio
- Żyjemy dobrze lub bardzo dobrze
/wykres wg terminów badań V 1993 - III 2024/ oraz /tabela aneksowa/
Które z poniższych stwierdzeń wybrał(a)by Pan(i) jako najbardziej zgodne z obecną sytuacją finansową w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Jestem spokojny(a), że finansowo dam (damy) sobie radę
- Nie boję się biedy, chociaż martwię się, że moja (nasza) sytuacja materialna może się pogorszyć
- Obawiam się biedy, choć sądzę, że jakoś sobie poradzę (poradzimy)
- Boję się biedy i nie wiem, jak sobie poradzę (poradzimy)
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1997 - III 2024/ oraz /tabela wg terminów badań III 2006 - III 2024/ oraz /tabela wg sposobu gospodarowania pieniędzmi/ oraz /tabela aneksowa/
WARUNKI MATERIALNE GOSPODARSTW DOMOWYCH – OCENY I PRZEWIDYWANIA
Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- Dobre
- Ani dobre, ani złe
- Złe
/wykres wg terminów badań IV 1987 – III 2024/
Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- Poprawią się
- Pozostaną bez zmian
- Pogorszą się
/wykres wg terminów badań I 2000 – III 2024/
Tabela – zależność prognozy dotyczącej warunków materialnych gospodarstwa domowego od ich aktualnej oceny
Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych
2024-04-09
Autor: Małgorzata Omyła-Rudzka
Wojna w Ukrainie a NATO
Kafelek tematyczny do publikacji
W marcowym badaniu zapytaliśmy Polaków po raz pierwszy od listopada ubiegłego roku o ich poczucie zagrożenia wojną w Ukrainie oraz stosunek do ukraińskich uchodźców. Jako że od kilku miesięcy w polskiej i europejskiej debacie publicznej coraz częściej mówi się o możliwym załamaniu ukraińskiej obrony, a także o potencjalnych atakach Rosji na kolejne kraje – w tym te należące do NATO – nasze powtarzalne pytania uzupełniliśmy o kilka tematów dotyczących Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zapytaliśmy badanych z jednej strony o to, czy – ich zdaniem – NATO wystarczająco wspiera walczącą Ukrainę, z drugiej – czy pomoc ta jest odpowiednio wykorzystywana przez Ukrainę, i wreszcie – na ile prawdopodobny wydaje im się przewidywany przez coraz więcej ekspertów atak Rosji na kraje sojuszu.
POCZUCIE ZAGROŻENIA
Czy, Pana(i) zdaniem, wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2022 - III 2024/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/
POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY
Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów VIII 2015 - III 2024/ oraz /tabela wg elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/
ZAANGAŻOWANIE NATO
Czy działania NATO wobec wojny w Ukrainie są:
- Zbyt ostrożne
- Odpowiednie
- Zbyt daleko posunięte
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/
Czy, Pana(i) zdaniem, Ukraina dobrze wykorzystuje pomoc otrzymywaną od krajów NATO?
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
Coraz częściej mówi się o ewentualnym, zbrojnym ataku Rosji na państwa NATO, który miałby nastąpić w ciągu najbliższych 3 do 8 lat. Na ile prawdopodobny wydaje się Panu(i) taki atak?
-Bardzo prawdopodobny
-Raczej prawdopodobny
-Raczej nieprawdopodobny
-Zupełnie nieprawdopodobny
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/oraz /tabela wg elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych
2024-04-08
Autor: Jonathan Scovil
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze