Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. 
 

  

 

 

17 kwietnia 2013 roku w GRAND HOTELU w Łodzi
Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych
oraz
Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej
zorganizowali konferencję:

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy
sektora rolno-spożywczego
w województwie łódzkim

W konferencji udział wzięli przedstawiciele: MRiRW, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, starostw i urzędów miast, kadry zarządzającej i nauczycieli szkół zawodowych, przedstawiciele nadzoru oświatowego, przedstawiciele izb i cechów, OHP, związków zawodowych oraz pracodawców z sektora rolno-spożywczego województwa łódzkiego.

 
Gości przywitała i konferencję prowadziła dr hab. Mirosława Grabowska - dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej
 
 
Słowo wstępne wygłosił Marcin Bugajski - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego
 
 
Cele i rezultaty projektu w kilku słowach przedstawił dr hab. Michał Mackiewicz z Instytutu Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 
 
O badaniach sondażowych przepro- wadzonych przez CBOS w ramach projektu poinformowała zebranych dr hab. Mirosława Grabowska.
 
   
W pierwszej części spotkania analitycy CBOS omówili:
 
 
 
 
Po przedstawionych prezentacjach uczestnicy konferencji zadawali pytania a badacze CBOS udzielali odpowiedzi.
 
 
Krótka przerwa na kawę.
 
 
W drugiej części konferencji Krzysztof Kwaśniewski z Instytutu Nauk Społeczno-Ekonomicznych w Łodzi po krótkim wprowadzeniu zaprezentował Sytuację na rynku pracy w sektorze rolno-spożywczym w województwie łódzkim - analizy i prognozy w perspektywie do roku 2035
 
 
Katarzyna Horodnicza z Instytutu Nauk Społeczno-Ekonomicznych w Łodzi przedstawiła zagadnienie Szkolnictwo zawodowe sektora rolno-spożywczego w rynek pracy w województwie łódzkim - rekomendacje.
 
 
Po zakończonych prezentacjach uczestnicy dyskutowali i zadawali pytania.

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego