Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. 
 

  

 

Witamy Państwa na stronie projektu badawczego Szkolnictwo zawodowe dla sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim - diagnoza potrzeb edukacyjnych. Powstał on w odpowiedzi na brak kompleksowego rozpoznania, jaki jest stopień integracji kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego w regionie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt realizują na terenie województwa łódzkiego dwie instytucje partnerskie: Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych w Łodzi i Centrum Badania Opinii Społecznej w Warszawie.

Trwa on od 01.09.2011 do 31.05.2013 roku.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół w województwie łódzkim prowadzących kształcenie zawodowe młodzieży, ukierunkowane na przetwórstwo rolno-spożywcze.

Do tego celu prowadzić będą:

  • identyfikacja mocnych i słabych punktów szkolnictwa zawodowego w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego (analiza strony podażowej);
  • zdiagnozowanie szans i barier w jego dostosowaniu do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy (analiza strony popytowej);
  • projekcja zmian w szkolnictwie zawodowym w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego;
  • wypracowanie mechanizmów dostosowujących szkolnictwo zawodowe do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy;
  • rozpowszechnienie wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu.
Identyfikacji mocnych i słabych stron oraz diagnozie szans i barier będą służyły badania ilościowe (ankietowe) oraz badania jakościowe - zogniskowane wywiady grupowe (FGI) i wywiady częściowo ustrukturalizowane. Badaniami zostaną objęci uczniowie i nauczyciele oraz kadra zarządzająca szkół zawodowych, przedstawiciele organów prowadzących, a także przedstawiciele pracodawców z sektora rolno-spożywczego. Na podstawie zebranych danych powstaną dwa obszerne raporty z pogłębionymi analizami.

Dużą zaletą projektu jest stworzenie prognozy rozwoju rynku edukacyjnego i rynku pracy w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego, która określi trendy rozwojowe na poziomie pięciu podregionów województwa łódzkiego.

Istotnym elementem prac w ramach projektu będą rekomendacje dotyczące dostosowania oferty edukacyjnej szkół, zwiększenia udziału kobiet w szkolnictwie zawodowym i na rynku pracy oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie monitorowania rynku pracy pod kątem aktualizowania form i treści kształcenia w szkolnictwie zawodowym - w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego.

Wyniki prac badawczych w postaci diagnoz, prognoz i rekomendacji będą wydane w formie książek oraz opublikowane na stronie internetowej projektu w zakładce PUBLIKACJE.

Drobne wyimki z prac analitycznych publikujemy w cyklicznym elektronicznym BIULETYNIE BADAWCZYM.

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego