Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. 
 

  

 

Projekt jest realizowany przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych w partnerstwie z Fundacją Centrum Badania Opinii Społecznej.

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych (INSE)
Lider projektu, mający siedzibę w Łodzi, jest spółką spin-off, której działalność koncentruje się na następujących obszarach: rynek pracy, finanse publiczne, prognozy gospodarcze, migracje ludności oraz szkolnictwo zawodowe i wyższe.

Instytut zatrudnia ekspertów o dużym dorobku badawczo naukowym specjalizujących się w ekonomii, rynku pracy, naukach społecznych, funduszach europejskich oraz innych dziedzinach wspierających efektywną implementację projektów. Zdobył bogate doświadczenie w przygotowywaniu prognoz i rekomendacji, ewaluacji, upowszechniania, a także przygotowywania publikacji na potrzeby projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytut angażuje się w liczne inicjatywy na rzecz edukacji: projekty badawcze dotyczące szkolnictwa oraz konkursy dla studentów i nauczycieli. Ponadto prowadzi działalność doradczą i szkoleniową z zakresu pozyskiwania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego, skupiając się przede wszystkim na projektach edukacyjnych, badawczych oraz szkoleniowych.

W niniejszym projekcie Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych odpowiada między innymi za opracowanie prognoz rozwoju rynku edukacyjnego i rynku pracy w sektorze rolno-spożywczym dla województwa łódzkiego oraz rekomendacji zawierających propozycje działań korekcyjnych, pomocnych w dostosowaniu programów kształcenia zawodowego kadr średniego szczebla do potrzeb i zmian na rynku pracy.

 

Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS)
Partner projektu - z siedzibą w Warszawie - jest ośrodkiem prowadzącym badania opinii i postaw polskiego społeczeństwa. Działa od blisko 30 lat, od 1997 roku jako niezależna fundacja powołana ustawą Sejmu RP. Realizuje badania społeczne na użytek publiczny, stawiając sobie za cel dbanie o metodologię zgodną z naukowymi standardami oraz prestiż badań społecznych i marketingowych.

Nad planami i jakością prac badawczych czuwa Rada Fundacji CBOS. Zasiadają w niej fachowcy z siedmiu uznanych i prestiżowych instytucji akademickich oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu, Premiera i Prezydenta RP.

CBOS zatrudnia socjologów, statystyków i informatyków o dużym doświadczeniu i szerokim zakresie specjalizacji. Do specjalnych projektów angażowani są w miarę potrzeby wybitni eksperci z danej dziedziny. Doskonale zorganizowana i wyszkolona sieć ankieterska gwarantuje realizację badań w każdym zakątku kraju.

Co miesiąc Centrum realizuje sondaż Aktualne problemy i wydarzenia (na tysiącosobowej próbie dorosłych Polaków). Wyniki swoich badań upublicznia w raportach, serii Opinie i Diagnozy, książkach, anglojęzycznym miesięczniku Polish Public Opinion i elektronicznym biuletynie CBOSNews.

W projekcie Centrum Badania Opinii Społecznej zajmuje się m. in. przeprowadzeniem, opracowaniem wyników badań ilościowych i jakościowych oraz ich upowszechnieniem.

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego