RÓWNOŚCIOWA POLITYKA ZATRUDNIENIA SZANSĄ KOBIET NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 
 
ProjektO projektodawcyKonferencjaAnkietaPromocjaPublikacjeLinkiKontakt
 
 

Założenia
Cele projektu
Działania
Publikacje
Dane GUS

 

PROJEKT

Publikacje

W ramach projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 • Opracowanie, opublikowanie i wysłanie do instytucji rynku pracy 5 raportów z analiz (badań) obejmujących kluczowe obszary tematyczne projektu:
  • analiza opisowa i statystyczna zjawiska dyskryminacji ekonomicznej kobiet na rynku pracy zamieszkujących obszary wiejskie
  • analiza opisowa i statystyczna zjawiska dyskryminacji ekonomicznej kobiet na rynku pracy zamieszkujących obszary miejskie;
  • analiza opisowa i statystyczna zjawiska segregacji zawodowej kobiet w poszczególnych podregionach województwa mazowieckiego;
  • analiza opisowa i statystyczna psychospołecznych aspektów bezrobocia kobiet w województwie mazowieckim;
  • analiza opisowa i statystyczna przestrzennego zróżnicowania bezrobocia kobiet w województwie mazowieckim.

 • Opracowanie, opublikowanie i wysłanie do instytucji rynku pracy 4 prognoz, dotyczących rozmiaru, struktury zatrudnienia i bezrobocia kobiet:
  • Prognozy bezrobocia kobiet w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego;
  • Prognozy zatrudnienia kobiet w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego;
  • Prognoza popytu na pracę kobiet w województwie mazowieckim;
  • Prognoza trendów gospodarczych w województwie mazowieckim mających kluczowe znaczenie dla sytuacji kobiet na regionalnym rynku pracy.

 • Opracowanie, opublikowanie i wysłanie do instytucji rynku pracy w województwie mazowieckim 4 pakietów rekomendacji dotyczących:
  • Zwiększania udziału kobiet w zawodach przez niedoreprezentowanych;
  • Aktywnych form zwalczania bezrobocia wśród kobiet;
  • Minimalizowania wpływu konfliktu "rodzina-praca" na pracę zawodową kobiet;
  • Systemowego przeciwdziałania dyskryminacji zawodowej kobiet.
  Każda rekomendacja będzie się składać z trzech części - teoretycznej (opracowanej na podstawie analizy danych zastanych), empirycznej (opierającej się na wynikach badań własnych) oraz raportu końcowego

 • Opracowanie poradnika dla kadry zarządzającej
 • Ze wskazówkami jak skutecznie promować równe szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy i jak przeciwdziałać zjawisku dyskryminacji zawodowej kobiet

 • Opracowanie poradnika dla kobiet
 • Zawierającego podstawy prawne funkcjonowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz sposoby obrony przed przejawami dyskryminacji zawodowej

 

 
 Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego