Kontakt


Adres siedziby:

Centrum Badania Opinii Społecznej

ul. Świętojerska 5/7

00-236 Warszawa


Kierownik projektu: Piotr Skajewski


Promocja projektu: Renata Gierbisz

tel. (22) 625 76 23


Sekretariat projektu: Jolanta Zagórowska

tel. (22) 628 37 04

faks (22) 629 40 89

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 
Człowiek - najlepsza inwestycja