Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej jest wyspecjalizowanym ośrodkiem prowadzącym reprezentatywne dla społeczeństwa polskiego badania sondażowe, dotyczące opinii na temat wszystkich ważnych problemów społeczno-politycznych i gospodarczych. Do naszych głównych atutów należy długoletnie doświadczenie - CBOS powstał już w roku 1982. Od początku lat 90-tych badania przeglądowe CBOS realizowane są regularnie co miesiąc. Ich wyniki są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Unikalny charakter CBOS został uznany przez Sejm RP, który ustawą z 20 lutego 1997 roku nadał nam status niezależnej fundacji i powierzył zadanie prowadzenia badań społecznych na użytek publiczny. Od tej pory nad planami i jakością prac badawczych czuwa Rada Fundacji CBOS, w które reprezentowani są fachowcy z siedmiu instytucji akademickich oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu, Premiera i Prezydenta RP.


Obecnie CBOS co miesiąc realizuje sondaż "Aktualne problemy i wydarzenia" (na 1000-osobowej próbie dorosłych Polaków), uzupełniany zależnie od potrzeb przez specjalne badania jednorazowe. Rocznie CBOS publikuje ponad 200 raportów z badań poruszających wszystkie istotne dla społeczeństwa polskiego problemy oraz wydaje publikacje monograficzne i książkowe. Syntezę najważniejszych wyników badań przeglądowych można znaleźć w serii "Opinie i Diagnozy" oraz w anglojęzycznym miesięczniku "Polish Public Opinion".


Obok realizowania powierzonej mu misji społecznej CBOS prowadzi badania na zlecenie różnych instytucji społecznych i firm prywatnych, od lat ciesząc się uznaniem i popularnością wśród klientów. O jakości badań CBOS decyduje przede wszystkim profesjonalizm w realizacji, wyobraźnia badawcza oraz wszechstronność analiz i interpretacji wyników, gwarantowane przede wszystkim wysokimi kwalifikacjami pracowników. Zatrudniamy obecnie blisko czterdziestu socjologów, ekonomistów, statystyków i informatyków o dużym doświadczeniu i szerokim zakresie specjalizacji. Do specjalnych projektów angażowani są również w miarę potrzeby wybitni eksperci z danej dziedziny.


Atutem CBOS jest również jedna z największych w kraju sieci ankieterskich oraz profesjonalna kontrola jakości badań prowadzona zarówno przez własną komórkę jak i przez niezależny audyt zewnętrzny. Dzięki rzetelnym procedurom kontroli CBOS posiada aktualny certyfikat "Gwarancji jakości pracy ankieterskiej" przyznawany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku.


Dyrektorem CBOS jest doc. dr hab. Mirosława Grabowska, wieloletni pracownik naukowy i wykładowca Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Dyrektor CBOS należy do World Association for Public Opinion Research (WAPOR), istniejącej od 1947 roku wiodącej organizacji światowych badaczy opinii publicznej, oraz do European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR), stowarzyszenia, którego działalność ukierunkowana jest na podnoszenie etycznych i jakościowych standardów badań.
CBOS jest członkiem Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR). Od lutego 2009 roku Prezesem OFBOR jest Janusz Durlik, Zastępca Dyrektora CBOS.

 

Strona internetowa Centrum Badania Opinii Społecznej: www.cbos.pl

 
Człowiek - najlepsza inwestycja