PUBLIKACJE W RAMACH PROJEKTU:


1. Sześć pakietów opisowych i statystycznych analiz sytuacji w woj. lubelskim
na temat:

– zjawiska dyskryminacji zawodowej następujących grup osób
   powyżej 45 roku życia
* zamieszkujących obszary wiejskie
* zamieszkujących obszary miejskie
* kobiet
* mężczyzn
– bezrobocia osób powyżej 45 roku życia
* przestrzennego zróżnicowania bezrobocia
* psychospołecznych aspektów bezrobocia2. Cztery pakiety prognoz, dotyczących struktury zatrudnienia i bezrobocia osób
po 45 roku życia oraz struktury wieku populacji w województwie lubelskim:


* prognoza bezrobocia i zatrudnienia w powiatach
* prognoza popytu na pracę osób w wieku niemobilnym
* prognoza struktury wieku populacji według odsetka osób
   w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym oraz mobilnym
   i niemobilnym w powiatach
* prognoza ogólnych trendów gospodarczych w województwie3. Cztery pakiety rekomendacji dotyczących:


* zwiększenia aktywności zawodowej osób po 45 roku życia
* przeciwdziałania dyskryminacji osób w wieku niemobilnym
   na rynku pracy
* opracowywania i wdrażania strategii zarządzania wiekiem
   w firmach i instytucjach rynku pracy
* upowszechniania wiedzy na temat strategii zarządzania
   wiekiem i modeli ich stosowania


Każda rekomendacja składa się z dwóch części – teoretycznej (opracowanej na podstawie analizy danych zastanych) i empirycznej (opierającej się na wynikach badań własnych)


4. Dwa poradniki – dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwami
i dla osób po 45 roku życia:

– dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwami


– dla osób po 45 roku życia

 
Podaj nam swój adres e-mail, jeśli chcesz otrzymywać analizy, prognozy, rekomendacje oraz poradniki.
Człowiek - najlepsza inwestycja