UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 
PUBLIKACJE  |  PRENUMERATA

PUBLIKACJE

CBOS Flash nr 10/2024

Preferencje partyjne w marcu (CATI)

Autor: Krzysztof Pankowski
|
2024-03-08
Na początku marca na temat swoich sympatii partyjnych wypowiedziało się 82% ankietowanych, którzy zadeklarowali chęć wzięcia udziału w wyborach do Sejmu i Senatu, gdyby miały się one odbywać w najbliższą niedzielę. To o 2 punkty procentowe więcej niż w ostatnim pomiarze z lutego.
Od drugiej połowy stycznia liderem naszego rankingu, mającym wśród zdeklarowanych uczestników wyborów najwięcej zwolenników, pozostaje Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby 29% tej grupy ankietowanych. Poziom poparcia dla KO od stycznia się nie zmienia. Na drugim miejscu znalazł się PiS, na który chce głosować 23% potencjalnych wyborców, minimalnie więcej niż w końcówce lutego, ale mniej niż na przełomie stycznia i lutego. W stosunku do początku roku PiS traci 6 punktów procentowych. Na trzecim i czwartym miejscu naszego rankingu znalazły się Trzecia Droga (12%, spadek w porównaniu z końcem lutego o 3 punkty) oraz Konfederacja WiN (11%, od stycznia bez zmian). Co jedenasty ze zdeklarowanych wyborców oddałby swój głos na Lewicę (9%, wzrost o 2 punkty).
Co pięćdziesiąty ze zdeklarowanych uczestników głosowania (2%, bez zmian) poparłby jakieś inne ugrupowanie niż te, które obecnie wchodzą w skład parlamentu, 13% (spadek o 1 punkt) wybierających się na wybory nie wie, na które z ugrupowań by głosowało.
Rysunek 1 Na kandydata której partii lub ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu? Koalicja Obywatelska - 29%, Prawo i Sprawiedliwość - 23%, Trzecia Droga - 12%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 11%, Lewica - 9%, Inna partia - 2%, Trudno powiedzieć - 13%,Tabela 1 Na kandydata której partii lub ugrupowania głosowałby (głosowałaby) Pan(Pani) w wyborach do Sejmu? Odpowiedzi badanych deklarujących, że, gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to wzięliby w nich udział. Pominięto odmowy odpowiedzi. Procenty nie sumują się do 100 z powodu zaokrągleń. Odpowiedzi według terminów badań. listopad 2023 (N=821) Koalicja Obywatelska - 24%, Prawo i Sprawiedliwość - 29%, Trzecia Droga - 13%, Konfederacja - 8%, Lewica - 8%, Inna partia - 5%, Trudno powiedzieć - 13%; grudzień 2023 (N=767) Koalicja Obywatelska - 25%, Prawo i Sprawiedliwość - 30%, Trzecia Droga - 13%, Konfederacja - 9%, Lewica - 9%, Inna partia - 3%, Trudno powiedzieć - 12%; od 8. do 12. stycznia 2024 (N=772) Koalicja Obywatelska - 29%, Prawo i Sprawiedliwość - 29%, Trzecia Droga - 10%, Konfederacja - 10%, Lewica - 7%, Inna partia - 4%, Trudno powiedzieć - 12% od 22. do 26. stycznia 2024 (N=743) Koalicja Obywatelska - 29%, Prawo i Sprawiedliwość - 24%, Trzecia Droga - 14%, Konfederacja - 11%, Lewica - 9%, Inna partia - 5%, Trudno powiedzieć - 9%; od 12. do 15. lutego 2024 (N=801) Koalicja Obywatelska - 29%, Prawo i Sprawiedliwość - 24%, Trzecia Droga - 11%, Konfederacja - 11%, Lewica - 8%, Inna partia - 2%, Trudno powiedzieć - 15%; od 19. do 22. lutego 2024 (N=764) Koalicja Obywatelska - 29%, Prawo i Sprawiedliwość - 22%, Trzecia Droga - 15%, Konfederacja - 11%, Lewica - 7%, Inna partia - 2%, Trudno powiedzieć - 14%; od 4. do 7. marca 2024 (N=801) Koalicja Obywatelska - 29%, Prawo i Sprawiedliwość - 23%, Trzecia Droga - 12%, Konfederacja - 11%, Lewica - 9%, Inna partia - 2%, Trudno powiedzieć - 13%.Tabela 2 Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziąłby Pan wzięłaby Pani w nich udział? Ogółem N=1000 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 82%, Nie wiem - 8%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 10%; Płeć. Mężczyźni N=471 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 81%, Nie wiem - 7%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 11%; Kobiety N=529 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 83%, Nie wiem - 9%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 8%; wiek 18–24 lata N=94 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 70%, Nie wiem - 15%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 16%; wiek 25–34 N=155 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 84%, Nie wiem - 6%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 10%; wiek 35–44 N=196 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 79%, Nie wiem - 10%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 11%; wiek 45–54 N=164 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 79%, Nie wiem - 8%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 13%; wiek 55–64 N=152 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 84%, Nie wiem - 8%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 8%; wiek 65 lat i więcej N=238 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 91%, Nie wiem - 5%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 4%; Miejsce zamieszkania Wieś N=412 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 79%, Nie wiem - 10%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 10%; Miasto do 19 999 N=143 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 78%, Nie wiem - 9%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 13%; miasto 20 000 – 99 999 N=195 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 80%, Nie wiem - 7%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 12%; miasto 100 000 – 499 999 N=141 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 90%, Nie wiem - 2%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 8%; miasto 500 000 i więcej ludności N=110 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 94%, Nie wiem - 6%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 0%; Wykształcenie Podstawowe N=140 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 68%, Nie wiem - 19%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 14%; Zasadnicze zawodowe N=211 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 71%, Nie wiem - 12%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 17%; Średnie N=355 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 85%, Nie wiem - 6%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 9%; Wyższe N=295 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 94%, Nie wiem - 2%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 3%; Status społeczno¬ zawodowy Pracownicy najemni i inni zatrudnieni N=385 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 83%, Nie wiem - 7%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 10%; Własna działalność gospodarcza N=117 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 88%, Nie wiem - 4%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 8%; Rolnicy N=42 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 84%, Nie wiem - 3%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 13%; Emeryci i renciści N=329 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 83%, Nie wiem - 8%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 9%; Uczniowie i studenci N=59 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 72%, Nie wiem - 17%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 11%; Bezrobotni i niepracujący z innych powodów N=56 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 78%, Nie wiem - 13%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 9%; Miesięczne dochody netto Do 1999 zł N=193 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 71%, Nie wiem - 16%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 14%; Od 2000 zł do 2999 zł N=164 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 81%, Nie wiem - 6%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 12%; Od 3000 zł do 3999 zł N=151 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 86%, Nie wiem - 6%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 8%; Od 4000 zł do 4999 zł N=142 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 84%, Nie wiem - 7%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 9%; 5000 zł i więcej N=273 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 90%, Nie wiem - 5%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 5%; Ocena własnych warunków materialnych Złe N=101 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 78%, Nie wiem - 7%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 15%; Średnie N=279 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 79%, Nie wiem - 9%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 11%; Dobre N=620 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 85%, Nie wiem - 7%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 8%; Udział w praktykach religijnych Kilka razy w tygodniu N=57 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 78%, Nie wiem - 7%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 15%; Raz w tygodniu N=270 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 85%, Nie wiem - 6%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 9%; 1–2 razy w miesiącu N=108 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 86%, Nie wiem - 9%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 5%; Kilka razy w roku N=236 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 78%, Nie wiem - 14%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 8%; W ogóle nie uczestniczy N=310 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 83%, Nie wiem - 5%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 13%; Poglądy polityczne Lewica N=255 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 91%, Nie wiem - 3%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 6%; Centrum N=232 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 82%, Nie wiem - 9%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 8%; Prawica N=366 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 90%, Nie wiem - 4%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 7%; Trudno powiedzieć N=124 Wziąłbym wzięłabym w nich udział - 49%, Nie wiem - 27%, Nie wziąłbym nie wzięłabym udziału - 24%Tabela 3 Na kandydata której partii / ugrupowania głosowałby Pan głosowałaby Pani w wyborach do Sejmu? Ogółem N=801 Prawo i Sprawiedliwość - 23%, Koalicja Obywatelska - 29%, Trzecia Droga - 12%, Lewica - 9%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 11%, Inna partia / ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 13%; Płeć. Mężczyźni N=376 Prawo i Sprawiedliwość - 25%, Koalicja Obywatelska - 28%, Trzecia Droga - 10%, Lewica - 6%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 18%, Inna partia / ugrupowanie - 3%, Trudno powiedzieć - 12%, Kobiety N=424 Prawo i Sprawiedliwość - 22%, Koalicja Obywatelska - 31%, Trzecia Droga - 15%, Lewica - 11%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 5%, Inna partia / ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 14%, Wiek. 18–24 lata N=65 Prawo i Sprawiedliwość - 8%, Koalicja Obywatelska - 19%, Trzecia Droga - 11%, Lewica - 18%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 29%, Inna partia / ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 13%, 25–34 N=122 Prawo i Sprawiedliwość - 10%, Koalicja Obywatelska - 23%, Trzecia Droga - 15%, Lewica - 15%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 19%, Inna partia / ugrupowanie - 4%, Trudno powiedzieć - 13%, 35–44 N=147 Prawo i Sprawiedliwość - 12%, Koalicja Obywatelska - 31%, Trzecia Droga - 17%, Lewica - 10%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 13%, Inna partia / ugrupowanie - 3%, Trudno powiedzieć - 14%, 45–54 N=125 Prawo i Sprawiedliwość - 33%, Koalicja Obywatelska - 29%, Trzecia Droga - 15%, Lewica - 6%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 8%, Inna partia / ugrupowanie - 1%, Trudno powiedzieć - 7%, 55–64 N=126 Prawo i Sprawiedliwość - 26%, Koalicja Obywatelska - 32%, Trzecia Droga - 9%, Lewica - 3%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 9%, Inna partia / ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 19%, 65 lat i więcej N=216 Prawo i Sprawiedliwość - 35%, Koalicja Obywatelska - 34%, Trzecia Droga - 9%, Lewica - 6%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 3%, Inna partia / ugrupowanie - 1%, Trudno powiedzieć - 12%, Miejsce zamieszkania. Wieś N=313 Prawo i Sprawiedliwość - 29%, Koalicja Obywatelska - 20%, Trzecia Droga - 15%, Lewica - 5%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 13%, Inna partia / ugrupowanie - 3%, Trudno powiedzieć - 15%, Miasto do 19 999 N=111 Prawo i Sprawiedliwość - 22%, Koalicja Obywatelska - 30%, Trzecia Droga - 16%, Lewica - 4%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 16%, Inna partia / ugrupowanie - 1%, Trudno powiedzieć - 12%, 20 000 – 99 999 N=153 Prawo i Sprawiedliwość - 23%, Koalicja Obywatelska - 35%, Trzecia Droga - 8%, Lewica - 12%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 6%, Inna partia / ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 14%, 100 000 – 499 999 N=123 Prawo i Sprawiedliwość - 17%, Koalicja Obywatelska - 36%, Trzecia Droga - 13%, Lewica - 10%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 9%, Inna partia / ugrupowanie - 1%, Trudno powiedzieć - 14%, 500 000 i więcej mieszk. N=99 Prawo i Sprawiedliwość - 13%, Koalicja Obywatelska - 44%, Trzecia Droga - 8%, Lewica - 19%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 10%, Inna partia / ugrupowanie - 1%, Trudno powiedzieć - 5%, Wykształcenie. Podstawowe N=92 Prawo i Sprawiedliwość - 34%, Koalicja Obywatelska - 14%, Trzecia Droga - 11%, Lewica - 8%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 15%, Inna partia / ugrupowanie - 3%, Trudno powiedzieć - 16%, Zasadnicze zawodowe N=146 Prawo i Sprawiedliwość - 41%, Koalicja Obywatelska - 19%, Trzecia Droga - 3%, Lewica - 4%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 14%, Inna partia / ugrupowanie - 1%, Trudno powiedzieć - 18%, Średnie N=296 Prawo i Sprawiedliwość - 22%, Koalicja Obywatelska - 32%, Trzecia Droga - 14%, Lewica - 8%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 9%, Inna partia / ugrupowanie - 3%, Trudno powiedzieć - 12%, Wyższe N=266 Prawo i Sprawiedliwość - 12%, Koalicja Obywatelska - 37%, Trzecia Droga - 16%, Lewica - 12%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 11%, Inna partia / ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 10%, Status społeczno zawodowy. Pracownicy najemni i inni zatrudnieni N=306 Prawo i Sprawiedliwość - 16%, Koalicja Obywatelska - 31%, Trzecia Droga - 18%, Lewica - 9%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 14%, Inna partia / ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 9%, Własna działalność gospodarcza N=99 Prawo i Sprawiedliwość - 14%, Koalicja Obywatelska - 35%, Trzecia Droga - 9%, Lewica - 12%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 17%, Inna partia / ugrupowanie - 4%, Trudno powiedzieć - 8%, Rolnicy N=34 Prawo i Sprawiedliwość - 38%, Koalicja Obywatelska - 2%, Trzecia Droga - 17%, Lewica - %, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 7%, Inna partia / ugrupowanie - %, Trudno powiedzieć - 36%, Emeryci i renciści N=270 Prawo i Sprawiedliwość - 35%, Koalicja Obywatelska - 33%, Trzecia Droga - 9%, Lewica - 6%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 3%, Inna partia / ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 13%, Uczniowie i studenci N=41 Prawo i Sprawiedliwość - %, Koalicja Obywatelska - 20%, Trzecia Droga - 6%, Lewica - 28%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 32%, Inna partia / ugrupowanie - 4%, Trudno powiedzieć - 10%, Bezrobotni i niepracujący z innych powodów. N=43 Prawo i Sprawiedliwość - 29%, Koalicja Obywatelska - 12%, Trzecia Droga - 7%, Lewica - 6%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 11%, Inna partia / ugrupowanie - %, Trudno powiedzieć - 36%, Miesięczne dochody netto. Do 1999 zł N=131 Prawo i Sprawiedliwość - 30%, Koalicja Obywatelska - 16%, Trzecia Droga - 8%, Lewica - 16%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 10%, Inna partia / ugrupowanie - 3%, Trudno powiedzieć - 18%, Od 2000 zł do 2999 zł N=132 Prawo i Sprawiedliwość - 32%, Koalicja Obywatelska - 28%, Trzecia Droga - 9%, Lewica - 3%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 9%, Inna partia / ugrupowanie - 1%, Trudno powiedzieć - 17%, Od 3000 zł do 3999 zł N=126 Prawo i Sprawiedliwość - 30%, Koalicja Obywatelska - 31%, Trzecia Droga - 13%, Lewica - 3%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 6%, Inna partia / ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 16%, Od 4000 zł do 4999 zł N=117 Prawo i Sprawiedliwość - 17%, Koalicja Obywatelska - 30%, Trzecia Droga - 16%, Lewica - 6%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 17%, Inna partia / ugrupowanie - 4%, Trudno powiedzieć - 11%, 5000 zł i więcej N=239 Prawo i Sprawiedliwość - 14%, Koalicja Obywatelska - 37%, Trzecia Droga - 15%, Lewica - 13%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 12%, Inna partia / ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 7%, Ocena własnych warunków materialnych. Złe N=77 Prawo i Sprawiedliwość - 28%, Koalicja Obywatelska - 24%, Trzecia Droga - 14%, Lewica - 8%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 8%, Inna partia / ugrupowanie - 3%, Trudno powiedzieć - 15%, Średnie N=214 Prawo i Sprawiedliwość - 25%, Koalicja Obywatelska - 27%, Trzecia Droga - 10%, Lewica - 6%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 9%, Inna partia / ugrupowanie - 4%, Trudno powiedzieć - 19%, Dobre N=509 Prawo i Sprawiedliwość - 22%, Koalicja Obywatelska - 31%, Trzecia Droga - 13%, Lewica - 10%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 13%, Inna partia / ugrupowanie - 1%, Trudno powiedzieć - 10%, Udział w praktykach religijnych. Kilka razy w tygodniu N=45 Prawo i Sprawiedliwość - 51%, Koalicja Obywatelska - 10%, Trzecia Droga - 25%, Lewica - 2%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 5%, Inna partia / ugrupowanie - 5%, Trudno powiedzieć - 2%, Raz w tygodniu N=225 Prawo i Sprawiedliwość - 44%, Koalicja Obywatelska - 16%, Trzecia Droga - 11%, Lewica - 3%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 12%, Inna partia / ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 12%, 1–2 razy w miesiącu N=91 Prawo i Sprawiedliwość - 32%, Koalicja Obywatelska - 21%, Trzecia Droga - 9%, Lewica - 2%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 15%, Inna partia / ugrupowanie - 3%, Trudno powiedzieć - 18%, Kilka razy w roku N=172 Prawo i Sprawiedliwość - 13%, Koalicja Obywatelska - 32%, Trzecia Droga - 16%, Lewica - 7%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 14%, Inna partia / ugrupowanie - 3%, Trudno powiedzieć - 14%, W ogóle nie uczestniczy N=253 Prawo i Sprawiedliwość - 4%, Koalicja Obywatelska - 47%, Trzecia Droga - 10%, Lewica - 18%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 9%, Inna partia / ugrupowanie - 1%, Trudno powiedzieć - 11%, Poglądy polityczne. Lewica N=225 Prawo i Sprawiedliwość - 2%, Koalicja Obywatelska - 45%, Trzecia Droga - 17%, Lewica - 24%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 3%, Inna partia / ugrupowanie - 1%, Trudno powiedzieć - 8%, Centrum N=183 Prawo i Sprawiedliwość - 9%, Koalicja Obywatelska - 40%, Trzecia Droga - 19%, Lewica - 5%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 11%, Inna partia / ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 14%, Prawica N=324 Prawo i Sprawiedliwość - 48%, Koalicja Obywatelska - 13%, Trzecia Droga - 7%, Lewica - 1%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 18%, Inna partia / ugrupowanie - 3%, Trudno powiedzieć - 9%, Trudno powiedzieć N=59 Prawo i Sprawiedliwość - 16%, Koalicja Obywatelska - 22%, Trzecia Droga - 5%, Lewica - %, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 7%, Inna partia / ugrupowanie - 4%, Trudno powiedzieć - 47%.
Badanie „Aktualności” zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 4 do 7 marca 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).
Liczba stron:
3
Badanie:
202408 Aktualności
Kategorie tematyczne:
Wybory parlamentarne
Słowa kluczowe:
hipotetyczne wybory parlamentarne, poparcie dla ugrupowań politycznych, preferencje
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych:
 
Nie
 
 
Przewiń do góry
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze