UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 
EUROPEJSKIFUNDUSZSPOŁECZNY

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
Szkolnictwo zawodowe dla sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim - diagnoza potrzeb edukacyjnych - Regionalna Strategia Innowacji, Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz Plan Działania PO KL na rok 2011 podkreślają, że przetwórstwo rolno-spożywcze jest sektorem strategicznym dla województwa łódzkiego. Wskazują na to również użytki rolne, które zajmują około 70% powierzchni województwa. W związku z obecną silną pozycją ... więcej >>
Migracje szansą województwa lubelskiego - wspieranie pozytywnych trendów adaptacyjnych na regionalnym rynku pracy - W ostatnich latach w województwie lubelskim nasila się zjawisko migracji zarobkowych zarówno międzywojewódzkich jak i zagranicznych. Do szczególnie negatywnych należy odpływ wysokokwalifikowanej kadry, co w znacznym stopniu obniża szanse na rozwój gospodarczy regionu i wpływa na spadek jego atrakcyjności w oczach inwestorów. ... więcej >>
Zarządzanie wiekiem i przeciwdziałanie dyskryminacji zawodowej osób po 45 roku życia odpowiedzią na problem starzenia się zasobów ludzkich województwa lubelskiego - Projekt jest odpowiedzią na starzenie się społeczeństwa oraz zjawisko niewielkiej aktywności zawodowej w grupie osób powyżej 45 roku życia, stanowiące jedno z najpoważniejszych wyzwań, jakie stoją przed rynkiem pracy województwa lubelskiego. Potrzebne są zatem działania mające na celu ... więcej >>
Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy województwa mazowieckiego - Zjawisko nierównego traktowania kobiet i mężczyzn w sferze zawodowej jest jednym z głównych problemów współczesnego rynku pracy. Najważniejsze przejawy dyskryminacji kobiet na rynku pracy to: zjawisko segregacji zawodowej, różnica w wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn oraz, istotna różnica w poziomie bezrobocia, szczególnie długookresowego. ... więcej >>
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry