UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 
 

CZĘSTOZADAWANEPYTANIA

W jakich miastach CBOS ma swoje oddziały?
CBOS nie ma żadnych oddziałów ani filii. Jedyna siedziba fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej znajduje się w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 5/7.
Znalazłam dziś w swojej skrzynce pocztowej przesyłkę informującą, że zostałam wylosowana do udzielenia odpowiedzi w ankiecie. A skąd Państwo mieli moje dane? Nie przypominam sobie, żebym je Państwu podawała.
Pani dane otrzymaliśmy z rejestru PESEL należącego do Ministerstwa Cyfryzacji i udzielono ich nam wyłącznie na potrzeby badania sondażowego, o którym informujemy listownie.
Dane otrzymaliśmy na podstawie zapisów prawnych w dwóch ustawach:
  • art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dziennik Ustaw z 2010 r. nr 217 poz. 1427),
  • art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 2, art. 26 ust. 2 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 1997 r. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Dzięki tym przepisom CBOS, podobnie jak inne ośrodki badające opinię publiczną, może uzyskiwać dane osobowe bezpośrednio od Ministerstwa.

Dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w trakcie losowania respondentów do badania i do nawiązania kontaktu z każdą wylosowaną osobą. Sama ankieta ich nie zawiera, nie są też później wykorzystywane w analizach opinii publicznej, ani w celach marketingowych.

Fundacja CBOS robi wszystko, by Państwa prawa i wolności w zakresie ochrony danych osobowych nie zostały naruszone.
Od dawna interesuje mnie sposób zbierania informacji w badaniach dotyczących Polaków. Czy macie swoich stałych informatorów, do których dzwonicie? Czy reprezentują całą Polskę? Czy dobieracie ich według jakiegoś klucza?

W badaniach sondażowych CBOS pracuje na reprezentatywnych próbach dorosłych mieszkańców Polski losowanych z systemu ewidencji ludności PESEL. Próba powinna liczyć około 1000 osób, aby była statystycznie reprezentatywna dla wszystkich pełnoletnich Polaków. Wylosowana próba musi odpowiadać danym GUS, takim jak: wiek, płeć, rodzaj i wielkość miejscowości zamieszkania.

Osoby wylosowane do badania otrzymują list, a potem odwiedza je ankieter.

CBOS przeprowadza badania metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI). Face to face – "twarzą w twarz" – oznacza bezpośredni kontakt ankietera z respondentem. Ankieter ma kwestionariusz z pytaniami zapisany w pamięci laptopa i na bieżąco wprowadza do komputera odpowiedzi respondenta.

Więcej informacji o tym, czym jest próba w badaniach społecznych i o jej doborze do naszych badań, znajduje się w zakładce Badania.
Dlaczego w waszym badaniu na liście polityków nie znalazło się nazwisko Iksa?
Lista polityków jest z konieczności ograniczona i nie może zawierać więcej niż dwadzieścia kilka nazwisk. Ograniczenie wynika z faktu, że pytanie dotyczące zaufania do polityków jest trudne, bowiem respondenci zaznaczają swoje odpowiedzi na 11-stopniowej skali. Na liście uwzględniamy przede wszystkim polityków pełniących ważne funkcje państwowe, wśród nich prezydenta, premiera, wicepremiera, ministra spraw zagranicznych, ministra finansów oraz innych szefów resortów (rotacyjnie, w zależności od sytuacji), marszałków Sejmu i Senatu, a także liderów i wybranych polityków ugrupowań opozycyjnych (rotacyjnie). Staramy się, by na liście znaleźli się także przewodniczący klubów parlamentarnych.
Jak mogę zostać ankieterką CBOS?

Zachęcamy do nawiązania kontaktu z właściwym dla Pani miejsca zamieszkania koordynatorem pracy ankieterów, współpracującym z Centrum Badania Opinii Społecznej. Lista adresów e-mailowych oraz obszarów działania koordynatorów zamieszczona jest tutaj.

Praca ankieterów nie jest pracą etatową, zatrudniani są na umowę zlecenie.
Chciałbym wziąć udział w badaniu sondażowym. Gdzie powinienem się zgłosić?
CBOS nie prowadzi naboru respondentów. Nasze sondaże przeprowadzane są na reprezentatywnych losowych próbach dorosłych Polaków. Pozostaje nam życzyć, by został Pan wylosowany do sondażu którejś z firm badających opinię społeczną.
Co to znaczy, że wasze badania są wspomagane komputerowo?

CBOS najczęściej realizuje swoje sondaże metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI). Oznacza to, że ankieter ma kontakt z respondentem "twarzą w twarz" i przeprowadza wywiad przy użyciu komputera mobilnego (laptopa), w którym zapisany jest kwestionariusz z pytaniami. Ankieter na bieżąco wprowadza do laptopa odpowiedzi respondenta.

Jedną z zalet tej metody jest szybka dostępność danych w postaci elektronicznej, gdyż pominięty jest etap przepisywania odpowiedzi z kwestionariuszy papierowych do komputera.
Dla kogo robicie badania?

Zgodnie z zapisem w statucie fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej, CBOS co miesiąc realizuje na użytek publiczny ogólnopolskie wielotematyczne badanie sondażowe "Aktualne problemy i wydarzenia". Wyniki comiesięcznych sondaży udostępniamy szerokiemu gronu odbiorców w postaci publikacji: Komunikatów z badań, elektronicznego newslettera CBOSNews, raportów z serii "Opinie i Diagnozy", anglojęzycznego miesięcznika "Polish Public Opinion" oraz książek. Wyniki badań prezentujemy też na Twitterze i Facebooku.

Oprócz badań statutowych prowadzimy badania społeczne i marketingowe, na zlecenie różnych instytucji naukowych, społecznych i firm prywatnych. Wyniki takich badań należą do zleceniodawców.
 
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry