OGŁOSZENIA |
Praca dla ankieterów ... więcej >
Rzetelność i profesjonalizm
    Pole szybkiego wyszukiwania.

Wpisz szukane słowa oddzielone przecinkami i naciśnij lupkę aby wyszukać publikacje.

Naciśnij samą lupkę aby wyświetlić wszystkie publikacje.

Przeszukanie odbywa się po danych: sygnatura, numer publikacji, rodzaj publikacji,
tytuł, opis, autorzy, badania, słowa kluczowe i kategoie tematyczne. Wielkośc liter jest pomijana.
Koszyk Koszyk (0 szt. - 0.00 zł)
EN
Przejdź do wersji angielskiej English version
 
Przejdź do Biuletynu Informacji PublicznejBIP   Przejdź do FacebookaFacebook   Prejdź do TwitteraTwitter
 
 
USTAWA I STATUT CBOS  |  DYREKCJA  |  RADA CBOS
ZESPOŁY BADAWCZE  |  OŚRODEK INFORMACJI  |  KLIENCI

O FIRMIE

Ustawa o CBOS Ustawa o CBOSPobierz PDF
Statut CBOS Statut CBOSPobierz PDF
Zdjęcie siedziby CBOS
Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej jest wyspecjalizowanym ośrodkiem prowadzącym reprezentatywne dla społeczeństwa polskiego badania sondażowe, dotyczące opinii na temat wszelkich ważnych problemów społeczno-politycznych i gospodarczych. Do naszych głównych atutów należy długoletnie doświadczenie - CBOS powstał w roku 1982. Od początku lat 90. CBOS realizuje regularnie, co miesiąc, badania przeglądowe. Ich wyniki są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
Unikalny charakter CBOS został uznany przez Sejm RP, który ustawą z 20 lutego 1997 roku nadał mu status niezależnej fundacji i powierzył zadanie prowadzenia badań społecznych na użytek publiczny. Od tej pory nad planami i jakością prac badawczych czuwa Rada CBOS, w skład której wchodzą specjaliści z siedmiu instytucji akademickich oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu, Prezydenta RP i Premiera.
Obecnie CBOS co miesiąc realizuje sondaż "Aktualne problemy i wydarzenia" (na ok. 1000-osobowej próbie dorosłych mieszkańców Polski), uzupełniany - zależnie od potrzeb - przez specjalne badania jednorazowe. Rocznie CBOS publikuje około 200 komunikatów z badań, które obejmują wszystkie istotne dla społeczeństwa polskiego problemy, oraz wydaje opracowania monograficzne i książkowe. Syntezę najważniejszych wyników badań przeglądowych można znaleźć w serii "Opinie i Diagnozy" oraz w anglojęzycznej serii "Polish Public Opinion".
CBOS realizuje powierzoną mu misję społeczną, a także prowadzi badania na zlecenie różnych instytucji społecznych oraz firm prywatnych, od lat ciesząc się uznaniem i popularnością wśród klientów. O jakości badań CBOS decyduje przede wszystkim profesjonalizm, wyobraźnia badawcza oraz wszechstronność analiz i interpretacji wyników, gwarantowane wysokimi kwalifikacjami pracowników. Obecnie fundacja zatrudnia ponad trzydziestu socjologów, ekonomistów, statystyków i informatyków o dużym doświadczeniu i szerokim zakresie specjalizacji. Do poszczególnych projektów angażowani są również, w miarę potrzeb, wybitni eksperci z konkretnych dziedzin.
Atutami CBOS są także: solidna, dobrze wyszkolona i doświadczona sieć ankieterska oraz profesjonalna kontrola jakości badań, prowadzona zarówno przez własnych specjalistów, jak i przez niezależny audyt zewnętrzny. Dzięki rzetelnym procedurom kontroli CBOS posiada aktualny certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów przyznawany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR), do której Centrum Badania Opinii Społecznej należy od 1999 roku.
 
 
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze