UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 
USTAWA I STATUT CBOS  |  DYREKCJA  |  RADA CBOS  |  ZESPOŁY BADAWCZE  |  OŚRODEK INFORMACJI  |  KLIENCI  |  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  | 

O FIRMIE

Zdjęcie grupowe pracowników CBOS
Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej jest wyspecjalizowanym ośrodkiem prowadzącym reprezentatywne dla społeczeństwa polskiego badania sondażowe, dotyczące opinii na temat wszelkich ważnych problemów społeczno-politycznych i gospodarczych. Do naszych głównych atutów należy długoletnie doświadczenie - CBOS powstał w roku 1982. Od początku lat 90. CBOS realizuje regularnie, co miesiąc, badania przeglądowe. Ich wyniki są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
Unikalny charakter CBOS został uznany przez Sejm RP, który ustawą z 20 lutego 1997 roku nadał mu status niezależnej fundacji i powierzył zadanie prowadzenia badań społecznych na użytek publiczny. Od tej pory nad planami i jakością prac badawczych czuwa Rada CBOS, w skład której wchodzą specjaliści z siedmiu instytucji akademickich oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu, Prezydenta RP i Premiera.
Obecnie CBOS co miesiąc realizuje sondaż "Aktualne problemy i wydarzenia" (na ok. 1000-osobowej próbie dorosłych mieszkańców Polski), uzupełniany - zależnie od potrzeb - przez specjalne badania jednorazowe. Zbiory z badań CBOS zawierają dane dotyczące opinii polskiego społeczeństwa na temat nastrojów społecznych, stosunku do rządu, oceny działalności instytucji publicznych (w tym Prezydenta RP, Sejmu i Senatu), zaufania do polityków, preferencji partyjnych. Z różną regularnością pytamy o oceny warunków życia Polaków, system wartości i obyczajowość, religijność, stosunek do demokracji, poczucie bezpieczeństwa, stosunek do członkostwa w Unii Europejskiej, korzystanie z nowych technologii oraz o poglądy Polaków na tematy bieżące, nawiązujące do aktualnych wydarzeń krajowych i zagranicznych, do kwestii podejmowanych w debacie publicznej i politycznej.
Rocznie CBOS publikuje od 160 do 200 komunikatów z badań (bieżących raportów), które obejmują wszystkie istotne dla społeczeństwa polskiego problemy, oraz wydaje opracowania monograficzne i książkowe. Syntezę najważniejszych wyników badań przeglądowych można znaleźć w serii "Opinie i Diagnozy" oraz w anglojęzycznej serii "Polish Public Opinion".
CBOS realizuje powierzoną mu misję społeczną, a także prowadzi badania na zlecenie różnych instytucji społecznych oraz firm prywatnych, od lat ciesząc się uznaniem i popularnością wśród klientów. O jakości badań CBOS decyduje przede wszystkim profesjonalizm, wyobraźnia badawcza oraz wszechstronność analiz i interpretacji wyników, gwarantowane wysokimi kwalifikacjami pracowników. Obecnie fundacja zatrudnia ponad trzydziestu socjologów, ekonomistów, statystyków i informatyków o dużym doświadczeniu i szerokim zakresie specjalizacji. Do poszczególnych projektów angażowani są również, w miarę potrzeb, wybitni eksperci z konkretnych dziedzin.
Atutami CBOS są także: solidna, dobrze wyszkolona i doświadczona sieć ankieterska oraz profesjonalna kontrola jakości badań, prowadzona zarówno przez własnych specjalistów, jak i przez niezależny audyt zewnętrzny. Dzięki rzetelnym procedurom kontroli CBOS posiada aktualny certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów przyznawany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR), do której Centrum Badania Opinii Społecznej należy od 1999 roku.
 
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry