UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 

PUBLIKACJE

CBOS Flash nr 12/2024

Preferencje partyjne w drugiej połowie marca (CATI)

Autor: Michał Feliksiak
|
2024-03-22
W drugiej połowie marca zamiar głosowania w hipotetycznych wyborach parlamentarnych zadeklarowało ponad ośmiu na dziesięciu badanych (83%).
Rysunek 1 Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziąłby Pan wzięłaby Pani w nich udział? ODSETKI ODPOWIEDZI „WZIĄŁBYM WZIĘŁABYM W NICH UDZIAŁ” 20–24. listopada 2023 (87), 4–8 grudnia 2023 (82), 8–12 stycznia 2024 (80), 22–26 stycznia 2024 (79), 12–15 lutego 2024 (82), 19–22 lutego 2024 (80), 4–7 marca 2024 (82), 18–22 marca 2024 (83). Pominięto „Nie wiem”, „Nie wziąłbym wzięłabym udziału” i odmowy odpowiedzi
Największym i stałym poparciem od początku tego roku cieszy się Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby obecnie 29% wyrażających chęć udziału w wyborach parlamentarnych. Na drugim miejscu lokuje się Prawo i Sprawiedliwość (24%), które po minimalnym spadku wróciło do poziomu poparcia rejestrowanego w ostatniej dekadzie stycznia i pierwszej połowie lutego. Od poprzedniego pomiaru z początku marca minimalnie umocnił się elektorat Konfederacji Wolność i Niepodległość, na którą teraz zagłosowałoby 13% badanych (wzrost o 2 punkty procentowe). Od poprzedniego pomiaru, już po raz kolejny, zmniejszyło się poparcie dla Trzeciej Drogi, która obecnie może liczyć na głosy około jednej dziesiątej potencjalnych wyborców (9%, spadek o 3 punkty), podczas gdy jeszcze w lutym jej zwolennicy stanowili 15%. Na tle powyższych najmniej liczny, ale względnie stały, jest elektorat Lewicy (8%).
Rysunek 2 Na kandydata której partii lub ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu? Koalicja Obywatelska - 29%, Prawo i Sprawiedliwość - 24%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 13%, Trzecia Droga - 9%, Lewica - 8%, Inna partia - 1%, Trudno powiedzieć - 17%Tabela 1 Na kandydata której partii lub ugrupowania głosowałby (głosowałaby) Pan(Pani) w wyborach do Sejmu? Odpowiedzi badanych deklarujących, że, gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to wzięliby w nich udział. Pominięto odmowy odpowiedzi. Procenty nie sumują się do 100 z powodu zaokrągleń. Odpowiedzi według terminów badań. do 20 do 24 listopada 2023 (N=821) Koalicja Obywatelska - 24%, Prawo i Sprawiedliwość - 29%, Trzecia Droga - 13%, Konfederacja - 8%, Lewica - 8%, Inna partia - 5%, Trudno powiedzieć - 13%; od 4 do 8 grudnia 2023 (N=767) Koalicja Obywatelska - 25%, Prawo i Sprawiedliwość - 30%, Trzecia Droga - 13%, Konfederacja - 9%, Lewica - 9%, Inna partia - 3%, Trudno powiedzieć - 12%; od 8. do 12. stycznia 2024 (N=772) Koalicja Obywatelska - 29%, Prawo i Sprawiedliwość - 29%, Trzecia Droga - 10%, Konfederacja - 10%, Lewica - 7%, Inna partia - 4%, Trudno powiedzieć - 12% od 22. do 26. stycznia 2024 (N=743) Koalicja Obywatelska - 29%, Prawo i Sprawiedliwość - 24%, Trzecia Droga - 14%, Konfederacja - 11%, Lewica - 9%, Inna partia - 5%, Trudno powiedzieć - 9%; od 12. do 15. lutego 2024 (N=801) Koalicja Obywatelska - 29%, Prawo i Sprawiedliwość - 24%, Trzecia Droga - 11%, Konfederacja - 11%, Lewica - 8%, Inna partia - 2%, Trudno powiedzieć - 15%; od 19. do 22. lutego 2024 (N=764) Koalicja Obywatelska - 29%, Prawo i Sprawiedliwość - 22%, Trzecia Droga - 15%, Konfederacja - 11%, Lewica - 7%, Inna partia - 2%, Trudno powiedzieć - 14%; od 4. do 7. marca 2024 (N=801) Koalicja Obywatelska - 29%, Prawo i Sprawiedliwość - 23%, Trzecia Droga - 12%, Konfederacja - 11%, Lewica - 9%, Inna partia - 2%, Trudno powiedzieć - 13%; od 18. do 22. marca 2024 (N=804) Koalicja Obywatelska - 29%, Prawo i Sprawiedliwość - 24%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 13%, Trzecia Droga - 9%, Lewica - 8%, Inna partia - 1%, Trudno powiedzieć - 17% .Tabela 2 Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziąłby Pan wzięłaby Pani w nich udział? Odpowiedzi w grupach społeczno-demograficznychTabela 3 Na kandydata której partii lub ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu? Odpowiedzi w grupach społeczno-demograficznych
Badanie „Aktualności” (2) zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 18 do 22 marca 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).
Liczba stron:
4
Badanie:
202408 Aktualności (2)
Kategorie tematyczne:
Wybory parlamentarne
Słowa kluczowe:
hipotetyczne wybory parlamentarne, poparcie dla ugrupowań politycznych, preferencje
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych:
 
Nie
 
 
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry