UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 

PUBLIKACJE

CBOS Flash nr 22/2024

Polacy o wyborze sędziów do KRS

Autor: Beata Roguska
|
2024-05-29
Rząd chce przywrócić zgromadzeniom sędziowskim prawo wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Procedowanie nowelizacji ustawy w Sejmie zostało jednak wstrzymane ze względu na kontrowersje dotyczące prawa kandydowania do odnowionej KRS sędziów powołanych przez obecnie działającą Radę. Na możliwość kandydowania do tego organu tzw. neosędziów zgodził się wcześniej Senat, rozwiązanie to jest też zgodne z oczekiwaniami prezydenta Andrzeja Dudy, który wielokrotnie podkreślał równy status wszystkich sędziów niezależnie od okresu ich powołania.
Zapisy wspomnianej ustawy o KRS wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przeważającej części społeczeństwa. W ocenie społecznej sędziowie do KRS powinni być wybierani przez zgromadzenia sędziowskie – tego zdania jest ponad połowa badanych (52%). Nieco więcej niż co piąty ankietowany (22%) uważa natomiast, że sędziów do KRS powinien wybierać Sejm.
Rysunek 1 - Czy, Pana(Pani) zdaniem, sędziów do KRS (Krajowej Rady Sądownictwa): powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 22%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 52%; Trudno powiedzieć 26%.
Opinie na ten temat najbardziej różnicuje z jednej strony wykształcenie, z drugiej zaś orientacja polityczna i partyjna. O ile osoby z wykształceniem średnim i wyższym częściej niż przeciętnie uważają, że to sami sędziowie powinni decydować o obsadzie KRS (odpowiednio: 60% i 65%), o tyle ponad połowa osób najsłabiej wykształconych (52%) nie ma w tej kwestii wyrobionej opinii. Biorąc pod uwagę orientację polityczną, widać, że za powrotem do obowiązujących wcześniej zasad opowiadają się w większości badani deklarujący lewicowe i centrowe poglądy polityczne (odpowiednio: 76% i 62%), podczas gdy identyfikujący się z prawicą są w tej kwestii mocno podzieleni (37% z nich uważa, że wyboru sędziów powinien dokonywać Sejm, zaś 35% – że powinny robić to zgromadzenia sędziowskie). Opinie te znajdują odzwierciedlenie w deklaracjach elektoratów. Zwolennicy ugrupowań koalicji rządowej dość jednoznacznie optują za wyborem sędziów do KRS przez zgromadzenia sędziowskie, do tego rozwiązania przychylają się także potencjalni wyborcy Konfederacji. Wybór sędziów do KRS przez Sejm popiera natomiast przeważająca część sympatyków PiS.
Tabela 1 - Czy, Pana(Pani) zdaniem, sędziów do KRS (Krajowej Rady Sądownictwa). Odpowiedzi według potencjalnych elektoratów. Prawo i Sprawiedliwość - powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 47%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 29%; Trudno powiedzieć 24%. Konfederacja Wolność i Niepodległość - powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 33%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 46%;  Trudno powiedzieć 21%; Lewica - powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 23%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 74%; Trudno powiedzieć 3%; Trzecia Droga - powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 17%;  powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 55%; Trudno powiedzieć 28%; Koalicja Obywatelska - powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 4%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 82%; Trudno powiedzieć 14%.
Opinie badanych o tym, czy sędziowie powołani przez obecną Krajową Radę Sądownictwa powinni mieć możliwość kandydowania do odnowionej KRS, są podzielone: tyle samo osób opowiada się za tym rozwiązaniem co jest mu przeciwnych (po 39%). Warto zauważyć, że sprzeciw w tej kwestii jest wyrażany silniej niż poparcie (odpowiednio: 19% i 10% zdecydowanych opinii).
Rysunek 2 - Czy, Pana(Pani) zdaniem, sędziowie powołani przez obecnie działającą Krajową Radę Sądownictwa powinni mieć prawo kandydowania do odnowionej KRS, czy też nie? Zdecydowanie tak 10%; Raczej tak 29%; Raczej nie 20%; Zdecydowanie nie 19%; Trudno powiedzieć 22%.
Poglądy na ten temat wiążą się przede wszystkim z zainteresowaniem polityką. Osoby uważniej śledzące wydarzenia na scenie politycznej nie tylko częściej mają określone zdanie w tej kwestii, ale także proporcjonalnie częściej niż mniej zainteresowani polityką przychylają się do opinii, że sędziowie powołani przez obecną KRS powinni mieć prawo kandydowania do tego organu.
Tabela 2 - Czy, Pana(i) zdaniem, sędziowie powołani przez obecnie działającą Krajową Radę Sądownictwa powinni mieć prawo kandydowania do odnowionej KRS, czy też nie? Odpowiedzi według zainteresowania polityką. Bardzo duże: Tak 49%, Nie 42%, Trudno powiedzieć 9%; Duże: Tak 46%, Nie 37%, Trudno powiedzieć 17%; Średnie: Tak 38%, Nie 42%, Trudno powiedzieć 20%; Niewielkie: Tak 35%, Nie 30%, Trudno powiedzieć 36%; Żadne: Tak 23%, Nie 40%, Trudno powiedzieć 37%.
Aprobata prawa kandydowania do odnowionej Krajowej Rady Sądownictwa przez sędziów powołanych przez obecnie działającą KRS przeważa wśród zdeklarowanych wyborców wszystkich ugrupowań politycznych z wyjątkiem elektoratu Koalicji Obywatelskiej.
Tabela 3 - Czy, Pana(i) zdaniem, sędziowie powołani przez obecnie działającą Krajowa Radę Sądownictwa powinni mieć prawo kandydowania do odnowionej KRS, czy też nie? Odpowiedzi według potencjalnych elektoratów. Trzecia Droga: Tak 51%, Nie 35%, Trudno powiedzieć 14%; Lewica: Tak 46%, Nie 43%, Trudno powiedzieć 11%; Prawo i Sprawiedliwość: Tak 42%, Nie 34%, Trudno powiedzieć 25%; Konfederacja Wolność i Niepodległość: Tak 41%, Nie 39%, Trudno powiedzieć 21%; Koalicja Obywatelska: Tak 40%, Nie 50%, Trudno powiedzieć 10%.
Tabela 4 - Czy, Pana(Pani) zdaniem, sędziów do KRS (Krajowej Rady Sądownictwa). Odpowiedzi według grup społeczno-demograficznych. Ogółem: Liczba osób 998; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 22%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 52%; Trudno powiedzieć 26%. Płeć - Mężczyźni: Liczba osób 471, powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 29%, powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 48%, Trudno powiedzieć 23%; Kobiety: Liczba osób 528; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 16%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 56%; Trudno powiedzieć 29%. Wiek - 18–24 lata: Liczba osób 94; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 25%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 43%; Trudno powiedzieć 32%; 25–34 lata: Liczba osób 154; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 17%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 62%; Trudno powiedzieć 20%; 35–44 lata: Liczba osób 194; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 17%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 64%; Trudno powiedzieć 19%; 45–54 lata: Liczba osób 162; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 21%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 52%; Trudno powiedzieć 27%; 55–64 lata: Liczba osób 153; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 30%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 43%; Trudno powiedzieć 27%; 65 lat i więcej: Liczba osób 241; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 23%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 45%; Trudno powiedzieć 32%. Miejsce zamieszkania – Wieś: Liczba osób 410; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 25%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 49%; Trudno powiedzieć 26%. Miasto do 19 999: Liczba osób 143; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 21%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 46%; Trudno powiedzieć 32%; 20 000 – 99 999: Liczba osób 194; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 20%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 54%; Trudno powiedzieć 26%; 100 000 – 499 999: Liczba osób 141; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 20%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 60%; Trudno powiedzieć 20%; 500 000 i więcej mieszkańców: Liczba osób 110; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 18%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 60%; Trudno powiedzieć 23%. Wykształcenie: Podstawowe: Liczba osób 141; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 25%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 22%; Trudno powiedzieć 52%; Zasadnicze zawodowe: Liczba osób 213; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 30%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 41%; Trudno powiedzieć 29%; Średnie: Liczba osób 349; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 20%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 60%; Trudno powiedzieć 20%; Wyższe: Liczba osób 296; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 17%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 65%; Trudno powiedzieć 18%. Status społeczno- zawodowy: Pracownicy najemni i inni zatrudnieni: Liczba osób 405; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 19%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 59%; Trudno powiedzieć 22%; Własna działalność gospodarcza: Liczba osób 100; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 17%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 70%; Trudno powiedzieć 14%; Rolnicy: Liczba osób 36; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 24%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 48%; Trudno powiedzieć 29%; Emeryci i renciści: Liczba osób 324; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 27%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 44%; Trudno powiedzieć 29%; Uczniowie i studenci: Liczba osób 52; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 24%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 56%; Trudno powiedzieć 19%; Bezrobotni i niepracujący z innych powodów: Liczba osób 75; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 20%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 26%; Trudno powiedzieć 54%. Miesięczne dochody netto - Do 1999 zł: Liczba osób 181; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 23%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 41%; Trudno powiedzieć 36%; Między 2000 a 2999 zł: Liczba osób 148; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 31%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 46%; Trudno powiedzieć 23%; Między 3000 a 3999 zł: Liczba osób 167; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 22%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 53%; Trudno powiedzieć 25%; Między 4000 a 4999 zł: Liczba osób 109; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 20%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 56%; Trudno powiedzieć 23%; Między 5000 a 5999 zł: Liczba osób 90; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 19%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 61%; Trudno powiedzieć 20%; Między 6000 a 6999 zł: Liczba osób 60; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 25%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 45%; Trudno powiedzieć 30%; 7000 zł i więcej: Liczba osób 156; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 14%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 65%; Trudno powiedzieć 21%. Zainteresowanie polityką - Bardzo duże: Liczba osób 88; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 22%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 68%; Trudno powiedzieć 10%; Duże: Liczba osób 232; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 21%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 66%; Trudno powiedzieć 13%; Średnie: Liczba osób 476; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 23%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 50%; Trudno powiedzieć 27%; Niewielkie/żadne: Liczba osób 202; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 19%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 35%; Trudno powiedzieć 45%. Ocena własnych warunków materialnych - Złe: Liczba osób 81; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 38%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 28%; Trudno powiedzieć 34%; Średnie: Liczba osób 288; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 19%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 47%; Trudno powiedzieć 33%; Dobre: Liczba osób 629; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 21%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 57%; Trudno powiedzieć 22%. Udział w praktykach religijnych - Kilka razy w tygodniu: Liczba osób 53; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 38%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 30%; Trudno powiedzieć 33%; Raz w tygodniu: Liczba osób 251; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 29%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 46%; Trudno powiedzieć 26%; 1–2 razy w miesiącu: Liczba osób 148; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 22%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 46%; Trudno powiedzieć 31%; Kilka razy w roku: Liczba osób 214; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 20%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 62%; Trudno powiedzieć 18%; W ogóle nie uczestniczy: Liczba osób 316; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 15%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 58%; Trudno powiedzieć 27%. Poglądy polityczne - Lewica: Liczba osób 278; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 10%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 76%; Trudno powiedzieć 13%; Centrum: Liczba osób 236; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 15%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 62%; Trudno powiedzieć 23%; Prawica: Liczba osób 379; powinien, tak jak obecnie, wybierać Sejm 37%; powinny wybierać zgromadzenia sędziowskie, jak to było przed 2018 rokiem 35%; Trudno powiedzieć 28%.
Badanie „Aktualności” (4) zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 20 do 23 maja 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).
Liczba stron:
4
Badanie:
202419 Aktualności (4)
Kategorie tematyczne:
Wymiar sprawiedliwości
Słowa kluczowe:
KRS - Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia, prawo, system prawny
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych:
 
Tak
 
 
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry