UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 

PUBLIKACJE

CBOS Flash nr 27/2024

Preferencje partyjne na początku lipca (CATI)

Autor: Krzysztof Pankowski
|
2024-07-05
W pierwszych dniach lipca chęć udziału w wyborach parlamentarnych, gdyby odbywały się teraz, zadeklarowało cztery piąte dorosłych Polaków (80%). Obecne zainteresowanie uczestnictwem w tego rodzaju głosowaniu jest nieznacznie wyższe niż w końcu czerwca (wzrost o 1 punkt procentowy), ale niższe niż na początku tego miesiąca, tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego (spadek o 4 punkty).
Rysunek 1 Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziąłby Pan (wzięłaby Pani) w nich udział? Odsetki odpowiedzi „Wziąłbym (Wzięłabym) w nich udział” według terminów badań. Pominięto odpowiedzi „Nie wiem”, „Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału” i odmowy odpowiedzi. 20–24 listopada 2023 - 87%, 4–8 grudnia 2023 - 82%, 8–12 stycznia 2024 - 80%, 22–26 stycznia  2024 - 79%, 12–15 lutego 2024 - 82%, 19–22 lutego 2024 - 80%, 4–7 marca 2024 - 82%, 18–22 marca 2024 - 83%, 8–11 kwietnia 2024 - 83%, 22–26 kwietnia 2024 - 80%, 13–17 maja 2024 - 82%, 20–23 maja 2024 - 80%, 3–5 czerwca 2024 - 84%, 24–27 czerwca 2024 - 79%, 1–3 lipca 2024 - 80%.
Aktualnie najwięcej zwolenników ma Koalicja Obywatelska, na którą chciałoby oddać swój głos 31% wybierających się na wybory1Pokaż przypis. Minimalnie niższe poparcie zyskał PiS, mający obecnie wśród zdeklarowanych uczestników wyborów 28% wskazań. W porównaniu z ostatnim pomiarem oba bloki polityczne nieznacznie straciły, choć PiS nieco bardziej niż KO. O ile w końcu maja i na początku czerwca notowania obu najbardziej liczących się ugrupowań pozostawały mniej więcej w stanie równowagi (z tym że na początku czerwca z lekkim wskazaniem na PiS), o tyle w końcówce czerwca, po wyborach do PE, niewielką przewagę uzyskało KO, a w lipcu ta przewaga minimalnie wzrosła.
1.
Od maja, obok standardowej procedury ważenia opartej o dane socjodemograficzne, stosujemy również dodatkową wagę wyborczą.
Na trzecim miejscu naszego rankingu popularności partii znalazła się Konfederacja WiN, popierana przez 14% zdeklarowanych wyborców. W porównaniu z końcem czerwca poparcie dla niej wzrosło o 3 punkty. Kolejne miejsce zajęła Trzecia Droga, na którą chciałby głosować co dziesiąty z potencjalnych wyborców (10%), nieznacznie mniej niż poprzednio. Swoich przedstawicieli do parlamentu wprowadziłaby także Lewica, którą poparłoby 8% wybierających się na głosowanie ‒ również nieznacznie mniej niż ostatnio. Od maja notowania obu współrządzących ugrupowań utrzymują się na dość stabilnym poziomie.
Obecnie – co naturalne w okresie powyborczym – nieco więcej hipotetycznych wyborców niż w czerwcu nie wie, na którą partię oddałoby swój głos (10%, w porównaniu z ostatnim pomiarem wzrost o 4 punkty procentowe).
Rysunek 2. Na kandydata której partii lub ugrupowania głosowałby Pan (głosowałaby Pani) w wyborach do Sejmu? Odpowiedzi badanych deklarujących, że, gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to wzięliby w nich udział (N=794). Pominięto odmowy odpowiedzi. Koalicja Obywatelska - 31%; Prawo i Sprawiedliwość - 28%; Konfederacja WiN - 14%; Trzecia Droga - 10%; Lewica - 8%; Inna partia/ugrupowanie - 0%; Trudno powiedzieć - 10%. Procenty nie sumują się do 100 z powodu zaokrągleń.Tabela 1 Na kandydata której partii lub ugrupowania głosowałby Pan (głosowałaby Pani) w wyborach do Sejmu? Odpowiedzi według terminów badań badanych deklarujących, że gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to wzięliby w nich udział. Na kandydata której partii lub ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu? - 4–7 marca 2024 (N=801), Koalicja Obywatelska - 29%, Prawo i Sprawiedliwość - 23%, Konfederacja WiN - 11%, Trzecia Droga - 12%, Lewica - 9%, Inna partia/ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 13% 18–22 marca 2024 (N=804), Koalicja Obywatelska - 29%, Prawo i Sprawiedliwość - 24%, Konfederacja WiN - 13%, Trzecia Droga - 9%, Lewica - 8%, Inna partia/ugrupowanie - 1%, Trudno powiedzieć - 17%. 8–11 kwietnia 2024 (N=792), Koalicja Obywatelska - 35%, Prawo i Sprawiedliwość - 23%, Konfederacja WiN - 14%, Trzecia Droga - 10%, Lewica - 5%, Inna partia/ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 11%. 22–26 kwietnia 2024 (N=774), Koalicja Obywatelska - 28%, Prawo i Sprawiedliwość - 26%, Konfederacja WiN - 14%, Trzecia Droga - 11%, Lewica - 7%, Inna partia/ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 12% 13–17 maja 2024 (N=790), Koalicja Obywatelska - 30%, Prawo i Sprawiedliwość - 28%, Konfederacja WiN - 12%, Trzecia Droga - 10%, Lewica - 8%, Inna partia/ugrupowanie - 0%, Trudno powiedzieć - 13% 20–23 maja 2024 (N=802), Koalicja Obywatelska - 30%, Prawo i Sprawiedliwość - 30%, Konfederacja WiN - 9%, Trzecia Droga - 9%, Lewica - 9%, Inna partia/ugrupowanie - 1%, Trudno powiedzieć - 13%. 3–5 czerwca 2024 (N=823), Koalicja Obywatelska - 29%, Prawo i Sprawiedliwość - 30%, Konfederacja WiN - 11%, Trzecia Droga - 11%, Lewica - 8%, Inna partia/ugrupowanie - 3%, Trudno powiedzieć - 8% 24–27 czerwca 2024 (N=779), Koalicja Obywatelska - 32%, Prawo i Sprawiedliwość - 30%, Konfederacja WiN - 11%, Trzecia Droga - 11%, Lewica - 9%, Inna partia/ugrupowanie - 1%, Trudno powiedzieć - 6% 1–3 lipca2024 (N=794), Koalicja Obywatelska - 31%, Prawo i Sprawiedliwość - 28%, Konfederacja WiN - 14%, Trzecia Droga - 10%, Lewica - 8%, Inna partia/ugrupowanie - 0%, Trudno powiedzieć - 10%. Pominięto odmowy odpowiedzi. Procenty nie sumują się do 100 z powodu zaokrągleńTabela 2. Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziąłby Pan (wzięłaby Pani) w nich udział? Odpowiedzi grupach społeczno-demograficznych. Dane w procentachTabela 3. Na kandydata której partii lub ugrupowania głosowałby Pan (głosowałaby Pani) w wyborach do Sejmu? Odpowiedzi grupach społeczno-demograficznych. Dane w procentach.
Badanie „Aktualności” (6) zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 1 do 3 lipca 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).
Liczba stron:
4
Badanie:
202424 Aktualności (6)
Kategorie tematyczne:
Wybory parlamentarne
Słowa kluczowe:
hipotetyczne wybory parlamentarne, poparcie dla ugrupowań politycznych, preferencje
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych:
 
Nie
 
 
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry