UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 
PUBLIKACJE  |  PRENUMERATA

PUBLIKACJE

CBOS Flash nr 6/2024

Preferencje partyjne w lutym (CATI)

Autor: Beata Roguska
|
2024-02-16
W połowie lutego chęć udziału w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 82% badanych, tj. o 3 punkty procentowe więcej niż w trzeciej dekadzie stycznia.
W ciągu ostatnich trzech tygodni notowania obu głównych sił na scenie politycznej pozostały stabilne. Lutowe badanie potwierdziło rejestrowaną pod koniec stycznia zmianę na pozycji lidera w rankingu popularności partii politycznych.
Największym poparciem społecznym cieszy się zatem Koalicja Obywatelska, na którą – tak samo jak pod koniec stycznia – chce głosować 29% potencjalnych wyborców. Koalicja utrzymuje dystans wobec drugiego w rankingu Prawa i Sprawiedliwości. Chęć oddania głosu na główne ugrupowanie opozycyjne – tak jak poprzednio – wyraziło 24% zdeklarowanych wyborców. Na kolejnym miejscu w rankingu, z poparciem 11%, znalazły się Trzecia Droga oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość. Po obserwowanym pod koniec stycznia wzroście notowań Trzeciej Drogi poparcie dla tego ugrupowania zmniejszyło się o 3 punkty procentowe. Konfederacja utrzymała natomiast notowania na poprzednim poziomie. Stosunkowo najmniej zwolenników spośród ugrupowań mających swoich przedstawicieli w parlamencie ma Lewica. W lutym poparcie dla tego ugrupowania zadeklarowało 8% potencjalnych wyborców. Chęć głosowania na inne niż wyżej wymienione ugrupowania wyraziło 2% zdeklarowanych uczestników wyborów, o 3 punkty mniej niż poprzednio.
Większemu zainteresowaniu udziałem w wyborach parlamentarnych towarzyszy wzrost odsetka osób niezdecydowanych na kogo oddać swój głos w głosowaniu do Sejmu. W lutym odsetek osób niemających określonych preferencji partyjnych lub wahających się na kogo głosować zwiększył się o 6 punktów procentowych i tym samym osiągnął największy poziom od ostatnich wyborów (15%).
Rysunek 1 Na kandydata której partii lub ugrupowania głosowałby Pan (głosowałaby Pani) w wyborach do Sejmu? Odpowiedzi badanych deklarujących, że, gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to wzięliby w nich udział. Pominięto odmowy odpowiedzi. Procenty nie sumują się do 100 z powodu zaokrągleń. Odpowiedzi według terminów badań. listopad 2023 (N=821): Koalicja Obywatelska (24%), Prawo i Sprawiedliwość (29%), Trzecia Droga (13%), Konfederacja Wolność i Niepodległość (8%), Lewica (8%), Inna partia (5%), Trudno powiedzieć (13%); grudzień 2023 (N=767): Koalicja Obywatelska (25%), Prawo i Sprawiedliwość (30%), Trzecia Droga (13%), Konfederacja Wolność i Niepodległość (9%), Lewica (9%), Inna partia (3%), Trudno powiedzieć (12%); 8–12 stycznia 2024 (N=772): Koalicja Obywatelska (29%), Prawo i Sprawiedliwość (29%), Trzecia Droga (10%), Konfederacja Wolność i Niepodległość (10%), Lewica (7%), Inna partia (4%), Trudno powiedzieć (12%); 22–26 stycznia 2024 (N=743): Koalicja Obywatelska (29%), Prawo i Sprawiedliwość (24%), Trzecia Droga (14%), Konfederacja Wolność i Niepodległość (11%), Lewica (9%), Inna partia (5%), Trudno powiedzieć (9%); 12–15 lutego 2024 (N=801): Koalicja Obywatelska (29%); Prawo i Sprawiedliwość (24%), Trzecia Droga (11%); Konfederacja Wolność i Niepodległość (11%), Lewica (8%), Inna partia (2%), Trudno powiedzieć (15%).Tabela 1 Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziąłby Pan (wzięłaby Pani) w nich udział? Ogółem: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 82%; Nie wiem - 8%; Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 10%, Liczba osób - 1000; Płeć: Mężczyźni: Wziąłbym w nich udział - 85%; Nie wiem - 6%; Nie wziąłbym udziału - 10%, Liczba osób – 471; Kobiety: Wzięłabym w nich udział - 80%; Nie wiem - 10%; Nie wzięłabym udziału - 10%, Liczba osób – 529; Wiek: 18–24 lata: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 71%; Nie wiem - 21%; Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 9%, Liczba osób – 95; 25–34 lata: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 86%; Nie wiem - 5%; Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 9%, Liczba osób - 155; 35–44 lata: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 81%; Nie wiem - 2%; Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 16%, Liczba osób - 195; 45–54 lata: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 86%; Nie wiem - 4%; Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 11%, Liczba osób - 164; 55–64 lata: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 86%; Nie wiem - 11%; Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 3%, Liczba osób - 152; 65 lat i więcej: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 81%; Nie wiem - 9%; Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 10%, Liczba osób - 240; Wykształcenie podstawowe: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 68%, Nie wiem - 11%, Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 21%, Liczba osób - 140; Wykształcenie zasadnicze zawodowe: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 73%, Nie wiem - 14%, Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału – 13%, Liczba osób - 212, Wykształcenie średnie: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 84%, Nie wiem - 7%, Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 9%, Liczba osób - 354, Wykształcenie wyższe: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 94%, Nie wiem - 2%, Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 3%, Liczba osób - 294; Status społeczno-zawodowy: Pracownicy najemni i inni zatrudnieni: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 85%, Nie wiem - 6%, Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 9%, Liczba osób - 394, Własna działalność gospodarcza: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 87%, Nie wiem - 5%, Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 8%, Liczba osób - 104, Rolnicy: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 71%, Nie wiem - 7%, Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 23%, Liczba osób - 42, Emeryci i renciści: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 82%, Nie wiem - 9%, Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 9%, Liczba osób - 314, Uczniowie i studenci: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 72%, Nie wiem - 13%, Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 15%, Liczba osób - 77, Bezrobotni: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 65%, Nie wiem - 19%, Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 17%, Liczba osób - 16, Niepracujący z innych powodów: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 74%, Nie wiem - 10%, Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 16%, Liczba osób - 43; Miesięczne dochody netto: Do 1999 zł: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 73%, Nie wiem - 11%, Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 16%, Liczba osób - 211; Między 2000 a 2999 zł: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 80%, Nie wiem - 11%, Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 9%, Liczba osób - 151; Między 3000 a 3999 zł: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 86%, Nie wiem - 5%, Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 9%, Liczba osób - 189, Między 4000 a 4999 zł: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 88%, Nie wiem - 7%, Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 4%, Liczba osób - 113; 5000 zł i więcej: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 89%, Nie wiem - 4%, Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 7%, Liczba osób - 273; Ocena własnych wartości materialnych: Złe: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 73%, Nie wiem - 8%, Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 19%, Liczba osób - 109; Średnie: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 78%, Nie wiem - 8%, Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 15%, Liczba osób - 214, Dobre: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 85%, Nie wiem - 8%, Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 7%, Liczba osób - 677; Udział w praktykach religijnych: Kilka razy w tygodniu: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 78%, Nie wiem - 18%, Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 4%, Liczba osób - 50; Raz w tygodniu: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 86%, Nie wiem - 6%, Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 9%, Liczba osób - 293; 1–2 razy w miesiącu: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 76%, Nie wiem - 11%, Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 14%, Liczba osób - 123; Kilka razy w roku: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 86%, Nie wiem - 8%, Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 7%, Liczba osób - 212; W ogóle nie uczestniczy: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 81%, Nie wiem - 6%, 13%, Liczba osób - 294; Poglądy polityczne: Lewica: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 87%, Nie wiem - 8%, Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 6%, Liczba osób – 268; Centrum: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 83%, Nie wiem - 8%, Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 10%, Liczba osób – 236; Prawica: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 86%, Nie wiem - 6%, Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 8%, Liczba osób – 384; Trudno powiedzieć: Wziąłbym (wzięłabym) w nich udział - 60%, Nie wiem - 14%, Nie wziąłbym (nie wzięłabym) udziału - 26%, Liczba osób - 97.Tabela 2 Na kandydata której partii/ugrupowania głosowałby Pan (głosowałaby Pani) w wyborach do Sejmu? Ogółem: Prawo i Sprawiedliwość - 24%, Koalicja Obywatelska - 29%, Trzecia Droga - 11%, Lewica - 8%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 11%, Inna partia/ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 15%, Liczba osób - 801; Płeć Mężczyźni: Prawo i Sprawiedliwość - 25%, Koalicja Obywatelska - 28%, Trzecia Droga - 10%, Lewica - 6%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 18%, Inna partia/ugrupowanie - 3%, Trudno powiedzieć - 11%, Liczba osób - 387;  Kobiety: Prawo i Sprawiedliwość - 23%, Koalicja Obywatelska - 31%, Trzecia Droga - 13%, Lewica - 10%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 4%, Inna partia/ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 18%, Liczba osób - 414; Wiek:  18–24 lata: Prawo i Sprawiedliwość - 11%, Koalicja Obywatelska - 28%, Trzecia Droga - 11%, Lewica - 10%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 19%, Inna partia/ugrupowanie - 0%, Trudno powiedzieć - 22%, Liczba osób - 65; 25–34 lata: Prawo i Sprawiedliwość - 6%, Koalicja Obywatelska - 25%, Trzecia Droga - 14 %, Lewica - 11%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 26%, Inna partia/ugrupowanie - 4%, Trudno powiedzieć - 14%, Liczba osób - 128; 35–44: Prawo i Sprawiedliwość - 20%, Koalicja Obywatelska - 26%, Trzecia Droga - 11%, Lewica - 9%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 11%, Inna partia/ugrupowanie - 3%, Trudno powiedzieć - 19%, Liczba osób - 155; 45–54: Prawo i Sprawiedliwość - 29%, Koalicja Obywatelska - 33%, Trzecia Droga - 14%, Lewica - 5%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 7%, Inna partia/ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 10%, Liczba osób - 137; 55–64: Prawo i Sprawiedliwość - 31%, Koalicja Obywatelska - 22%, Trzecia Droga - 12%, Lewica - 9%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 5%, Inna partia/ugrupowanie - 3%, Trudno powiedzieć - 17%, Liczba osób - 124; 65 lat i więcej: Prawo i Sprawiedliwość - 35%, Koalicja Obywatelska - 37%, Trzecia Droga - 7%, Lewica - 5%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 4%, Inna partia/ugrupowanie - 1%, Trudno powiedzieć - 10%, Liczba osób - 191; Miejsce zamieszkania: Wieś: Prawo i Sprawiedliwość - 33%, Koalicja Obywatelska - 22%, Trzecia Droga - 7%, Lewica - 5%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 15%, Inna partia/ugrupowanie - 1%, Trudno powiedzieć - 17%, Liczba osób - 325; Miasto do 19 999: Prawo i Sprawiedliwość - 17%, Koalicja Obywatelska - 32%, Trzecia Droga - 18%, Lewica - 6%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 9%, Inna partia/ugrupowanie - 4%, Trudno powiedzieć - 15%, Liczba osób - 110; 20 000 – 99 999: Prawo i Sprawiedliwość - 20%, Koalicja Obywatelska - 35%, Trzecia Droga - 11%, Lewica - 8%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 6%, Inna partia/ugrupowanie - 3%, Trudno powiedzieć - 17%, Liczba osób - 160; 100 000 – 499 999: Prawo i Sprawiedliwość - 17%, Koalicja Obywatelska - 32%, Trzecia Droga - 14%, Lewica - 13%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 13%, Inna partia/ugrupowanie - 5%, Trudno powiedzieć - 6%, Liczba osób - 104; 500 000 i więcej mieszkańców: Prawo i Sprawiedliwość - 15%, Koalicja Obywatelska - 37%, Trzecia Droga - 16%, Lewica - 14%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 6%, Inna partia/ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 10%, Liczba osób - 102; Wykształcenie: Podstawowe: Prawo i Sprawiedliwość - 42%, Koalicja Obywatelska - 15%, Trzecia Droga - 11%, Lewica - 0%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 10%, Inna partia/ugrupowanie - 0%, Trudno powiedzieć - 22%, Liczba osób - 96; Zasadnicze zawodowe: Prawo i Sprawiedliwość - 38%, Koalicja Obywatelska - 26%, Trzecia Droga - 5%, Lewica - 7%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 6%, Inna partia/ugrupowanie - 1%, Trudno powiedzieć - 16%, Liczba osób - 148; Średnie: Prawo i Sprawiedliwość - 22%, Koalicja Obywatelska - 30%, Trzecia Droga - 10%, Lewica - 6%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 14%, Inna partia/ugrupowanie - 3%, Trudno powiedzieć - 15%, Liczba osób - 285; Wyższe: Prawo i Sprawiedliwość - 12%, Koalicja Obywatelska - 35%, Trzecia Droga - 17%, Lewica - 13%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 11%, Inna partia/ugrupowanie - 3%, Trudno powiedzieć - 10%, Liczba osób - 271; Status społeczno-zawodowy: Pracownicy najemni i inni zatrudnieni: Prawo i Sprawiedliwość - 15%, Koalicja Obywatelska - 28%, Trzecia Droga - 14%, Lewica - 10%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 14%, Inna partia/ugrupowanie - 4%, Trudno powiedzieć - 16%, Liczba osób - 328; Własna działalność gospodarcza: Prawo i Sprawiedliwość - 21%, Koalicja Obywatelska - 29%, Trzecia Droga - 11%, Lewica - 8%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 19%, Inna partia/ugrupowanie - 3%, Trudno powiedzieć - 10%, Liczba osób - 89; Rolnicy: Prawo i Sprawiedliwość - 76%, Koalicja Obywatelska - 0%, Trzecia Droga - 0%, Lewica - 6%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 8%, Inna partia/ugrupowanie - 0%, Trudno powiedzieć - 11%, Liczba osób - 29; Emeryci i renciści: Prawo i Sprawiedliwość - 34%, Koalicja Obywatelska - 38%, Trzecia Droga - 8%, Lewica - 5%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 3%, Inna partia/ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 10%, Liczba osób - 249; Uczniowie i studenci: Prawo i Sprawiedliwość - 10%, Koalicja Obywatelska - 22%, Trzecia Droga - 21%, Lewica - 7%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 24%, Inna partia/ugrupowanie - 0%, Trudno powiedzieć - 18%, Liczba osób - 54; Bezrobotni: Prawo i Sprawiedliwość - 47%, Koalicja Obywatelska - 18%, Trzecia Droga - 0%, Lewica - 18%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 0%, Inna partia/ugrupowanie - 0%, Trudno powiedzieć - 17%, Liczba osób - 10; Niepracujący z innych powodów: Prawo i Sprawiedliwość - 28%, Koalicja Obywatelska - 21%, Trzecia Droga - 13%, Lewica - 10%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 2%, Inna partia/ugrupowanie - 0%, Trudno powiedzieć - 26%, Liczba osób - 32;  Miesięczne dochody netto: Do 1999 zł: Prawo i Sprawiedliwość - 38%, Koalicja Obywatelska - 24%, Trzecia Droga - 7%, Lewica - 4%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 9%, Inna partia/ugrupowanie - 0%, Trudno powiedzieć - 18%, Liczba osób - 148; Między 2000 a 2999 zł: Prawo i Sprawiedliwość - 33%, Koalicja Obywatelska - 27%, Trzecia Droga - 10%, Lewica - 2%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 5%, Inna partia/ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 20%, Liczba osób - 119; Między 3000 a 3999 zł: Prawo i Sprawiedliwość - 24%, Koalicja Obywatelska - 28%, Trzecia Droga - 8%, Lewica - 9%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 10%, Inna partia/ugrupowanie - 5%, Trudno powiedzieć - 16%, Liczba osób - 159; Między 4000 a 4999 zł: Prawo i Sprawiedliwość - 19%, Koalicja Obywatelska - 30%, Trzecia Droga - 16%, Lewica - 11%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 14%, Inna partia/ugrupowanie - 1%, Trudno powiedzieć - 9%, Liczba osób - 99; 5000 zł i więcej: Prawo i Sprawiedliwość - 12%, Koalicja Obywatelska - 37%, Trzecia Droga - 15%, Lewica - 10%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 15%, Inna partia/ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 8%, Liczba osób - 235; Ocena własnych wartości materialnych: Złe: Prawo i Sprawiedliwość - 46%, Koalicja Obywatelska - 17%, Trzecia Droga - 10%, Lewica - 3%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 11%, Inna partia/ugrupowanie - 0%, Trudno powiedzieć - 13%, Liczba osób - 74; Średnie: Prawo i Sprawiedliwość – 27%, Koalicja Obywatelska - 28%, Trzecia Droga - 9%, Lewica - 5%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 10%, Inna partia/ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 19%, Liczba osób - 160; Dobre: Prawo i Sprawiedliwość - 20 %, Koalicja Obywatelska - 31%, Trzecia Droga - 12%, Lewica - 9%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 11%, Inna partia/ugrupowanie - 3%, Trudno powiedzieć - 14%, Liczba osób - 567; Udział w praktykach religijnych: Kilka razy w tygodniu	: Prawo i Sprawiedliwość - 57%, Koalicja Obywatelska - 6%, Trzecia Droga - 10%, Lewica - 0%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 4%, Inna partia/ugrupowanie - 6%, Trudno powiedzieć -  17%, Liczba osób - 39; Raz w tygodniu: Prawo i Sprawiedliwość - 40%, Koalicja Obywatelska - 16%, Trzecia Droga - 10%, Lewica – 2%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 13%, Inna partia/ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 17%, Liczba osób - 244; 1–2 razy w miesiącu: Prawo i Sprawiedliwość - 25%, Koalicja Obywatelska - 26%, Trzecia Droga - 10%, Lewica - 5%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 17%, Inna partia/ugrupowanie - 3%, Trudno powiedzieć - 15%, Liczba osób - 91; Kilka razy w roku: Prawo i Sprawiedliwość - 16%, Koalicja Obywatelska - 39%, Trzecia Droga - 9%, Lewica - 7%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 15%, Inna partia/ugrupowanie - 1%, Trudno powiedzieć - 12%, Liczba osób - 174; W ogóle nie uczestniczy: Prawo i Sprawiedliwość - 6%, Koalicja Obywatelska - 43%, Trzecia Droga - 14%, Lewica - 15%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 6%, Inna partia/ugrupowanie - 3%, Trudno powiedzieć - 13%, Liczba osób - 232; Poglądy polityczne: Lewica: Prawo i Sprawiedliwość - 4%, Koalicja Obywatelska - 47%, Trzecia Droga - 16%, Lewica - 20%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 2%, Inna partia/ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 8%, Liczba osób - 229, Centrum: Prawo i Sprawiedliwość - 7%, Koalicja Obywatelska - 40%, Trzecia Droga - 17%, Lewica - 3%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 10%, Inna partia/ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 21%, Liczba osób - 189, Prawica: Prawo i Sprawiedliwość - 49%, Koalicja Obywatelska - 11%, Trzecia Droga - 6%, Lewica - 2%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 18%, Inna partia/ugrupowanie - 3%, Trudno powiedzieć - 11%, Liczba osób - 320, Trudno powiedzieć: Prawo i Sprawiedliwość - 19%, Koalicja Obywatelska - 26%, Trzecia Droga - 6%, Lewica - 3%, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 7%, Inna partia/ugrupowanie - 3%, Trudno powiedzieć - 37%, Liczba osób - 57.
Badanie „Włodarze” zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 12 do 15 lutego 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).
Liczba stron:
4
Badanie:
202406 Włodarze
Kategorie tematyczne:
Wybory parlamentarne
Słowa kluczowe:
hipotetyczne wybory parlamentarne, poparcie dla ugrupowań politycznych, preferencje
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych:
 
Nie
 
 
Przewiń do góry
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze