UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 
PUBLIKACJE  |  PRENUMERATA

PUBLIKACJE

CBOS Flash nr 8/2024

Preferencje partyjne w drugiej połowie lutego (CATI)

Autor: Michał Feliksiak
|
2024-02-23
W drugiej połowie lutego chęć udziału w wyborach parlamentarnych zadeklarowało ośmiu na dziesięciu badanych (80%). Największym i stałym poparciem na przestrzeni tego roku cieszy się Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby obecnie 29% ankietowanych. Minimalnie mniej niż w pierwszej połowie lutego i pod koniec stycznia jest zwolenników największej partii opozycyjnej – Prawa i Sprawiedliwości (22%, spadek o 2 punkty procentowe). W ostatnim czasie umocnił się elektorat Trzeciej Drogi, który obejmuje obecnie 15% badanych deklarujących chęć zagłosowania w wyborach parlamentarnych (wzrost o 4 punkty). Na stabilne poparcie w tym roku mogą liczyć Konfederacja Wolność i Niepodległość (11%) oraz Lewica (7%).
Rysunek 1. Na kandydata której partii lub ugrupowania głosowałby Pan głosowałaby Pani w wyborach do Sejmu? 19–22 lutego 2024 (Odpowiedzi badanych deklarujących, że, gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to wzięliby w nich udział. Pominięto odmowy odpowiedzi, N=764) Koalicja Obywatelska 29%; Prawo i Sprawiedliwość 22%; Trzecia Droga 15%; Konfederacja Wolność i Niepodległość 11%; Lewica 7%; Inna partia 2%; Trudno powiedzieć 14%.Tabela 1. Na kandydata której partii lub ugrupowania głosowałby Pan głosowałaby Pani w wyborach do Sejmu? listopad 2023 (N=821) Koalicja Obywatelska - 24%; Prawo i Sprawiedliwość - 29%; Trzecia Droga - 13%; Konfederacja Wolność i Niepodległość - 8%; Lewica - 8%; Inna partia - 5%; Trudno powiedzieć - 13%; grudzień 2023 (N=767) Koalicja Obywatelska - 25%; Prawo i Sprawiedliwość - 30%; Trzecia Droga - 13%; Konfederacja Wolność i Niepodległość - 9%; Lewica - 9%; Inna partia - 3%; Trudno powiedzieć - 12%; 8–12 stycznia 2024 (N=772) Koalicja Obywatelska - 29%; Prawo i Sprawiedliwość - 29%; Trzecia Droga - 10%; Konfederacja Wolność i Niepodległość - 10%; Lewica - 7%; Inna partia - 4%; Trudno powiedzieć - 12%; 22–26 stycznia 2024 (N=743) Koalicja Obywatelska - 29%; Prawo i Sprawiedliwość - 24%; Trzecia Droga - 14%; Konfederacja Wolność i Niepodległość - 11%; Lewica - 9%; Inna partia - 5%; Trudno powiedzieć - 9%; 12–15 lutego 2024 (N=801) Koalicja Obywatelska - 29%; Prawo i Sprawiedliwość - 24%; Trzecia Droga - 11%; Konfederacja Wolność i Niepodległość - 11%; Lewica - 8%; Inna partia - 2%; Trudno powiedzieć - 15%; 19–22 lutego 2024 (N=764) Koalicja Obywatelska - 29%; Prawo i Sprawiedliwość - 22%; Trzecia Droga - 15%; Konfederacja Wolność i Niepodległość - 11%; Lewica - 7%; Inna partia - 2%; Trudno powiedzieć - 14%; Odpowiedzi badanych deklarujących, że, gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to wzięliby w nich udział. Pominięto odmowy odpowiedzi. Procenty nie sumują się do 100 z powodu zaokrągleń.Tabela 2. Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziąłby Pan wzięłaby Pani w nich udział? Wskazania w grupach społeczno-demograficznych - w procentach.  Ogółem, N = 1000. Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 80, Nie wiem 7, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 13;  Płeć. Mężczyźni, N = 471, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 81, Nie wiem 6, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 13;  Kobiety, N = 529, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 79, Nie wiem 8, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 13;  18–24 lata, N = 94, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 71, Nie wiem 9, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 20;  25–34, N = 154, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 84, Nie wiem 2, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 14;  35–44, N = 195, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 84, Nie wiem 6, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 9;  45–54, N = 164, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 77, Nie wiem 9, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 15;  55–64, N = 152, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 87, Nie wiem 8, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 5;  65 lat i więcej, N = 241, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 75, Nie wiem 9, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 17;  Miejsce zamieszkania. Wieś, N = 413, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 73, Nie wiem 8, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 18;  Miasto do 19999, N = 143, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 76, Nie wiem 12, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 12;  20000 – 99999, N = 194, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 86, Nie wiem 4, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 10;  100000 – 499999, N = 141, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 89, Nie wiem 6, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 5;  500000 i więcej mieszk., N = 110, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 87, Nie wiem 4, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 9;  Wykształcenie. Podstawowe, N = 141, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 57, Nie wiem 18, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 25;  Zasadnicze zawodowe, N = 212, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 70, Nie wiem 10, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 20;  Średnie, N = 354, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 85, Nie wiem 5, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 10;  Wyższe, N = 293, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 93, Nie wiem 3, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 5;  Status społeczno-zawodowy. Pracownicy najemni i inni zatrudnieni, N = 395, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 85, Nie wiem 5, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 10; Własna działalność gospodarcza, N = 108, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 84, Nie wiem 4, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 12;  Rolnicy, N = 42, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 84, Nie wiem 11, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 5;  Emeryci i renciści, N = 327, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 76, Nie wiem 10, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 14;  Uczniowie i studenci, N = 56, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 78, Nie wiem , Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 22;  Bezrobotni i niepracujący z innych powodów, N = 68, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 59, Nie wiem 12, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 29;  Miesięczne dochody netto. Do 1999 zł, N = 223, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 62, Nie wiem 14, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 24;  Między 2000 zł a 2999 zł, N = 145, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 79, Nie wiem 12, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 9;  Między 3000 zł a 3999 zł, N = 144, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 76, Nie wiem 6, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 17;  Między 4000 zł a 4999 zł, N = 109, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 89, Nie wiem 4, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 7;  5000 zł i więcej, N = 290, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 91, Nie wiem 2, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 7;  Ocena własnych warunków materialnych. Złe, N = 77, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 68, Nie wiem 17, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 14;  Średnie, N = 278, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 75, Nie wiem 10, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 15;  Dobre, N = 645, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 83, Nie wiem 5, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 12;  Udział w praktykach religijnych. Kilka razy w tygodniu, N = 86, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 75, Nie wiem 8, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 17;  Raz w tygodniu, N = 274, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 81, Nie wiem 7, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 12;  1–2 razy w miesiącu, N = 100, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 81, Nie wiem 9, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 10;  Kilka razy w roku, N = 191, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 87, Nie wiem 6, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 8;  W ogóle nie uczestniczy, N = 335, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 76, Nie wiem 7, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 17;  Poglądy polityczne. Lewica, N = 249, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 89, Nie wiem 5, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 5;  Centrum, N = 228, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 79, Nie wiem 8, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 13;  Prawica, N = 381, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 86, Nie wiem 4, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 10;  Trudno powiedzieć, N = 112, Wziąłbym Wzięłabym w nich udział 50, Nie wiem 16, Nie wziąłbym Nie wzięłabym udziału 34Tabela 3 Na kandydata której partii lub ugrupowania głosowałby Pan głosowałaby Pani w wyborach do Sejmu? Wskazania w grupach społeczno-demograficznych, w procentach. Ogółem; N = 764; Prawo i Sprawiedliwość 22; Koalicja Obywatelska 29; Trzecia Droga 15; Lewica 7; Konfederacja Wolność i Niepodległość 11; Inna partia lub ugrupowanie 2; Trudno powiedzieć 14; Płeć. Mężczyźni; N = 363; Prawo i Sprawiedliwość 20; Koalicja Obywatelska 26; Trzecia Droga 14; Lewica 7; Konfederacja Wolność i Niepodległość 15; Inna partia lub ugrupowanie 2; Trudno powiedzieć 15; Kobiety; N = 401; Prawo i Sprawiedliwość 23; Koalicja Obywatelska 32; Trzecia Droga 15; Lewica 7; Konfederacja Wolność i Niepodległość 7; Inna partia lub ugrupowanie 1; Trudno powiedzieć 14; wiek. 18–24 lata; N = 62; Prawo i Sprawiedliwość 14; Koalicja Obywatelska 24; Trzecia Droga 12; Lewica 10; Konfederacja Wolność i Niepodległość 16; Inna partia lub ugrupowanie 3; Trudno powiedzieć 22; 25–34 lata; N = 123; Prawo i Sprawiedliwość 10; Koalicja Obywatelska 13; Trzecia Droga 23; Lewica 10; Konfederacja Wolność i Niepodległość 27; Inna partia lub ugrupowanie 3; Trudno powiedzieć 14; 35–44 lata; N = 155; Prawo i Sprawiedliwość 16; Koalicja Obywatelska 30; Trzecia Droga 17; Lewica 9; Konfederacja Wolność i Niepodległość 9; Inna partia lub ugrupowanie 3; Trudno powiedzieć 16; 45–54 lata; N = 123; Prawo i Sprawiedliwość 16; Koalicja Obywatelska 30; Trzecia Droga 17; Lewica 7; Konfederacja Wolność i Niepodległość 12; Inna partia lub ugrupowanie 1; Trudno powiedzieć 16; 55–64 lata; N = 125; Prawo i Sprawiedliwość 28; Koalicja Obywatelska 34; Trzecia Droga 12; Lewica 5; Konfederacja Wolność i Niepodległość 7; Inna partia lub ugrupowanie 1; Trudno powiedzieć 12; 65 lat i więcej; N = 176; Prawo i Sprawiedliwość 37; Koalicja Obywatelska 39; Trzecia Droga 8; Lewica 3; Konfederacja Wolność i Niepodległość 2; Inna partia lub ugrupowanie 0; Trudno powiedzieć 10; Miejsce zamieszkania. Wieś; N = 288; Prawo i Sprawiedliwość 23; Koalicja Obywatelska 22; Trzecia Droga 15; Lewica 6; Konfederacja Wolność i Niepodległość 12; Inna partia lub ugrupowanie 1; Trudno powiedzieć 20; Miasto do 19 999; N = 104; Prawo i Sprawiedliwość 25; Koalicja Obywatelska 25; Trzecia Droga 16; Lewica 4; Konfederacja Wolność i Niepodległość 20; Inna partia lub ugrupowanie 0; Trudno powiedzieć 10; 20000 – 99999; N = 158; Prawo i Sprawiedliwość 27; Koalicja Obywatelska 35; Trzecia Droga 11; Lewica 3; Konfederacja Wolność i Niepodległość 7; Inna partia lub ugrupowanie 4; Trudno powiedzieć 13; 100000 - 499999; N = 122; Prawo i Sprawiedliwość 14; Koalicja Obywatelska 32; Trzecia Droga 19; Lewica 15; Konfederacja Wolność i Niepodległość 9; Inna partia lub ugrupowanie 1; Trudno powiedzieć 10; 500 tysięcy i więcej mieszkańców; N = 92; Prawo i Sprawiedliwość 16; Koalicja Obywatelska 43; Trzecia Droga 15; Lewica 9; Konfederacja Wolność i Niepodległość 7; Inna partia lub ugrupowanie 1; Trudno powiedzieć 8; Wykształcenie. Podstawowe; N = 77; Prawo i Sprawiedliwość 56; Koalicja Obywatelska 21; Trzecia Droga 0; Lewica 0; Konfederacja Wolność i Niepodległość 0; Inna partia lub ugrupowanie 0; Trudno powiedzieć 23; Zasadnicze zawodowe; N = 138; Prawo i Sprawiedliwość 28; Koalicja Obywatelska 30; Trzecia Droga 10; Lewica 6; Konfederacja Wolność i Niepodległość 7; Inna partia lub ugrupowanie ; Trudno powiedzieć 17; Średnie; N = 293; Prawo i Sprawiedliwość 21; Koalicja Obywatelska 26; Trzecia Droga 16; Lewica 7; Konfederacja Wolność i Niepodległość 15; Inna partia lub ugrupowanie 2; Trudno powiedzieć 13; Wyższe; N = 256; Prawo i Sprawiedliwość 9; Koalicja Obywatelska 36; Trzecia Droga 20; Lewica 10; Konfederacja Wolność i Niepodległość 11; Inna partia lub ugrupowanie 2; Trudno powiedzieć 12; Status społeczno-zawodowy. Pracownicy najemni i inni zatrudnieni; N = 313; Prawo i Sprawiedliwość 15; Koalicja Obywatelska 26; Trzecia Droga 19; Lewica 9; Konfederacja Wolność i Niepodległość 15; Inna partia lub ugrupowanie 2; Trudno powiedzieć 14; Własna działalność gospodarcza; N = 89; Prawo i Sprawiedliwość 8; Koalicja Obywatelska 43; Trzecia Droga 14; Lewica 8; Konfederacja Wolność i Niepodległość 13; Inna partia lub ugrupowanie 1; Trudno powiedzieć 12; Rolnicy; N = 34; Prawo i Sprawiedliwość 19; Koalicja Obywatelska 12; Trzecia Droga 17; Lewica 0; Konfederacja Wolność i Niepodległość 18; Inna partia lub ugrupowanie 0; Trudno powiedzieć 34; Emeryci i renciści; N = 243; Prawo i Sprawiedliwość 35; Koalicja Obywatelska 39; Trzecia Droga 8; Lewica 3; Konfederacja Wolność i Niepodległość 4; Inna partia lub ugrupowanie 1; Trudno powiedzieć 12; Uczniowie i studenci; N = 41; Prawo i Sprawiedliwość 20; Koalicja Obywatelska 5; Trzecia Droga 16; Lewica 15; Konfederacja Wolność i Niepodległość 12; Inna partia lub ugrupowanie 8; Trudno powiedzieć 23; Bezrobotni i niepracujący z innych powodów; N = 40; Prawo i Sprawiedliwość 38; Koalicja Obywatelska 8; Trzecia Droga 23; Lewica 8; Konfederacja Wolność i Niepodległość 3; Inna partia lub ugrupowanie 5; Trudno powiedzieć 15; Miesięczne dochody netto. Do 1999 zł; N = 137; Prawo i Sprawiedliwość 39; Koalicja Obywatelska 15; Trzecia Droga 11; Lewica 5; Konfederacja Wolność i Niepodległość 7; Inna partia lub ugrupowanie 2; Trudno powiedzieć 21; Między 2000 zł a 2999 zł; N = 109; Prawo i Sprawiedliwość 29; Koalicja Obywatelska 30; Trzecia Droga 13; Lewica 5; Konfederacja Wolność i Niepodległość 5; Inna partia lub ugrupowanie ; Trudno powiedzieć 18; Między 3000 zł a 3999 zł; N = 103; Prawo i Sprawiedliwość 24; Koalicja Obywatelska 25; Trzecia Droga 11; Lewica 3; Konfederacja Wolność i Niepodległość 17; Inna partia lub ugrupowanie 5; Trudno powiedzieć 14; Między 4000 zł a 4999 zł; N = 95; Prawo i Sprawiedliwość 18; Koalicja Obywatelska 35; Trzecia Droga 20; Lewica 7; Konfederacja Wolność i Niepodległość 12; Inna partia lub ugrupowanie 2; Trudno powiedzieć 6; 5000 zł i więcej; N = 257; Prawo i Sprawiedliwość 12; Koalicja Obywatelska 35; Trzecia Droga 19; Lewica 10; Konfederacja Wolność i Niepodległość 13; Inna partia lub ugrupowanie 1; Trudno powiedzieć 9; Ocena własnych warunków materialnych. Złe; N = 51; Prawo i Sprawiedliwość 33; Koalicja Obywatelska 20; Trzecia Droga 5; Lewica 0; Konfederacja Wolność i Niepodległość 15; Inna partia lub ugrupowanie 2; Trudno powiedzieć 25; Średnie; N = 199; Prawo i Sprawiedliwość 29; Koalicja Obywatelska 27; Trzecia Droga 12; Lewica 3; Konfederacja Wolność i Niepodległość 13; Inna partia lub ugrupowanie 1; Trudno powiedzieć 16; Dobre; N = 515; Prawo i Sprawiedliwość 18; Koalicja Obywatelska 31; Trzecia Droga 17; Lewica 9; Konfederacja Wolność i Niepodległość 10; Inna partia lub ugrupowanie 2; Trudno powiedzieć 13; Udział w praktykach religijnych. Kilka razy w tygodniu; N = 64; Prawo i Sprawiedliwość 56; Koalicja Obywatelska 13; Trzecia Droga 6; Lewica 0; Konfederacja Wolność i Niepodległość 14; Inna partia lub ugrupowanie 0; Trudno powiedzieć 11; Raz w tygodniu; N = 210; Prawo i Sprawiedliwość 35; Koalicja Obywatelska 19; Trzecia Droga 14; Lewica 2; Konfederacja Wolność i Niepodległość 13; Inna partia lub ugrupowanie 3; Trudno powiedzieć 13; 1–2 razy w miesiącu; N = 76; Prawo i Sprawiedliwość 25; Koalicja Obywatelska 17; Trzecia Droga 20; Lewica 4; Konfederacja Wolność i Niepodległość 11; Inna partia lub ugrupowanie 0; Trudno powiedzieć 22; Kilka razy w roku; N = 162; Prawo i Sprawiedliwość 14; Koalicja Obywatelska 30; Trzecia Droga 19; Lewica 6; Konfederacja Wolność i Niepodległość 12; Inna partia lub ugrupowanie 2; Trudno powiedzieć 17; W ogóle nie uczestniczy; N = 246; Prawo i Sprawiedliwość 6; Koalicja Obywatelska 46; Trzecia Droga 14; Lewica 14; Konfederacja Wolność i Niepodległość 7; Inna partia lub ugrupowanie 1; Trudno powiedzieć 13; Poglądy polityczne. Lewica; N = 219; Prawo i Sprawiedliwość 6; Koalicja Obywatelska 44; Trzecia Droga 19; Lewica 19; Konfederacja Wolność i Niepodległość 2; Inna partia lub ugrupowanie 1; Trudno powiedzieć 8; Centrum; N = 170; Prawo i Sprawiedliwość 6; Koalicja Obywatelska 42; Trzecia Droga 26; Lewica 3; Konfederacja Wolność i Niepodległość 7; Inna partia lub ugrupowanie 3; Trudno powiedzieć 14; Prawica; N = 318; Prawo i Sprawiedliwość 42; Koalicja Obywatelska 15; Trzecia Droga 8; Lewica 2; Konfederacja Wolność i Niepodległość 19; Inna partia lub ugrupowanie 2; Trudno powiedzieć 13; Trudno powiedzieć; N = 53; Prawo i Sprawiedliwość 19; Koalicja Obywatelska 19; Trzecia Droga 3; Lewica 0; Konfederacja Wolność i Niepodległość 7; Inna partia lub ugrupowanie 1; Trudno powiedzieć 50
Badanie „Nastroje konsumenckie” zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 19 do 22 lutego 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).
Liczba stron:
3
Badanie:
202407 Nastroje konsumenckie (CATI)
Kategorie tematyczne:
Wybory parlamentarne
Słowa kluczowe:
hipotetyczne wybory parlamentarne, poparcie dla ugrupowań politycznych, preferencje
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych:
 
Nie
 
 
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry