OGŁOSZENIA |
Praca dla ankieterów ... więcej >
Rzetelność i profesjonalizm
    Pole szybkiego wyszukiwania.

Wpisz szukane słowa oddzielone przecinkami i naciśnij lupkę aby wyszukać publikacje.

Naciśnij samą lupkę aby wyświetlić wszystkie publikacje.

Przeszukanie odbywa się po danych: sygnatura, numer publikacji, rodzaj publikacji,
tytuł, opis, autorzy, badania, słowa kluczowe i kategoie tematyczne. Wielkośc liter jest pomijana.
Koszyk Koszyk (0 szt. - 0.00 zł)
EN
Przejdź do wersji angielskiej English version
 
Przejdź do Biuletynu Informacji PublicznejBIP   Przejdź do FacebookaFacebook   Prejdź do TwitteraTwitter
 
 

WYDARZENIA

30.10.2018 r.


W Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej nt. "Sondaże religijności Polaków: analizy kognitywne i eksperymentalne testy nowych pytań", na podstawie której mgr Marta Bożewicz, badacz-analityk CBOS, uzyskała stopień doktora. 
 

wrzesień 2018 r.


W Wydawnictwie Naukowym Scholar ukazała się książka dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej dr hab. Mirosławy Grabowskiej, prof. UW, "Bóg a sprawa polska. Poza granicami teorii sekularyzacji", w której znajduje się m.in. sporo odniesień do wyników sondaży CBOS.... więcej >>
 

30.09.2018 r.


Maciej Czernielewski, pracownik Zespołu Realizacji Badań, po raz kolejny wziął udział w Maratonie Warszawskim. W jubileuszowej 40. edycji Maratonu pobił swój rekord życiowy osiągając czas 3:22.35... więcej >>
 

wrzesień 2018 r.


Trwa kolejna edycja staży studenckich w Centrum Badania Opinii Społecznej.

W tym roku od połowy lipca do końca września gościmy studentki Wydziału Nauk Społecznych SGGW, które odbywają staż w CBOS w ramach programu "Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) Europejskiego Funduszu Społecznego.... więcej >>

 

wrzesień 2018 r.


W wydawnictwie ISP PAN ukazała się książka pod redakcją Bogdana W. Macha i Ireneusza Sadowskiego "Ludzie w sieciach. Znaczenie otoczenia społecznego dla funkcjonowania jednostki". Książka prezentuje pierwsze rezultaty projektu "Ludzie w sieciach: wpływ kontekstu społecznego na jednostkę i jego rola w kształtowaniu struktury społeczeństwa", który realizowany był w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Częścią projektu było badanie na ogólnopolskiej próbie liczącej 5631 adresów osób w wieku 18–75 lat, zrealizowane w 2016 roku przez Centrum Badania Opinii Społecznej.... więcej >>
 

29.06.2018 r.


Powołano nową Radę CBOS na dwuletnią kadencję 2018-2020. Podczas pierwszego posiedzenia członkowie Rady wybrali na jej przewodniczącego dr. hab. Arkadiusza Karwackiego, profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
 

22.03.2018


Beata Roguska, badacz-analityk CBOS, wystąpiła na konferencji "Dwa lata programu "Rodzina 500 plus"" zorganizowanej przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją Postrzeganie programu "Rodzina 500 plus"
 

05.01.2018


Rada CBOS zakończyła otwarte postępowanie konkursowe w celu wyłonienia dyrektora fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej. Na następną pięcioletnią kadencję w tajnym głosowaniu została wybrana dr hab. Mirosława Grabowska.... Uchwała Rady CBOS >>
 

06.12.2017


Dyrektor CBOS dr hab. Mirosława Grabowska, prof. UW, wzięła udział w debacie “Polskie spory o kształt demokracji” zorganizowanej przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.... więcej >>.
 

09-10.11.2017


Badacze-analitycy CBOS: Rafał Boguszewski, Antoni Głowacki, Magda Gwiazda, Małgorzata Omyła-Rudzka i Beata Roguska zaprezentowali wyniki najnowszych badań zrealizowanych przez CBOS na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii podczas konferencji "Monitorowanie oraz przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym", zorganizowanej w Warszawie przez KBPN i Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. 
 

08.11.2017


Badacz-analityk CBOS dr Rafał Boguszewski wystąpił z referatem "Wykluczenie osób starszych w Polsce" na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku", która odbyła się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
 

23-24.10.2017


Badacz-analityk CBOS Michał Feliksiak zaprezentował wybrane wyniki badania "Młodzież 2016" - wykonanego przez CBOS na zlecenie KBPN - na międzynarodowej konferencji "Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym: monitorowanie, profilaktyka oraz redukcja szkód" zorganizowanej w Warszawie przez Fundację Res Humanae oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją..
 

03.10.2017


Dyrektor CBOS dr hab. Mirosława Grabowska, prof. UW, podczas konferencji "Polska Przyszłości" zorganizowanej w Warszawie przez Instytut Libertatis, wzięła udział w panelu ekspertów dotyczącym funkcjonowania programu 500 plus. 
 

19.09.2017


Dyrektor CBOS dr hab. Mirosława Grabowska, prof. UW, wzięła udział w debacie "Patriotyzm XXI wieku – narcyzm czy duma narodowa" zorganizowanej przez Collegium Civitas w Warszawie. Więcej informacji na stronie https://www.civitas.edu.pl/pl/uczelnia/aktualnosci/debata-patriotyzm-xxi-wieku-narcyzm-duma-narodowa 
 

29.08-01.09.2017


Dyrektor CBOS dr hab. Mirosława Grabowska, prof. UW, wystąpiła z referatem Attitudes toward refugees in the "Visegrad" countries oraz przewodniczyła sesji "Political Behavior in Transformative Context" na konferencji "(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities", zorganizowanej w Atenach przez European Sociological Association. 
 

26-28.06.2017 r.


Badacze-analitycy CBOS: Barbara Badora, Rafał Boguszewski, Magdalena Gwiazda i Marcin Herrmann wzięli udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji "Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy – polska polityka narkotykowa". Podczas sesji "Polska młodzież A.D. 2016 – co wynika z najnowszych badań?" zaprezentowali wyniki badania zrealizowanego przez CBOS na zlecenie KBPN. Konferencja zorganizowana przez Fundację Res Humanae i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii miała miejsce w Warszawie.
Program konferencji 
 

30-31.05.2017 r.


Badacz-analityk CBOS dr Rafał Boguszewski wystąpił z referatem Co nowego u młodzieży? Wnioski z badania "Młodzież 2016" na III międzynarodowej konferencji naukowej "Młodzież w społeczeństwie post-transformacyjnym", która miała miejsce w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. 
 

20.04.2017 r.


Dyrektor CBOS dr hab. Mirosława Grabowska, prof. UW, oraz badacze-analitycy: Barbara Badora, dr Rafał Boguszewski, Magdalena Gwiazda i Marcin Herrmann wystąpili na konferencji w Centrum Prasowym PAP, prezentując wyniki badania “Młodzież 2016", które Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją danych z badania. Zapis wideo z konferencji można obejrzeć na profilu społecznościowym Centrum Prasowego PAP https://www.facebook.com/centrumprasowePAP/videos/1834740890121509/ 
 

11.04.2017 r.


Mija 20 lat działalności CBOS jako fundacji, której głównym celem jest prowadzenie badań opinii społecznej na użytek publiczny. 11 kwietnia 1997 roku weszła w życie Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o fundacji - Centrum Badania Opinii Społecznej. 
 

16.12.2016 r.


W Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odbyła się prezentacja wyników projektu "WIZUALNE NIEWIDZIALNE. Sztuki wizualne w Polsce. Stan, rola i znaczenie". Projekt został zrealizowany przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie we współpracy z Centrum Badania Opinii Społecznej oraz Instytutem Socjologii UAM w Poznaniu. W zespole projektu pracowali m.in. dr Natalia Hipsz (b. badacz-analityk CBOS) i Zbigniew Marczewski (specjalista ds. doboru prób w CBOS). Zachęcamy do zajrzenia na stronę http://wizualneniewidzialne.pl/projekt, gdzie znajduje się opis całego przedsięwzięcia i wyniki badań. 
 

20.10.2016 r.


Dyrektor CBOS dr hab. Mirosława Grabowska, prof. UW, oraz badaczki Małgorzata Omyła-Rudzka i Beata Roguska wzięły udział w debacie "Wpływ programu Rodzina 500 plus na sytuację społeczno-gospodarczą Polski", która odbyła się w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Beata Roguska zaprezentowała podstawowe wyniki badania CBOS na temat tego, jak Polacy korzystają z programu "Rodzina 500 plus". Dane z sondażu CBOS przedstawione podczas debaty znajdą Państwo w prezentacji.
 

28-30.09.2016


Dyrektor CBOS dr hab. Mirosława Grabowska, prof. UW, wystąpiła z referatem "Religiosity, Catholic Church, and politics in Poland" na konferencji "Social transformations: new challenges, practices, and critique" w Sybinie (Rumunia), zorganizowanej przez European Sociological Association. 
 

14-17.09.2016


Dyrektor CBOS dr hab. Mirosława Grabowska, prof. UW, oraz badacze-analitycy dr Rafał Boguszewski, Marta Bożewicz i Beata Roguska wzięli udział w XVI Ogólnopolskim Zjeździe Socjologów “Solidarność w czasach nieufności" zorganizowanym w Gdańsku.... więcej >>
 

06.07.2016


Analityk CBOS Marcin Herrmann uczestniczył w konferencji, na której zaprezentowano wyniki badania "Postawy młodzieży wobec alkoholu" zrealizowanego przez CBOS na zlecenie ZPPP “Browary Polskie".... więcej >>
 

18.04.2016


Dyrektor CBOS dr hab. Mirosława Grabowska, prof. UW, wystąpiła z referatem "Zainteresowanie polityką - vanishing point?" na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Demokratyzacja debaty publicznej. Zagadnienia teoretyczne i badania dyskursu", którą zorganizował Zakład Badań Komunikacji Społecznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja była poświęcona przemianom współczesnej debaty publicznej w Polsce w jej różnorodnych aspektach: politycznym, kulturowym i medialnym. 
 

03.03.2016


Badacz-analityk CBOS dr Rafał Boguszewski wystąpił z referatem "Zawód lekarza w opiniach i ocenach społecznych" na konferencji "Lekarz - zawód szczególnego zaufania społecznego", która odbyła się w Senacie. Uczestnicy konferencji debatowali nad psychologicznymi aspektami spadku zaufania do przedstawicieli środowiska medycznego oraz nad tym, jaki system ochrony zdrowia najbardziej sprzyjałby budowaniu zaufania między pacjentami a pracownikami ochrony zdrowia.... więcej >>
 

25-28.08.2015


Dyrektor CBOS dr hab. Mirosława Grabowska, prof. UW, wzięła udział w 12 Konferencji European Sociological Association 2015 w Pradze. Temat przewodni spotkania to Differences, Inequalities and Sociological Imagination. Dyrektor CBOS wystąpiła z referatem "I believe, I doubt, I am looking for... Youth attitudes toward religion". 
 

17-20.06.2015 r.


Badacz-analityk CBOS dr Rafał Boguszewski wystąpił z referatem "Religia a życie codzienne, czyli m.in. o wyzwaniach dla Kościoła katolickiego w Polsce" na IV Międzynarodowym Kongresie Religioznawczym "Religia a społeczno-polityczne przemiany współczesnego świata", który odbył się w Gdyni. 
 

26.05.2015 r.


Sondaże przewidziały zwycięstwo Andrzeja Dudy. Opublikowane 21 maja wyniki badania Fundacji CBOS wskazały Andrzeja Dudę, jako zwycięzcę drugiej tury wyborów z 48% poparcia. Bronisław Komorowski uzyskał 44% poparcia, a 5% wyborców nie miało w chwili badania sprecyzowanych preferencji. ... więcej >>
 

9.05.2015 r.


Na XIX Pikniku Naukowym ankieterzy CBOS realizowali na zlecenie Centrum Nauki Kopernik trzy projekty badawcze: 1) badanie opinii na temat Pikniku Naukowego - respondentami byli uczestnicy w wieku powyżej 10 lat, 2) badanie młodzieży w wieku 10-16 lat na temat zainteresowań naukowych i kapitału naukowego młodych ludzi, 3) badanie wystawców (instytucje naukowe, uczelnie, instytucje kultury, fundacje związane z edukacją, koła naukowe) i ich motywacje dotyczące uczestnictwa w Pikniku Naukowym... więcej >>
 

5.05.2015 r.


Badacze-analitycy CBOS dr Natalia Hipsz i dr Rafał Boguszewski wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji "Zawód socjolog - perspektywy, szanse, ograniczenia" zorganizowanej przez Wydział Nauk Społecznych SGGW w Warszawie. Natalia Hipsz w wystąpieniu Wykształcenie ma znaczenie? Studia wyższe: dla kogo, po co, z jakim skutkiem omówiła wyniki badań CBOS. Rafał Boguszewski przedstawił zawodowe losy absolwentów socjologii z SGGW.... więcej >>
 

16.04.2015 r.


Dyrektor CBOS dr hab. Mirosława Grabowska, prof. UW, wzięła udział w debacie Kościół, świat, dialog, będącej częścią "Dziedzińca Dialogu" zorganizowanego przez Archidiecezję Warszawską i Centrum Myśli Jana Pawła II. Uczestnikami debaty byli ponadto Marek Jurek - poseł do PE, Adam Michnik - redaktor naczelny "Gazety Wyborczej", Wiktor Osiatyński - prawnik, działacz społeczny oraz kard. Gianfranco Ravasi - przewodniczący Papieskiej Rady Kultury. 
 

25.11.2014 r.


W Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się obrona pracy doktorskiej pt. "Studium nad efektem społecznej poprawności w wywiadzie kwestionariuszowym. Randomized response technique - rozumienie i efektywność", na podstawie której Natalia Hipsz, badacz-analityk CBOS, uzyskała stopień doktora. 
 

21.11.2014 r.


W Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności, na której dr Rafał Boguszewski, badacz-analityk CBOS, wygłosił referat pt. "Polska samorządność w społecznej ocenie i działaniu - na podstawie wyników badań CBOS". 
 

16-18.10.2014 r.


W Gdańsku miała miejsce konferencja ESA 25 Years After the Communism: East and West of Europe in Search of Solidarity, na której dyrektor CBOS dr hab. Mirosława Grabowska, prof. UW, wystąpiła z referatem "Religiosity in times of social change - the case of Poland". 
 

2.09.2014 r.


W siedzibie Centrum Badania Opinii Społecznej odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady CBOS, powołanej na dwuletnią kadencję, 2014-2016. Dr hab. Anna Kubiak, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, została wybrana na przewodniczącą Rady. 
 

23-25.06.2014 r.


Na polsko-niemieckiej konferencji naukowej Oblicza współczesnej biedy, zorganizowanej w Lublinie przez Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce, dr Katarzyna Kowalczuk, wystąpiła z referatem "Społeczne postrzeganie biedy w świetle sondaży CBOS". 
 

12-14.06.2014 r.


Na zorganizowanej w Katowicach konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, zatytułowanej Globalny i lokalny wymiar religii. Polska w kontekście europejskim, dr Rafał Boguszewski wystąpił z referatem "Od zinstytucjonalizowanej do zindywidualizowanej: religijność Polaków w procesie przemian". 
 

20-21.05.2014 r.


W Przemyślu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Czy stracone pokolenie? Młodzież i jej dylematy na początku XXI w. Wystąpiło na niej dwoje badaczy-analityków CBOS: dr Katarzyna Kowalczuk z referatem "Emigracja, edukacja, akceptacja - strategie młodych wobec bezrobocia" oraz dr Rafał Boguszewski z referatem "Portret polskiej młodzieży w świetle wyników badania Młodzież 2013". 
 

13.05.2014 r.


W Belwederze odbyła się debata "Nasza wolność... Polacy po 25 latach przemian", zorganizowana w ramach obchodów 25. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 roku przez Kancelarię Prezydenta RP, przy współpracy z Centrum Badania Opinii Społecznej.... więcej >>
 

10.03.2014 r.


W Centrum Prasowym PAP w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną. Młodzież 2013 poświęcona badaniu zrealizowanemu przez CBOS na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.... więcej >>
 

20.01.2014 r.


Dyrektor CBOS dr hab. Mirosława Grabowska wystąpiła na ogólnopolskim seminarium naukowym "Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej", które odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim. Zapoczątkowało ono cykl dziesięciu seminariów organizowanych przez ośrodki akademickie zajmujące się badaniami nad integracją europejską. Seminaria będą poświęcone dziesięciu wybranym istotnym problemom integracji Polski z Unią Europejską. 
 

8.11.2013 r.


Troje pracowników CBOS: Artemis Bellos, Beata Roguska i Zbigniew Marczewski z wystąpieniami na konferencji "Sondaż polski. Metoda, etyka, media" zorganizowanej przez zespół projektu "Na Straży Sondaży" w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. 
 

28-29.10.2013 r.


Badacz-analityk CBOS dr Rafał Boguszewski wystąpił z referatem pt. "Od religijności zinstytucjonalizowanej do zindywidualizowanej - przypadek Polski" na Sympozjum "Nowe oblicza duchowości", zorganizowanym przez Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 
 

11-14.09.2013 r.


W Szczecinie odbył się XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. CBOS był na nim obecny. ... więcej >>
 

4-7.09.2013 r.


Dyrektor CBOS dr hab. Mirosława Grabowska wzięła udział w Konferencji ECPR (European Consortium for Political Research) w Bordeaux. 
 

28-31.08.2013 r.


Dyrektor CBOS dr hab. Mirosława Grabowska gościła na 11. Konferencji ESA (European Sociological Association) w Turynie z dwoma referatami: "Religiosity in Times of Social Change - the Case of Poland" i "The Economic Imagination in Times of Crisis. Did the Economic Crisis Arrive in Poland?" 
 

29.05.2013 r.


W Pałacu Prezydenckim miała miejsce debata z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego pt. "Nasza wolność... Polacy po dwudziestu czterech latach przemian" zorganizowana przez CBOS ... więcej >>
 

06.03.2013 r.


W Centrum Prasowym PAP podczas konferencji prasowej "Polka w trzech odsłonach" przedstawiliśmy wyniki naszych badań dotyczących planów prokreacyjnych kobiet, ich sytuacji na rynku pracy i zainteresowania polityką. ... więcej >>
 

11.12.2012 r.


Mirosława Grabowska Mirosława Grabowska będzie kierować Centrum Badania Opinii Społecznej w kolejnej pięcioletniej kadencji. Rada CBOS na grudniowym posiedzeniu rozstrzygnęła konkurs na Dyrektora CBOS.
 
 

25-26.10.2012 r.


w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego ma miejsce ogólnopolska konferencja socjologiczna "Przyszłość technik badawczych w socjologii"... więcej >>
 

02.10.2012 r.


Jolanta Kalka, badacz-analityk CBOS, wystąpiła z prezentacją raportu "Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących w odniesieniu do hazardu, w tym hazardu problemowego (patologicznego) oraz innych uzależnień behawioralnych" na konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie PAP w Warszawie przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Raport omawia wyniki badań zrealizowanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej w ramach projektu badawczego współfinansowanego z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Pełny tekst jest dostępny na stronie KBPN: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=1768880 Konferencją rozpoczęto kampanię "Hazard. Nie igraj". 
 

13.09.2012 r.


Dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej dr hab. Mirosława Grabowska i rektor Akademii Leona Koźmińskiego prof. Witold T. Bielecki podpisali porozumienie o współpracy obu instytucji w bieżącym roku akademickim.... więcej >>
 

23.05.2012 r.


W dniu 23 maja br., na zaproszenie Wojewody Mazowieckiego, dyrektor CBOS dr hab. Mirosława Grabowska oraz badacz-analityk CBOS Barbara Badora, zaprezentowały na Posiedzeniu Plenarnym Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego wybrane wyniki badań pt. "Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego"... więcej >>
 

11.01.2012 r.


Podczas konferencji prasowej "Polacy w nowym roku między kryzysem a zadowoleniem" przedstawiliśmy wyniki naszych badań.... więcej >>
 

21.11.2011 r.


W Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. T. Czackiego 3/5 odbyła się konferencja podsumowująca projekt unijny "Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu".... więcej >>
 

20.10.2011 r.


W Hotelu Europejskim w Warszawie odbyło się Forum inicjatyw, poświęconych Janowi Pawłowi II. Inicjatorem wydarzenia było Centrum Myśli Jana Pawła II, a jego celem wymiana doświadczeń w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa papieża Karola Wojtyły oraz integracja ludzi zaangażowanych w działanie papieskich instytucji.... więcej >>
 

13.10.2011 r.


Nasza koleżanka Natalia Hipsz została nagrodzona drugim miejscem w V edycji Konkursu Młodych Badaczy OFBOR na najlepszą pracę magisterską z zakresu badań rynku i opinii publicznej. Praca pt.: "Statystyczne i metodologiczne konsekwencje wpływu sytuacji komunikacyjnej wywiadu ilościowego na odpowiedzi respondentów" została napisana w Katedrze Socjologii SGGW pod kierunkiem dr hab. Kazimierza Koraba.... więcej >>
 

26.09.2011 r.


Podczas uroczystości poświęconej 35. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników Dyrektor CBOS dr hab. Mirosława Grabowska została odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju 
 

05.08.2011 r.


Zawarto porozumienie pomiędzy Fundacją Centrum Badania Opinii Społecznej i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie monitoringu i ewaluacji wybranych wskaźników Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego do 2020 roku. Dokument o systemowej współpracy podpisały Podsekretarz Stanu w MKiDN - dr Monika Smoleń oraz Dyrektor Fundacji - Prof. UW dr hab. Mirosława Grabowska.... więcej >>
 

03.06.2011 r.


W siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie na konferencji prasowej "20. rocznica pielgrzymki Jana Pawła II do wolnej Polski" zaprezentowano drugą część wyników wspólnego projektu badawczego Centrum Badania Opinii Społecznej i CMJPII dotyczącego odbioru osoby i nauczania Papieża Polaka.... więcej >>
 

25.05.2011 r.


w ramach wspólnego projektu Fundacji CBOS, Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS oraz Instytutu Spraw Publicznych odbyło się seminarium pt.: "Społeczny wizerunek wolontariusza i zaangażowanie Polaków w wolontariat". Gospodarzem spotkania był dr Grzegorz Makowski z ISP.... więcej >>
 

29.04. 2011 r.


W siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie odbyła się wspólna konferencja prasowa pt. Czekając na beatyfikację Jana Pawła II. Zapoznano na niej dziennikarzy z pierwszą częścią wyników wspólnego projektu badawczego CBOS i CMJP2 dotyczącego percepcji osoby Jana Pawła II i jego nauczania... więcej >>
 

04.04.2011 r.


w Centrum Prasowym PAP w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną. Młodzież 2010, na której zostały ogłoszone wyniki badania CBOS realizowanego na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Z prezentacjami wystąpiły badaczki CBOS Barbara Badora i Magdalena Gwiazda, a także Artur Malczewski z KBPN... więcej >>
 

14.01.2011 r.


w Oddziale Warszawskim PTS w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, odbyło się spotkanie z cyklu: Socjologia warszawska. Szkoły i podejścia. Gośćmi wykładu zatytułowanego - CBOS trendy i metodologia byli: dr hab. Mirosława Grabowska - Dyrektor CBOS oraz socjolodzy Artemis Bellos, Rafał Boguszewski, Beata Roguska.... więcej >>
 

21-22.10.2010 r.


w Warszawie miał miejsce XI Kongres Badaczy Rynku i Opinii. Otworzył go Zastępca Dyrektora CBOS i jednocześnie Prezes OFBOR Janusz Durlik. W drugim dniu Kongresu Dyrektor CBOS dr hab. Mirosława Grabowska wystąpiła podczas sesji "Preferencje polityczne społeczeństwa polskiego" 
 

23.09.2010 r.


Jolanta Kalka - badacz-analityk CBOS - wzięła udział w dyskusji panelowej podczas konferencji "Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w świetle planowanych zasadniczych zmian regulacji prawnych" 
 

8-11.09.2010 r.


w Krakowie odbył się XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny PTS, na którym Centrum Badania Opinii Społecznej miało swoją reprezentację.... więcej >>
 

14.05.2010 r.


w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich odbyła się konferencja dotycząca projektu badawczego "Solidarność - doświadczenie i pamięć" zorganizowana przez Instytut Socjologii UW, Europejskie Centrum Solidarności i Fundację CBOS.... więcej >>
 

czerwiec 2009 r.


w wydawnictwie Scholar ukazała się książka "Polacy pracujący a kryzys fordyzmu" pod red. J. Gardawskiego, w powstaniu której CBOS miał swój udział.... więcej >>
 

17.06.2009 r.


konferencja prasowa: Wszystkie Polki 20-latki * Torebka pełna pieniędzy * Kongres Kobiet... więcej >>
 

05.06.2009 r.


konferencja: The Logic of Civil Society in New Democracies: East Asia and East Europe.... więcej >>
 

29.04.2009 r.


konferencja prasowa: Polacy o klimacie: co wiedzą, co robią?.... więcej >>
 

26.01.2009 r.


konferencja prasowa: Polska młodzież o sobie, używkach i polityce 
 

24.10.2008 r.


konferencja prasowa: Bezcenny obraz polskiego społeczeństwa 

 

 
 
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze