UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 
PUBLIKACJE  |  PRENUMERATA

PUBLIKACJE

CBOS Flash nr 14/2024

O czym się ostatnio mówi?

Autor: Michał Feliksiak
|
2024-03-27
W marcowym sondażu sprawdziliśmy, wokół jakich tematów koncentrowały się ostatnio rozmowy Polaków. Ankietowanym przedstawiono ponad dwadzieścia tematów, prosząc, aby określili, czy i jak często były one poruszane w ich bliskim otoczeniu w ciągu dwóch tygodni poprzedzających badanie.
Co ciekawe, tematy rozmów w największym stopniu koncentrowały się na inflacji, o której często mówiło się w otoczeniu trzech czwartych badanych (76%). Jeśli chodzi o kontekst ekonomiczny, pojawiały się też, choć rzadziej, kwestie niskich zarobków, emerytur i generalnie braku pieniędzy (53%) oraz – znacznie rzadziej – problemów ze znalezieniem pracy lub jej utrzymaniem (31%). Drugie miejsce pod względem częstości pojawiania się w rozmowach zajęły protesty rolników (72%). Na miejscu trzecim ex aequo plasują się: podejmowany ze stabilną częstotliwością wątek trudności w dostępie do lekarzy i usług medycznych (64%) oraz temat wojny w Ukrainie (64%), która po zmniejszonym zainteresowaniu rejestrowanym w poprzednich pomiarach (we wrześniu i w listopadzie ubiegłego roku) ponownie silniej zaabsorbowała uwagę Polaków. Dla porównania trzykrotnie mniej osób rozmawiało w ostatnim czasie o sytuacji w Izraelu i konflikcie na Bliskim Wschodzie (21%).
Wysoką rangę w codziennych rozmowach ma polityka, choć pojawia się zauważalnie częściej w ujęciu negatywnym niż pozytywnym, bo zarówno działania rządu, jak politycznej opozycji częściej są przedmiotem krytyki niż aprobaty (odpowiednio: 46% wobec 21% i 47% wobec 16%).
Znaczna część badanych odnotowała w swoim otoczeniu częste rozmowy o sprawach związanych z nastrojem i samopoczuciem psychicznym. W podobnej mierze pojawiały się wątki pesymistyczne, takie jak złe samopoczucie psychiczne, depresja (40%) oraz brak perspektyw na przyszłość i ogólna rezygnacja (34%), jak i optymistyczne (dobre perspektywy i nadzieje na przyszłość – 37%).
Około jednej trzeciej ankietowanych jako częste tematy rozmów wśród ich bliskich i znajomych w ciągu dwóch tygodni poprzedzających badanie wskazywało problemy Kościoła rzymsko-katolickiego (32%), kwestię aborcji i jej dopuszczalności (32%) oraz zagrożenie przestępczością (31%). W otoczeniu jednej czwartej rozmawiano jeszcze często o zbyt małej liczbie dzieci rodzących się w Polsce (26%), a w otoczeniu niespełna jednej piątej – o tematyce LGBT (homoseksualności, transseksualności, zmianie płci – 18%).
Rysunek 1 Jak często w ciągu ostatnich dwóch tygodni w Pana Pani bliskim otoczeniu, np. w rodzinie, wśród przyjaciół, znajomych, sąsiadów mówiło się: o inflacji, wysokich cenach, drożyźnie (w procentach) Wcale (7) Rzadko (17) Dość często (42) Bardzo często (34) Trudno powiedzieć (0) o protestach społecznych w Polsce, np. o protestach rolników (w procentach) Wcale (8) Rzadko (19) Dość często (41) Bardzo często (31) Trudno powiedzieć (1) o trudnościach w dostępie do lekarzy i usług medycznych (w procentach) Wcale (12) Rzadko (23) Dość często (36) Bardzo często (28) Trudno powiedzieć (1) o wojnie w Ukrainie (w procentach) Wcale (10) Rzadko (25) Dość często (41) Bardzo często (23) Trudno powiedzieć (1) o braku pieniędzy, niskich pensjach, emeryturach (w procentach) Wcale (19) Rzadko (27) Dość często (31) Bardzo często (22) Trudno powiedzieć (1) o stanie szkolnictwa i systemu edukacji w naszym kraju (w procentach) Wcale (19) Rzadko (32) Dość często (32) Bardzo często (17) Trudno powiedzieć (0) o problemach środowiska naturalnego i zmianach klimatu (w procentach) Wcale (18) Rzadko (37) Dość często (32) Bardzo często (12) Trudno powiedzieć (1) o problemach z uchodźcami z Ukrainy w Polsce (w procentach) Wcale (23) Rzadko (33) Dość często (29) Bardzo często (14) Trudno powiedzieć (1) o węglu, elektrowniach atomowych, odnawialnych źródłach energii (w procentach) Wcale (23) Rzadko (34) Dość często (29) Bardzo często (14) Trudno powiedzieć (0) o złym samopoczuciu psychicznym, depresji (w procentach) Wcale (29) Rzadko (31) Dość często (26) Bardzo często (14) Trudno powiedzieć (0) o dobrych perspektywach i nadziejach na przyszłość (w procentach) Wcale (23) Rzadko (39) Dość często (27) Bardzo często (10) Trudno powiedzieć (1) o braku perspektyw na przyszłość, ogólnej rezygnacji (w procentach) Wcale (32) Rzadko (33) Dość często (23) Bardzo często (11) Trudno powiedzieć (1) o problemach Kościoła rzymskokatolickiego (w procentach) Wcale (37) Rzadko (29) Dość często (22) Bardzo często (10) Trudno powiedzieć (2) o aborcji i jej dopuszczalności (w procentach) Wcale (31) Rzadko (36) Dość często (23) Bardzo często (9) Trudno powiedzieć (1) o zagrożeniu przestępczością (w procentach) Wcale (30) Rzadko (39) Dość często (23) Bardzo często (8) Trudno powiedzieć (0) o trudnościach w znalezieniu lub utrzymaniu pracy (w procentach) Wcale (35) Rzadko (33) Dość często (22) Bardzo często (9) Trudno powiedzieć (1) o tym, że w Polsce rodzi się za mało dzieci (w procentach) Wcale (38) Rzadko (35) Dość często (19) Bardzo często (7) Trudno powiedzieć (1) o sytuacji w Izraelu, konflikcie na Bliskim Wschodzie (w procentach) Wcale (38) Rzadko (40) Dość często (16) Bardzo często (5) Trudno powiedzieć (1) o LGBT – osobach homoseksualnych, transseksualnych, zmianie płci (w procentach) Wcale (41) Rzadko (40) Dość często (13) Bardzo często (5) Trudno powiedzieć (1) A jak często w ciągu ostatnich dwóch tygodni w Pana Pani bliskim otoczeniu: (w procentach) krytykowano rząd i jego działalność (w procentach) Wcale (24) Rzadko (28) Dość często (24) Bardzo często (22) Trudno powiedzieć (2) chwalono rząd i jego działalność (w procentach) Wcale (40) Rzadko (37) Dość często (17) Bardzo często (4) Trudno powiedzieć (2) krytykowano opozycję polityczną i jej działalność (w procentach) Wcale (23) Rzadko (27) Dość często (26) Bardzo często (21) Trudno powiedzieć (3) chwalono opozycję polityczną i jej działalność (w procentach) Wcale (46) Rzadko (34) Dość często (11) Bardzo często (5) Trudno powiedzieć (4)
W porównaniu do poprzedniego badania przeprowadzonego w listopadzie ubiegłego roku znacznie zwiększyła się skala rozmów o wojnie w Ukrainie (wzrost o 18 punktów), natomiast ponad dwukrotnie mniejsze niż wówczas jest zainteresowanie konfliktem na Bliskim Wchodzie (spadek o 27 punktów). Być może w związku z nasileniem obaw przed wojną w rozmowach zauważalnie częściej występują takie wątki, jak złe samopoczucie psychiczne (wzrost o 11 punktów, najwyższa wartość z dotąd rejestrowanych) i brak perspektyw na przyszłość (wzrost o 7 punktów). Dodatkowo obserwujemy jeszcze spadek (o 4 punkty) częstotliwości rozmów świadczących o optymizmie w myśleniu o przyszłości. W większym stopniu niż w poprzednim badaniu dają o sobie znać problemy ekonomiczne, jak trudności w znalezieniu lub utrzymaniu pracy (wzrost o 9 punktów) i brak pieniędzy (wzrost o 7 punktów). W ostatnim czasie w otoczeniu badanych częściej mówiono również o kwestiach energetycznych (wzrost o 11 punktów procentowych) oraz o problemach środowiska naturalnego i zmianach klimatu (wzrost o 5 punktów).
Tabela 1 Tematy rozmów. Odsetki deklarujących częste rozmowy na dany temat według terminów badań. Inflacja:  czerwiec 2023 (78), wrzesień 2023 (78), listopad 2023 (74), marzec 2024 (76), Zmiana od listopada 2023 (+2). Protesty społeczne w Polsce: czerwiec 2023 (brak danych) wrzesień 2023 (brak danych), listopad 2023 (brak danych), marzec 2024 (72), Zmiana od listopada 2023 (brak danych). Trudności w dostępie do lekarzy/usług medycznych: czerwiec 2023 (62) wrzesień 2023 (61), listopad 2023 (63), marzec 2024 (64), Zmiana od listopada 2023 (+1). Wojna w Ukrainie: czerwiec 2023 (66) wrzesień 2023 (56), listopad 2023 (46), marzec 2024 (64), Zmiana od listopada 2023 (+18). Brak pieniędzy" czerwiec 2023 (54) wrzesień 2023 (52), listopad 2023 (46), marzec 2024 (53), Zmiana od listopada 2023 (+7). System edukacji: czerwiec 2023 (44) wrzesień 2023 (50), listopad 2023 (45), marzec 2024 (49), Zmiana od listopada 2023 (+4). Problemy środowiska naturalnego, zmiany klimatu: czerwiec 2023 (39) wrzesień 2023 (41), listopad 2023 (39), marzec 2024 (44), Zmiana od listopada 2023 (+5). Problemy z uchodźcami z Ukrainy: czerwiec 2023 (32) wrzesień 2023 (39), listopad 2023 (41), marzec 2024 (43), Zmiana od listopada 2023 (+2). Energetyka: czerwiec 2023 (31) wrzesień 2023 (29), listopad 2023 (32), marzec 2024 (43), Zmiana od listopada 2023 (+11). Złe samopoczucie psychiczne: czerwiec 2023 (34) wrzesień 2023 (34), listopad 2023 (29), marzec 2024 (40), Zmiana od listopada 2023 (+11). Dobre perspektywy na przyszłość: czerwiec 2023 (37) wrzesień 2023 (37), listopad 2023 (41), marzec 2024 (37), Zmiana od listopada 2023 (-4). Brak perspektyw na przyszłość: czerwiec 2023 (30) wrzesień 2023 (34), listopad 2023 (27), marzec 2024 (34), Zmiana od listopada 2023 (+7). Problemy Kościoła rzymskokatolickiego czerwiec 2023 (28) wrzesień 2023 (28), listopad 2023 (33), marzec 2024 (32), Zmiana od listopada 2023 (-1). Aborcja: czerwiec 2023 (brak danych) wrzesień 2023 (brak danych), listopad 2023 (brak danych), marzec 2024 (32), Zmiana od listopada 2023 (brak danych). Zagrożenie przestępczością: czerwiec 2023 (28) wrzesień 2023 (23), listopad 2023 (33), marzec 2024 (31), Zmiana od listopada 2023 (-2). Trudności w znalezieniu/utrzymaniu pracy: czerwiec 2023 (30) wrzesień 2023 (26), listopad 2023 (22), marzec 2024 (31), Zmiana od listopada 2023 (+9). Kryzys dzietności w Polsce: czerwiec 2023 (25) wrzesień 2023 (24), listopad 2023 (22), marzec 2024 (26), Zmiana od listopada 2023 (+4). Sytuacja w Izraelu, konflikt na Bliskim Wschodzie: czerwiec 2023 (brak danych) wrzesień 2023 (brak danych), listopad 2023 (48), marzec 2024 (21), Zmiana od listopada 2023 (-27). LGBT: czerwiec 2023 (19) wrzesień 2023 (19), listopad 2023 (16), marzec 2024 (18), Zmiana od listopada 2023 (+2).
Jak po wyborach zmieniły się rozmowy o rządzie i opozycji? Porównując do pomiaru z września ubiegłego roku, można powiedzieć, że obecny rząd wyraźnie rzadziej niż poprzedni jest za swoją działalność krytykowany, ale też nieco rzadziej jest chwalony. Również nieco rzadziej z aprobatą mówi się o działalności politycznej opozycji. Jednak w tym przypadku wzrosła jednocześnie skala wypowiedzi krytycznych.
Tabela 2 Tematy rozmów. Odsetki deklarujących częste rozmowy na dany temat według terminów badań. Krytyka działalności rządu  czerwiec 2023 (60), wrzesień 2023 (57), marzec 2024 (46), Zmiana od listopada 2023 (-11), Aprobata działalności rządu czerwiec 2023 (21) wrzesień 2023 (25), marzec 2024 (21), Zmiana od listopada 2023 (-4), Krytyka działalności opozycji politycznej czerwiec 2023 (40) wrzesień 2023 (41), marzec 2024 (47), Zmiana od listopada 2023 (+6), Aprobata działalności opozycji politycznej czerwiec 2023 (25) wrzesień 2023 (19), marzec 2024 (16), Zmiana od listopada 2023 (-3).
Badanie „Aktualności” (2) zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 18 do 22 marca 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).
Liczba stron:
4
Badanie:
202408 Aktualności (2)
Kategorie tematyczne:
Życie codzienne
Słowa kluczowe:
inflacja, protesty, rozmowy, tematy rozmów, problemy, problemy kraju, wojna na Ukrainie, emerytura, szkolnictwo
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych:
 
Nie
 
 
Przewiń do góry
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze