UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 
PUBLIKACJE  |  PRENUMERATA

PUBLIKACJE

CBOS Flash nr 18/2024

Kto powinien nas reprezentować w PE? Społeczne oczekiwania wobec kandydatów na europosłów

Autor: Agnieszka Cybulska
|
2024-04-25
Po wyborach parlamentarnych i samorządowych w ciągu najbliższych tygodni Polaków czeka kolejne głosowanie – wybór przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W kwietniowym sondażu zapytaliśmy ankietowanych, jakie kompetencje i cechy osobiste, ich zdaniem, powinien mieć dobry kandydat na europosła.
Dla badanych najważniejszymi cechami przyszłych europosłów powinny być: z jednej strony uczciwość osobista, w tym odporność na korupcję (90% uznaje tę cechę za bardzo ważną, dalsze 6% przykłada do niej tylko nieco mniejszą wagę), a z drugiej – patriotyzm i kierowanie się w swych działaniach politycznych wyłącznie dbałością o interesy Polski (dla 88% jest to bardzo ważne). Na kolejnych miejscach wśród najczęściej oczekiwanych przymiotów kandydata na europosła znalazły się odpowiednie przygotowanie oraz umiejętności, czyli po pierwsze wysoki poziom wykształcenia, a po drugie znajomość języków obcych (odpowiednio: 71% i 69% głosów, że są to cechy bardzo ważne).
Dla ponad połowy badanych (57%) bardzo ważne jest, by przyszły europoseł popierał członkostwo Polski w UE. Jednak relatywnie spory odsetek badanych (20%) ma w tej kwestii inne zdanie i uważa, że poparcie dla przynależności Polski do UE to cecha u przyszłego europosła mało ważna lub wręcz nieważna. Niewiele mniejszą wagę ma dla Polaków fakt, by osoba, na którą mają głosować w eurowyborach, podzielała zbliżony do ich własnego system wartości oraz miała podobne poglądy polityczne (54% uznaje to za bardzo ważne). Do nielicznych należą osoby, dla których kwestia tego, czy kandydat reprezentuje bliskie im poglądy i wartości, ma znikome znaczenie lub wręcz jest bez znaczenia (w sumie 12%). Warto zauważyć, że ta cecha natury stricte politycznej znalazła się dopiero na szóstym miejscu naszej listy oczekiwań wobec europosłów.
Dla niespełna co drugiego z badanych bardzo ważnym atutem kandydata na posła do PE są zainteresowanie kwestiami europejskimi i wcześniejsza aktywność na forum europejskim (46%), co nie musi być jednak tożsame z wcześniejszym zasiadaniem w Europarlamencie. Posiadanie doświadczenia w pracy europosła jest bardzo ważne dla mniejszego odsetka badanych (27%), a dla prawie dwóch piątych (37%) wcześniejsze poselskie doświadczenie w PE jest mało ważne lub wręcz nieistotne. Taki sam odsetek (27%) za bardzo ważne uznaje umocowanie partyjne przyszłych europosłów, jednak prawie połowa badanych (48%) ma odmienne zdanie i uważa, że partyjne zaplecze i partyjna aktywność kandydatów ma znikome znaczenie lub jest wręcz bez znaczenia. Najmniej osób stwierdziło, że istotne jest to, by kandydaci byli reprezentantami różnych mniejszości istniejących w naszym kraju (po 24% wskazań, że jest to bardzo ważne i dość ważne), połowa (50%) uznała, że ta cecha jest w ich mniemaniu mało ważna lub nieistotna.
Rysunek 1. Jak ważne jest dla Pana (Pani) osobiście, aby kandydat na europosła: był człowiekiem uczciwym, nieprzekupnym: Bardzo ważne 90%, Dość ważne 6%, Mało istotne 1%, W ogóle nie ma znaczenia 2%, Trudno powiedzieć 1%; dbał o interesy Polski: Bardzo ważne 88%, Dość ważne 8%, Mało istotne 1%, W ogóle nie ma znaczenia 2%, Trudno powiedzieć 1%; był kompetentny, dobrze wykształcony: Bardzo ważne 71%, Dość ważne 21%, Mało istotne 3%, W ogóle nie ma znaczenia 4%, Trudno powiedzieć 1%; dobrze znał jakiś język obcy, np. angielski, francuski: Bardzo ważne 69%, Dość ważne 21%, Mało istotne 5%, W ogóle nie ma znaczenia 4%, Trudno powiedzieć 1%; popierał członkostwo Polski w Unii Europejskiej: Bardzo ważne 57%, Dość ważne 22%, Mało istotne 10%, W ogóle nie ma znaczenia 10%, Trudno powiedzieć 1%; reprezentował bliskie Panu (Pani) wartości i poglądy: Bardzo ważne 54%, Dość ważne 32%, Mało istotne 5%, W ogóle nie ma znaczenia 7%, Trudno powiedzieć 2%; był lub jest aktywny na forum europejskim: Bardzo ważne 46%, Dość ważne 36%, Mało istotne 10%, W ogóle nie ma znaczenia 6%, Trudno powiedzieć 2%; miał doświadczenie w pracy europosła: Bardzo ważne 27%, Dość ważne 35%, Mało istotne 22%, W ogóle nie ma znaczenia 15%, Trudno powiedzieć 1%; był aktywnym członkiem partii politycznej: Bardzo ważne 27%, Dość ważne 23%, Mało istotne 27%, W ogóle nie ma znaczenia 21%, Trudno powiedzieć 2%; był reprezentantem różnych mniejszości: Bardzo ważne 24%, Dość ważne 24%, Mało istotne 25%, W ogóle nie ma znaczenia 25%, Trudno powiedzieć 2%
W elektoratach partii politycznych nie widać wielkich różnic w rankingu oczekiwań wobec europosłów, choć te, które się rysują, są symptomatyczne. Dla zwolenników wszystkich partii najważniejsze jest to, by kandydat był człowiekiem uczciwym oraz dbał o interesy Polski. Jedynie w przypadku zwolenników Lewicy ta ostatnia cecha ma nieco mniejsze znaczenie niż przeciętnie, natomiast ważniejsze od niej jest poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a także dobre wykształcenie kandydata. Zwolennicy Lewicy wysoko stawiają jeszcze zgodność wartości i poglądów kandydata z ich własnymi. Również wyborcy KO nieco bardziej niż ogół badanych cenią akceptację przynależności Polski do UE oraz wykształcenie i kompetencje kandydata, a także znajomość języków obcych. Dla wyborców PiS z kolei poza wykształceniem i znajomością języków obcych szczególne ważne jest to, by kandydat na europosła podzielał te same lub chociaż bliskie wartości i miał podobny światopogląd, co ankietowany. Wyborcy PiS większe znaczenie niż przeciętnie nadają także międzynarodowemu doświadczeniu kandydata, zarówno ogólnemu na forum europejskim, jak i w pracy europosła, ale także jego umocowaniu partyjnemu. Zwolennicy Trzeciej Drogi wyróżniają się silniej niż przeciętnie docenianą znajomością języków obcych, a także popieraniem przynależności Polski do UE. Wyborcy Konfederacji poza dwoma najważniejszymi i ogólnie akceptowanymi cechami przede wszystkim chcieliby, żeby ich kandydaci reprezentowali bliskie im wartości i poglądy.
Tabela 1. Jak ważne jest dla Pana (Pani) osobiście, aby kandydat na europosła: (Odpowiedzi w potencjalnych elektoratach głównych ugrupowań politycznych. Dane w procentach. W zestawieniu procenty mogą nie sumować się do 100, ponieważ pominięto odpowiedzi „Trudno powiedzieć”.) – był człowiekiem uczciwym, nieprzekupnym - PiS: Bardzo ważne 97 Dość ważne 2 Mało istotne/ bez znaczenia 0; KO: Bardzo ważne 90 Dość ważne 8 Mało istotne/ bez znaczenia 2; Trzecia Droga: Bardzo ważne 93 Dość ważne 6 Mało istotne/ bez znaczenia 1; Lewica: Bardzo ważne 93 Dość ważne 5 Mało istotne/ bez znaczenia 2; Konfederacja WiN: Bardzo ważne 93 Dość ważne 5 Mało istotne/ bez znaczenia 3 – dbał o interesy Polski - PiS: Bardzo ważne 98 Dość ważne 2 Mało istotne/ bez znaczenia 0; KO: Bardzo ważne 90 Dość ważne 9 Mało istotne/ bez znaczenia 1; Trzecia Droga: Bardzo ważne 90 Dość ważne 8 Mało istotne/ bez znaczenia 1; Lewica: Bardzo ważne 73 Dość ważne 28 Mało istotne/ bez znaczenia 0; Konfederacja WiN: Bardzo ważne 91 Dość ważne 9 Mało istotne/ bez znaczenia 0 – reprezentował bliskie Panu (Pani) wartości i poglądy - PiS: Bardzo ważne 70 Dość ważne 23 Mało istotne/ bez znaczenia 7; KO: Bardzo ważne 49 Dość ważne 41 Mało istotne/ bez znaczenia 10; Trzecia Droga: Bardzo ważne 44 Dość ważne 45 Mało istotne/ bez znaczenia 11; Lewica: Bardzo ważne 62 Dość ważne 30 Mało istotne/ bez znaczenia 7; Konfederacja WiN: Bardzo ważne 70 Dość ważne 25 Mało istotne/ bez znaczenia 5 – był kompetentny, dobrze wykształcony - PiS: Bardzo ważne 72 Dość ważne 19 Mało istotne/ bez znaczenia 9; KO: Bardzo ważne 80 Dość ważne 18 Mało istotne/ bez znaczenia 2; Trzecia Droga: Bardzo ważne 76 Dość ważne 23 Mało istotne/ bez znaczenia 1; Lewica: Bardzo ważne 88 Dość ważne 12 Mało istotne/ bez znaczenia 0; Konfederacja WiN: Bardzo ważne 64 Dość ważne 25 Mało istotne/ bez znaczenia 11 – dobrze znał jakiś język obcy, np. angielski, francuski - PiS: Bardzo ważne 69 Dość ważne 23 Mało istotne/ bez znaczenia 8; KO: Bardzo ważne 76 Dość ważne 21 Mało istotne/ bez znaczenia 3; Trzecia Droga: Bardzo ważne 81 Dość ważne 16 Mało istotne/ bez znaczenia 3; Lewica: Bardzo ważne 70 Dość ważne 27 Mało istotne/ bez znaczenia 2; Konfederacja WiN: Bardzo ważne 64 Dość ważne 24 Mało istotne/ bez znaczenia 11 – był lub jest aktywny na forum europejskim - PiS: Bardzo ważne 56 Dość ważne 32 Mało istotne/ bez znaczenia 10; KO: Bardzo ważne 50 Dość ważne 39 Mało istotne/ bez znaczenia 11; Trzecia Droga: Bardzo ważne 41 Dość ważne 45 Mało istotne/ bez znaczenia 13; Lewica: Bardzo ważne 45 Dość ważne 45 Mało istotne/ bez znaczenia 10; Konfederacja WiN: Bardzo ważne 35 Dość ważne 31 Mało istotne/ bez znaczenia 33 – popierał członkostwo Polski w Unii Europejskiej - PiS: Bardzo ważne 51 Dość ważne 28 Mało istotne/ bez znaczenia 20; KO: Bardzo ważne 83 Dość ważne 13 Mało istotne/ bez znaczenia 4; Trzecia Droga: Bardzo ważne 65 Dość ważne 30 Mało istotne/ bez znaczenia 5; Lewica: Bardzo ważne 90 Dość ważne 10 Mało istotne/ bez znaczenia 0; Konfederacja WiN: Bardzo ważne 24 Dość ważne 27 Mało istotne/ bez znaczenia 49 – był aktywnym członkiem partii politycznej - PiS: Bardzo ważne 45 Dość ważne 30 Mało istotne/ bez znaczenia 24; KO: Bardzo ważne 25 Dość ważne 27 Mało istotne/ bez znaczenia 46; Trzecia Droga: Bardzo ważne 22 Dość ważne 10 Mało istotne/ bez znaczenia 68; Lewica: Bardzo ważne 10 Dość ważne 30 Mało istotne/ bez znaczenia 60; Konfederacja WiN: Bardzo ważne 22 Dość ważne 32 Mało istotne/ bez znaczenia 46 – był reprezentantem różnych mniejszości - PiS: Bardzo ważne 32 Dość ważne 17 Mało istotne/ bez znaczenia 51; KO: Bardzo ważne 26 Dość ważne 33 Mało istotne/ bez znaczenia 40; Trzecia Droga: Bardzo ważne 30 Dość ważne 22 Mało istotne/ bez znaczenia 48; Lewica: Bardzo ważne 30 Dość ważne 45 Mało istotne/ bez znaczenia 25; Konfederacja WiN: Bardzo ważne 16 Dość ważne 14 Mało istotne/ bez znaczenia 70 – miał doświadczenie w pracy europosła - PiS: Bardzo ważne 46 Dość ważne 26 Mało istotne/ bez znaczenia 27; KO: Bardzo ważne 21 Dość ważne 46 Mało istotne/ bez znaczenia 33; Trzecia Droga: Bardzo ważne 28 Dość ważne 34 Mało istotne/ bez znaczenia 39; Lewica: Bardzo ważne 5 Dość ważne 42 Mało istotne/ bez znaczenia 54; Konfederacja WiN: Bardzo ważne 12 Dość ważne 26 Mało istotne/ bez znaczenia 62;Tabela 2. Odpowiedzi w grupach społeczno-demograficznych. Dane w procentach.Tabela 3. Odpowiedzi w grupach społeczno-demograficznych. Dane w procentach.Tabela 4. Odpowiedzi w grupach społeczno-demograficznych. Dane w procentach.Tabela 5. Odpowiedzi w grupach społeczno-demograficznych. Dane w procentach.Tabela 6. Odpowiedzi w grupach społeczno-demograficznych. Dane w procentach.Tabela 7. Odpowiedzi w grupach społeczno-demograficznych. Dane w procentach.Tabela 8. Odpowiedzi w grupach społeczno-demograficznych. Dane w procentach.Tabela 9. Odpowiedzi w grupach społeczno-demograficznych. Dane w procentach.Tabela 10. Odpowiedzi w grupach społeczno-demograficznych. Dane w procentach.Tabela 11. Odpowiedzi w grupach społeczno-demograficznych. Dane w procentach.
Badanie „Wybory samorządowe i europejskie” zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 8 do 11 kwietnia 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).
Liczba stron:
13
Badanie:
202413 Wybory samorządowe i europejskie
Kategorie tematyczne:
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Słowa kluczowe:
Parlament Europejski, eurowybory, oczekiwania, europoseł
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych:
 
Tak
 
 
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry