UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 

PUBLIKACJE

CBOS Flash nr 23/2024

Europejski Zielony Ład – z czym kojarzy się Polakom?

Autor: Marcin Głowacki
|
2024-06-10
Europejski Zielony Ład jest coraz powszechniej rozpoznawaną „marką”. Pod tą nazwą kryje się pakiet regulacji przygotowanych przez Komisję Europejską w celu osiągnięcia w UE neutralności klimatycznej do 2050 roku. Przedsięwzięciu od samego początku towarzyszy ożywiona debata, w której – co zrozumiałe - na pierwszy plan wysuwają się najbardziej skrajne opinie. Jak Polacy postrzegają te plany? Czy wywołują one nadzieję czy raczej obawę? Czy bardziej skłonni jesteśmy wierzyć „ekoterrorystom” czy raczej „ekosceptykom”?
Badanie telefoniczne CBOS zrealizowane w połowie maja było poświęcone m.in. tej kwestii. Wynika z niego, że wśród Polaków przeważają sceptyczne opinie na temat Europejskiego Zielonego Ładu. Nazwa ta u większości respondentów (52%) wywołuje negatywne skojarzenia. Jeśli są one inne, to raczej „ani pozytywne, ani negatywne” (29%) niż jednoznacznie pozytywne (jedynie 14%).
Rysunek 1 - Czy Europejski Zielony Ład kojarzy się Panu(Pani): pozytywnie 14%; ani pozytywnie, ani negatywnie 29%; negatywnie 52%; Trudno powiedzieć 5%.
Zdecydowana większość respondentów (81%) odnosi się więc co najmniej sceptycznie do idei Europejskiego Zielonego Ładu. Zanim przejdziemy do próby ustalenia, jakie konkretne treści kryją się za tym sceptycyzmem, sprawdzimy, jakie grupy badanych wyróżniają się mniej, a jakie bardziej przychylnym podejściem do tej kwestii niż inni respondenci.
Odpowiedzi „pozytywnie” na pytanie o to, jak kojarzy się badanym Europejski Zielony Ład, sprzyja zainteresowanie polityką. Spośród osób określających swoje zainteresowanie tą dziedziną jako „bardzo duże” takiej odpowiedzi udzieliło 25% pytanych. Z kolei grupą najbardziej niechętnie odnoszącą się do Zielonego Ładu są rolnicy (84% odpowiedzi „negatywnie”). Światopogląd lewicowy sprzyja pozytywnemu (23%), a prawicowy – negatywnemu (74%) stosunkowi do Europejskiego Zielonego Ładu.
Wiemy więc, że Europejski Zielony Ład wzbudza emocje, że są one raczej negatywne oraz że ich natężenie bywa różne w różnych grupach polskiego społeczeństwa. Sprawdziliśmy, co stanowi treść tych emocji, co konkretnie wzbudza niechęć lub (rzadziej) entuzjazm ankietowanych.
Ponieważ mamy do czynienia z rzeczywistością nie do końca rozpoznaną i zrozumianą, rozmowa wciąż dotyczy raczej emocji niż faktów. Zadaliśmy respondentom pytanie otwarte, dotyczące treści skojarzeń, jakie wywołuje u nich Europejski Zielony Ład. Rysunek 2 przedstawia kategorie, jakie wyłoniła analiza swobodnych wypowiedzi respondentów na ten temat.
Rysunek 2 - Z czym kojarzy się Panu(Pani) Zielony Ład? Z rolnictwem, rolnikami; ugorowanie ziemi, ograniczanie produkcji itp. 24%. Z ekologią, przyrodą, ochroną środowiska, czystym powietrzem 14%; Ogólnie negatywnie – nieufność, źle mi się kojarzy; zło, utopia 13%. Ograniczenia, zakazy, czegoś się nam zabrania; UE ingeruje w nasze życie 12%; Skutki finansowe, droższa energia, żywność, kryzys, bieda 10%; Protesty, niezadowolenie, strajki – rolnicy, górnicy, inne branże 8%. Odejście od węgla, rezygnacja z paliw kopalnych, ograniczanie CO2 7%. Ogólnie pozytywnie – zaufanie, nadzieja, dobro, postęp 6%. Ograniczanie wolności, swobody, rozwoju 5%. Unia coś nam narzuca wbrew naszej woli, wtrąca się w nasze sprawy 5%. Z klimatem, ochroną klimatu, ochrona planety 4%. Działanie przeciwko Polsce lub mające na nią negatywny wpływ 4%. Zamieszanie, bałagan, chaos, brak planu 3%. Skojarzenia motoryzacyjne – ograniczenia, wzrost cen, auta elektryczne, wodorowe 3%. Coś podejrzanego, przekręt, oszustwo 2%. Szkodliwe, niebezpieczne; katastrofa dla Polski, Europy 2%. Z energetyką 1%. Kontekst polityki krajowej – wypowiedzi dotyczące np. PiS lub PO 1%. Krytycznie o ekologii i ochronie klimatu 1%. Przepisy, nowe prawo, zmiany w tej dziedzinie 1%. Z niczym 2%. Inne 7%. Trudno powiedzieć 13%.
Najliczniejsza grupa osób odpowiada, że Zielony Ład kojarzy się im z rolnictwem. Wypowiedziom z tej grupy często towarzyszy komentarz, że zmiany, które nastąpią, będą dla polskich rolników niekorzystne, a nawet – że doprowadzą tę branżę do upadku.
Skojarzenia „ekologiczne”, czyli odnoszące się do przyrody, chronienia jej, dbania o czystość środowiska naturalnego, częściej niż u innych pojawiają się u osób z wyższym wykształceniem, o relatywnie wysokich dochodach per capita oraz skłaniających się ku światopoglądowi lewicowemu.
Kategorie „ogólnie negatywne” i „ogólnie pozytywne” grupują wypowiedzi, w których na pierwszy plan wysuwa się wyraźnie sformułowana przez respondenta ocena projektu. Często w takich przypadkach wypowiedź została przypisana do więcej niż jednej kategorii. Skojarzeniom ogólnie pozytywnym sprzyja młody (25–34 lata), a także dojrzały wiek (55+), duże zainteresowanie polityką oraz nieuczestniczenie w praktykach religijnych.
Skłonność do ogólnie negatywnych skojarzeń z Zielonym Ładem częściej notujemy u mężczyzn niż u kobiet.
Więcej niż co dziesiąty badany deklaruje, że Europejski Zielony Ład kojarzy mu się z ograniczeniami lub zakazami, które dotkną Polskę, Europę lub konkretne grupy społeczne. W tym kontekście pojawiają się także wypowiedzi, że Unia zamierza ingerować w nasze życie.
Kolejna grupa wypowiedzi odnosi się do finansowych skutków wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu i będą to w opinii tych osób skutki jednoznacznie negatywne – drożyzna wynikająca ze wzrostu cen energii, wzrost podatków, zubożenie ludności.
Dwie grupy skojarzeń robią wrażenie rzeczowego odwołania się do faktów. Hasło „Zielony Ład” części respondentów kojarzy się z protestami, głównie rolników, innym zaś – z konkretnymi, wymienianymi przez te osoby zmianami, jakie planuje się wprowadzić w gospodarce i w naszym życiu, jak np. ograniczenie emisji CO2, odejście od paliw kopalnych lub upowszechnienie odnawialnych źródeł energii.
Dość jednorodna grupa mniej popularnych skojarzeń dotyczy różnych aspektów opresyjności, z jaką, w opinii badanych, będzie wiązała się realizacja Europejskiego Zielonego Ładu. Jedni w tym kontekście wspominają o ograniczaniu wolności ludzi, grup lub państw, inni – o skłonności Unii Europejskiej do wtrącania się w polskie sprawy, narzucania nam czegoś, jeszcze inni twierdzą wprost, że Zielony Ład jest skierowany przeciwko Polsce (np. dlatego że, w opinii tych osób, doprowadzi do zniszczenia polskiego rolnictwa).
Europejski Zielony Ład raczej nie kojarzy się Polakom z czymś, co przyniesie naszemu krajowi pożytek. Przeciwnie, budzi on wyraźnie więcej obaw niż nadziei. Obawy dotyczą przede wszystkim zagrożenia, że w wyniku tych przedsięwzięć może poważnie ucierpieć nasze rolnictwo, mogą zniknąć całe gałęzie gospodarki, znacznie wzrosną koszty życia, być może też UE zdobędzie jeszcze większą władzę nad nami i możliwości wpływania na nasze życie. Ci, których Zielony Ład napawa nadzieją, liczą na to, że dzięki niemu w przyszłości będziemy oddychać czystym powietrzem, a może nawet uda nam się uratować Ziemię przed klimatyczną zagładą.
TABELA 1 - Czy Europejski Zielony Ład kojarzy się Panu(Pani): Odpowiedzi w grupach społeczno-demograficznych. Ogółem: Liczba osób 1000; Pozytywnie 14%; Negatywnie 52%; ani pozytywnie, ani negatywnie 29%; Trudno powiedzieć 5%; Odmowa odpowiedzi 0%. Płeć - Mężczyźni: Liczba osób 471; Pozytywnie 10%, Negatywnie 63%; ani pozytywnie, ani negatywnie 22%; Trudno powiedzieć 5%; Odmowa odpowiedzi 0%. Kobiety: Liczba osób 529; Pozytywnie 17%, Negatywnie 43%; ani pozytywnie, ani negatywnie 35%; Trudno powiedzieć 5%; Odmowa odpowiedzi 0%. Wiek - 18-24 lata: Liczba osób 94; Pozytywnie 10%; Negatywnie 57%; ani pozytywnie, ani negatywnie 34%; Trudno powiedzieć 0%; Odmowa odpowiedzi 0%. 25-34 lata: Liczba osób 154; Pozytywnie 13%; Negatywnie 50%; ani pozytywnie, ani negatywnie 34%; Trudno powiedzieć 2%; Odmowa odpowiedzi 0%. 35-44 lata: Liczba osób 194; Pozytywnie 9%; Negatywnie 65%; ani pozytywnie, ani negatywnie 25%; Trudno powiedzieć 0%; Odmowa odpowiedzi 1%. 45-54 lata: Liczba osób 163; Pozytywnie 13%; Negatywnie 46%; ani pozytywnie, ani negatywnie 34%; Trudno powiedzieć 7%; Odmowa odpowiedzi 0%. 55-64 lata: Liczba osób 152; Pozytywnie 19%; Negatywnie 53%; ani pozytywnie, ani negatywnie 25%; Trudno powiedzieć 2%; Odmowa odpowiedzi 0%. 65 lat i więcej: Liczba osób 242; Pozytywnie 16%; Negatywnie 45%; ani pozytywnie, ani negatywnie 26%; Trudno powiedzieć 13%; Odmowa odpowiedzi 0%. Miejsce zamieszkania - Wieś: Liczba osób 412; Pozytywnie 12%; Negatywnie 56%; ani pozytywnie, ani negatywnie 27%; Trudno powiedzieć 5%; Odmowa odpowiedzi 0%. Miasto do 19999 mieszkańców: Liczba osób 142; Pozytywnie 17%; Negatywnie 45%; ani pozytywnie, ani negatywnie 34%; Trudno powiedzieć 4%; Odmowa odpowiedzi 0%. Od 20000 do 99999 mieszkańców: Liczba osób 195; Pozytywnie 13%; Negatywnie 55%; ani pozytywnie, ani negatywnie 27%; Trudno powiedzieć 5%; Odmowa odpowiedzi 0%. Od 100000 do 499999 mieszkańców: Liczba osób 141; Pozytywnie 14%; Negatywnie 53%; ani pozytywnie, ani negatywnie 30%; Trudno powiedzieć 3%; Odmowa odpowiedzi 0%. 500000 i więcej mieszkańców: Liczba osób 110; Pozytywnie 16%; Negatywnie 41%; ani pozytywnie, ani negatywnie 34%; Trudno powiedzieć 8%; Odmowa odpowiedzi 0%. Wykształcenie - Podstawowe: Liczba osób 141; Pozytywnie 10%; Negatywnie 61%; ani pozytywnie, ani negatywnie 16%; Trudno powiedzieć 13%; Odmowa odpowiedzi 0%. Zasadnicze zawodowe: Liczba osób 213; Pozytywnie 13%; Negatywnie 53%; ani pozytywnie, ani negatywnie 28%; Trudno powiedzieć 5%; Odmowa odpowiedzi 1%. Średnie: Liczba osób 350; Pozytywnie 12%; Negatywnie 55%; ani pozytywnie, ani negatywnie 30%; Trudno powiedzieć 3%; Odmowa odpowiedzi 0%. Wyższe: Liczba osób 297; Pozytywnie 18%; Negatywnie 44%; ani pozytywnie, ani negatywnie 35%; Trudno powiedzieć 2%; Odmowa odpowiedzi 0%. Status społeczno- zawodowy - Pracownicy najemni i inni zatrudnieni: Liczba osób 393; Pozytywnie 14%; Negatywnie 50%; ani pozytywnie, ani negatywnie 33%; Trudno powiedzieć 3%; Odmowa odpowiedzi 0%. Własna działalność gospodarcza: Liczba osób 115; Pozytywnie 12%; Negatywnie 61%; ani pozytywnie, ani negatywnie 26%; Trudno powiedzieć 0%; Odmowa odpowiedzi 0%. Rolnicy: Liczba osób 37; Pozytywnie 4%; Negatywnie 84%; ani pozytywnie, ani negatywnie 12%; Trudno powiedzieć 0%; Odmowa odpowiedzi 0%. Emeryci i renciści: Liczba osób 319; Pozytywnie 16%; Negatywnie 47%; ani pozytywnie, ani negatywnie 26%; Trudno powiedzieć 11%; Odmowa odpowiedzi 0%. Uczniowie i studenci: Liczba osób 68; Pozytywnie 14%; Negatywnie 49%; ani pozytywnie, ani negatywnie 37%; Trudno powiedzieć 0%; Odmowa odpowiedzi 0%. Bezrobotni i niepracujący z innych powodów: Liczba osób 68; Pozytywnie 5%; Negatywnie 63%; ani pozytywnie, ani negatywnie 28%; Trudno powiedzieć 4%; Odmowa odpowiedzi 0%. Miesięczne dochody netto na osobę w gospodarstwie domowym - Do 1999 zł: Liczba osób 182; Pozytywnie 10%; Negatywnie 61%; ani pozytywnie, ani negatywnie 26%; Trudno powiedzieć 3%; Odmowa odpowiedzi 0%. Między 2000 a 2999 zł: Liczba osób 159; Pozytywnie 13%; Negatywnie 46%; ani pozytywnie, ani negatywnie 32%; Trudno powiedzieć 9%; Odmowa odpowiedzi 0%. Między 3000 a 3999 zł: Liczba osób 151; Pozytywnie 18%; Negatywnie 51%; ani pozytywnie, ani negatywnie 27%; Trudno powiedzieć 4%; Odmowa odpowiedzi 0%. Między 4000 a 4999 zł: Liczba osób 121; Pozytywnie 17%; Negatywnie 49%; ani pozytywnie, ani negatywnie 30%; Trudno powiedzieć 4%; Odmowa odpowiedzi 0%. 5000 zł i więcej: Liczba osób 289; Pozytywnie 15%; Negatywnie 50%; ani pozytywnie, ani negatywnie 32%; Trudno powiedzieć 4%; Odmowa odpowiedzi 0%. Zainteresowanie polityką - Bardzo duże: Liczba osób 114; Pozytywnie 25%; Negatywnie 49%; ani pozytywnie, ani negatywnie 23%; Trudno powiedzieć 3%; Odmowa odpowiedzi 0%. Duże: Liczba osób 277; Pozytywnie 17%; Negatywnie 51%; ani pozytywnie, ani negatywnie 28%; Trudno powiedzieć 5%; Odmowa odpowiedzi 0%. Średnie: Liczba osób 456; Pozytywnie 12%; Negatywnie 56%; ani pozytywnie, ani negatywnie 30%; Trudno powiedzieć 3%; Odmowa odpowiedzi 0%. Niewielkie/ żadne: Liczba osób 153; Pozytywnie 4%; Negatywnie 48%; ani pozytywnie, ani negatywnie 35%; Trudno powiedzieć 13%; Odmowa odpowiedzi 0%. Ocena własnych warunków materialnych - Złe: Liczba osób 85; Pozytywnie 9%; Negatywnie 69%; ani pozytywnie, ani negatywnie 12%; Trudno powiedzieć 10%; Odmowa odpowiedzi 0%. Średnie: Liczba osób 287; Pozytywnie 9%; Negatywnie 52%; ani pozytywnie, ani negatywnie 32%; Trudno powiedzieć 6%; Odmowa odpowiedzi 1%. Dobre: Liczba osób 628; Pozytywnie 16%; Negatywnie 50%; ani pozytywnie, ani negatywnie 30%; Trudno powiedzieć 4%; Odmowa odpowiedzi 0%. Udział w praktykach religijnych - Kilka razy w tygodniu: Liczba osób 50; Pozytywnie 13%; Negatywnie 68%; ani pozytywnie, ani negatywnie 15%; Trudno powiedzieć 4%; Odmowa odpowiedzi 0%. Raz w tygodniu: Liczba osób 267; Pozytywnie 8%; Negatywnie 62%; ani pozytywnie, ani negatywnie 24%; Trudno powiedzieć 6%; Odmowa odpowiedzi 0%. 1-2 razy w miesiącu: Liczba osób 115; Pozytywnie 10%; Negatywnie 58%; ani pozytywnie, ani negatywnie 29%; Trudno powiedzieć 3%; Odmowa odpowiedzi 0%. Kilka razy w roku: Liczba osób 255; Pozytywnie 13%; Negatywnie 53%; ani pozytywnie, ani negatywnie 30%; Trudno powiedzieć 3%; Odmowa odpowiedzi 0%. W ogóle nie uczestniczy: Liczba osób 295; Pozytywnie 20%; Negatywnie 39%; ani pozytywnie, ani negatywnie 35%; Trudno powiedzieć 6%; Odmowa odpowiedzi 0%. Poglądy polityczne - Lewica: Liczba osób 268; Pozytywnie 23%; Negatywnie 33%; ani pozytywnie, ani negatywnie 42%; Trudno powiedzieć 2%; Odmowa odpowiedzi 0%. Centrum: Liczba osób 243; Pozytywnie 15%; Negatywnie 37%; ani pozytywnie, ani negatywnie 39%; Trudno powiedzieć 7%; Odmowa odpowiedzi 1%. Prawica: Liczba osób 400; Pozytywnie 7%; Negatywnie 74%; ani pozytywnie, ani negatywnie 16%; Trudno powiedzieć 3%; Odmowa odpowiedzi 0%. Trudno powiedzieć: Liczba osób 76; Pozytywnie 9%; Negatywnie 52%; ani pozytywnie, ani negatywnie 18%; Trudno powiedzieć 20%; Odmowa odpowiedzi 0%.
Badanie „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 13 do 17 maja 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).
Liczba stron:
4
Badanie:
202417 Wybory do Parlamentu Europejskiego
Kategorie tematyczne:
Prawo, Ekologia
Słowa kluczowe:
Europejski Zielony Ład, regulacje prawne
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych:
 
Nie
 
 
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry