UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 

PUBLIKACJE

CBOS Flash nr 25/2024

Preferencje partyjne pod koniec czerwca (CATI)

Autor: Beata Roguska
|
2024-07-01
Zainteresowanie udziałem w wyborach parlamentarnych deklaruje obecnie blisko cztery piąte badanych (79%), o 5 punktów mniej niż na początku czerwca, tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Można zatem mówić o dość typowym dla okresu powyborczego obniżeniu się mobilizacji wyborczej.
Rysunek 1 Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziąłby Pan (wzięłaby Pani) w nich udział? Odsetki odpowiedzi „Wziąłbym (Wzięłabym) w nich udział” według terminów badań. 20–24 listopada 2023 - 87%, 4–8 grudnia 2023 - 82%, 8–12 stycznia 2024 - 80%, 22–26 stycznia 2024 - 79%, 12–15 lutego 2024 - 82%, 19–22 lutego 2024 - 80%, 4–7 marca 2024 - 82%, 18–22 marca 2024 - 83%, 8–11 kwietnia 2024 - 83%, 22–26 kwietnia 2024 - 80%, 13–17 maja 2024 - 82%, 20–23 maja 2024 - 80%, 3–5 czerwca 2024 - 84%, 24–27 czerwca 2024 - 79%.
Zdeklarowani wyborcy najczęściej oddaliby swój głos na Koalicję Obywatelską (32%) i – nieznacznie rzadziej – na Prawo i Sprawiedliwość (30%)1Pokaż przypis. W porównaniu z badaniem przeprowadzonym w tygodniu poprzedzającym wybory do PE poparcie społeczne dla głównej siły rządzącej nieco się zwiększyło (wzrost o 3 punkty), natomiast Prawo i Sprawiedliwość utrzymało swoje notowania na niezmienionym poziomie.
1.
Od maja, obok standardowej procedury ważenia opartej o dane socjodemograficzne, stosujemy również dodatkową wagę wyborczą.
Spośród pozostałych najwięcej zwolenników mają Konfederacja WiN i Trzecia Droga (po 11%). Poparcie dla Lewicy wynosi obecnie 9%. Od początku czerwca notowania tych trzech ugrupowań niewiele się zmieniły.
Jedynie 6% spośród tych, którzy wyrazili chęć udziału w wyborach parlamentarnych, zadeklarowało, że nie wie, na kogo oddałoby swój głos w wyborach do Sejmu.
Rysunek 2. Na kandydata której partii lub ugrupowania głosowałby Pan (głosowałaby Pani) w wyborach do Sejmu? Odpowiedzi badanych deklarujących, że, gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to wzięliby w nich udział. Koalicja Obywatelska - 32%; Prawo i Sprawiedliwość - 30%; Konfederacja Wolność i Niepodległość - 11%; Trzecia Droga - 11%; Lewica - 9%; Inna partia/ugrupowanie - 1%; Trudno powiedzieć - 6%.Tabela 1 Na kandydata której partii lub ugrupowania głosowałby Pan (głosowałaby Pani) w wyborach do Sejmu? Odpowiedzi według terminów badań. 19–22 lutego 2024 (N=764):  Koalicja Obywatelska - 29%, Prawo i Sprawiedliwość - 22%, Konfederacja WiN - 11%, Trzecia Droga - 15%, Lewica - 7%, Inna partia/ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 14%.  4–7 marca 2024 (N=801): Koalicja Obywatelska - 29%, Prawo i Sprawiedliwość - 23%, Konfederacja WiN - 11%, Trzecia Droga - 12%, Lewica - 9%, Inna partia/ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 13%.  18–22 marca 2024 (N=804): Koalicja Obywatelska - 29%, Prawo i Sprawiedliwość - 24%, Konfederacja WiN - 13%, Trzecia Droga - 9%, Lewica - 8%, Inna partia/ugrupowanie - 1%, Trudno powiedzieć - 17%.  8–11 kwietnia 2024 (N=792): Koalicja Obywatelska - 35%, Prawo i Sprawiedliwość - 23%, Konfederacja WiN - 14%, Trzecia Droga - 10%, Lewica - 5%, Inna partia/ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 11%.  22–26 kwietnia 2024 (N=774): Koalicja Obywatelska - 28%, Prawo i Sprawiedliwość - 26%, Konfederacja WiN - 14%, Trzecia Droga - 11%, Lewica - 7%, Inna partia/ugrupowanie - 2%, Trudno powiedzieć - 12%.  13–17 maja 2024 (N=790): Koalicja Obywatelska - 30%, Prawo i Sprawiedliwość - 28%, Konfederacja WiN - 12%, Trzecia Droga - 10%, Lewica - 8%, Inna partia/ugrupowanie - 0%, Trudno powiedzieć - 13%.  20–23 maja 2024 (N=802): Koalicja Obywatelska - 30%, Prawo i Sprawiedliwość - 30%, Konfederacja WiN - 9%, Trzecia Droga - 9%, Lewica - 9%, Inna partia/ugrupowanie - 1%, Trudno powiedzieć - 13%.  3–5 czerwca 2024 (N=823): Koalicja Obywatelska - 29%, Prawo i Sprawiedliwość - 30%, Konfederacja WiN - 11%, Trzecia Droga - 11%, Lewica - 8%, Inna partia/ugrupowanie - 3%, Trudno powiedzieć - 8%. 24–27 czerwca 2024 (N=779): Koalicja Obywatelska - 32%, Prawo i Sprawiedliwość - 30%, Konfederacja WiN - 11%, Trzecia Droga - 11%, Lewica - 9%, Inna partia/ugrupowanie - 1%, Trudno powiedzieć - 6%.Tabela 2. Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziąłby Pan (wzięłaby Pani) w nich udział? Odpowiedzi grupach społeczno-demograficznych.Tabela 3. Na kandydata której partii lub ugrupowania głosowałby Pan (głosowałaby Pani) w wyborach do Sejmu? Odpowiedzi grupach społeczno-demograficznych. Dane w procentach.
Badanie „O czym się mówi” (4) zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 24 do 27 czerwca 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).
Liczba stron:
4
Badanie:
202423 O czym się mówi (4)
Kategorie tematyczne:
Wybory parlamentarne
Słowa kluczowe:
hipotetyczne wybory parlamentarne, poparcie dla ugrupowań politycznych, preferencje
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych:
 
Tak
 
 
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry