UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 

CBOSNEWS

15/2024

2024-07-24

Związki partnerskie – tak czy nie?

Stosunek do legalizacji związków partnerskich różni się w zależności od tego, czy miałyby to być związki osób tej samej czy różnej płci. Ogromna większość badanych (90% wobec zaledwie 6% będących przeciwnego zdania) aprobuje możliwość formalizowania związków partnerskich, które tworzą kobieta i mężczyzna. Mniej, bo nieco ponad połowa (52%) opowiada się za legalizacją takich związków dla par tej samej płci, natomiast ponad dwie piąte (43%) uważa, że nie powinno być takiej możliwości.
Rysunek
O stosunek do związków partnerskich pytamy od 2011 roku. Legalizacja heteroseksualnych związków partnerskich nigdy nie budziła kontrowersji. Najwyższy poziom sprzeciwu, jaki w tej sprawie zarejestrowaliśmy, wynosił 11% (w 2013 roku). Z kolei w przypadku związków par jednopłciowych we wszystkich wcześniejszych pomiarach przeważał sprzeciw wobec możliwości ich formalizowania, choć warto zauważyć, że w miarę upływu czasu słabł on na rzecz umacniania się aprobaty, która od pierwszego badania na ten temat do teraz w zasadzie się podwoiła. Od poprzedniego pomiaru w 2021 roku odsetek przychylnie nastawionych do legalizacji związków partnerskich osób tej samej płci wzrósł o 9 punktów procentowych, a udział wyrażających dezaprobatę zmalał o 6 punktów. Co jednak najistotniejsze, po raz pierwszy w historii naszych badań poparcie przeważa nad sprzeciwem.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (411) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 lipca 2024 roku na próbie liczącej 1076 osób (w tym: 61,9% metodą CAPI, 23,0% – CATI i 15,1% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
 
 
Przewiń do góry
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry