UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 

CBOSNEWS

33/2023

2023-12-22

Czym są dla nas święta Bożego Narodzenia?

W grudniu zapytaliśmy naszych badanych o to, czym przede wszystkim są dla nich nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Jak się okazało, dla większości Polaków (62%) Boże Narodzenie to w pierwszej kolejności święto rodzinne. Tylko dla niespełna co piątego Polaka (19%) jest to głównie przeżycie religijne, dla co dziesiątego (10%) miła tradycja, a dla co dwudziestego (5%) wypoczynek i przerwa od pracy. Choć w poprzednich latach zadawaliśmy to pytanie w nieco innej formie, to stosunkowo niski odsetek badanych postrzegających Boże Narodzenie w kategoriach przede wszystkim religijnych wydaje się wpisywać w obserwowany przez nas od kilkunastu lat trend spadkowy.
Rysunek
Boże Narodzenie za przeżycie religijne uznają częściej kobiety, badani w wieku powyżej 55 lat, mieszkańcy wsi, osoby o poglądach prawicowych oraz – oczywiście – częściej praktykujący religijnie.
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (404) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 28 listopada do 12 grudnia 2023 roku na próbie liczącej 961 osób (w tym: 56,8% metodą CAPI, 31,1% – CATI i 12,1% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
 
 
Przewiń do góry
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry