UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 

PUBLIKACJE

Komunikat z badań nr 65/2024
 

Nastroje na rynku pracy w czerwcu

Autor: Barbara Badora
|
2024-07-02

W czerwcu, jak co miesiąc, osoby pracujące zarobkowo (łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, a także emerytami i rencistami oraz studentami i pełnoletnimi uczniami), w tym pracujących w niepełnym wymiarze godzin, zapytaliśmy o obecną i przewidywaną sytuację w ich zakładach pracy oraz o poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia i zagrożenia utratą obecnej pracy.

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:

- bardzo dobra

- dobra

- ani dobra, ani zła

- zła

- bardzo zła

- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi

/wykres/ oraz /tabela wg badań V 2023 - VI 2024 (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 - VI 2024 (dobra, ani dobra ani zła, zła)/ oraz /tabela aneksowa (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:

- zdecydowanie poprawi się

- raczej poprawi się

- pozostanie bez zmian

- raczej pogorszy się

- zdecydowanie pogorszy się

- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi

/wykres/ oraz /tabela wg badań V 2023 - VI 2024 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 – VI 2024 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się)/ oraz /tabela aneksowa (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Tabela – zależność pomiędzy oceną obecnej sytuacji w zakładach pracy a prognozą na najbliższy rok

BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?

- Bardzo poważnie się z tym liczę

- Raczej tak

- Raczej nie

- Nie, to mało prawdopodobne

- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi

/wykres/ oraz /tabela wg badań V 2023 - VI 2024 / oraz /wykres wg badań I 2002 - VI 2024: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – zależność między sytuacją w zakładzie pracy a możliwością utraty pracy

OCENA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:

- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę

- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią

- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę

- nie można znaleźć żadnej pracy

- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi

/wykres/ oraz /tabela wg badań V 2023 - VI 2024 / oraz /wykres wg badań I 2002 - VI 2024/ oraz /tabela aneksowa/

Rysunek - Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy - Zsumowano odsetki odpowiedzi: „bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę” i „można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią” (Jest praca) oraz „trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę” i „nie można znaleźć żadnej pracy” (Nie ma pracy). Pominięto odpowiedzi „Trudno powiedzieć” i odmowy odpowiedzi

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł.
Liczba stron:
15
Badanie:
202421 Aktualne problemy i wydarzenia (410)
Kategorie tematyczne:
Praca, Nastroje społeczne
Słowa kluczowe:
sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych:
 
Tak
 
 
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry