UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem

PUBLIKACJE

Sonda nt. "Polski socjalizm". Sprawozdanie z badań ankietowych w środowiskach opiniotwórczych
Kafelek tematyczny do publikacji
Ankietę pod hasłem "Polski socjalizm?" rozesłano do środowisk opiniotwórczych województw: warszawskiego, katowickiego, krakowskiego, wrocławskiego i poznańskiego.
Z pytaniami otwartymi zwrócono się do 105 osobistości z różnych środowisk.
Dla zaprezentowania zebranych opinii, sądów, sugestii i propozycji przyjęto następującą klasyfikację:
I. Stosunek do idei polskiego socjalizmu
II. Przyczyny polskich niepowodzeń
III. Diagnozy stanu obecnego
IV. Poszukiwania dróg wyjścia
1983-09-01
Autor: Edward Nowak
Rodzaje zagrożeń i zjawisk niepożądanych oraz ich ocena w opinii społecznej
Kafelek tematyczny do publikacji
Zjawiska groźne i szkodliwe:
alkoholizm, narkomania, chuligaństwo, pijaństwo, brak kultury współżycia między ludźmi, spekulacja, znieczulica społeczna, napady i rozboje, praca byle jaka, nadużywanie zajmowanych stanowisk, zabójstwa, protekcja, gwałty, uchylanie się od pracy, egoizm, zobojętnienie.
Ocena szkodliwości poszczególnych zjawisk oraz poczucie zagrożenia z ich strony:
I przestępczość kryminalna i gospodarcza, zjawiska uznawane przez medycynę za jednostki chorobowe;
II stosunki między ludźmi, obyczajowość, mechanizmy życia społecznego;
III morale w pracy;
IV zagrożenia zewnętrzne, zła organizacja pracy, wykroczenia przeciwko wspólnemu dobru, rozkład życia rodzinnego.
1983-09-01
Autor: Janusz Engel
Opinie o warunkach tworzenia nowych związków zawodowych
Kafelek tematyczny do publikacji
Ruch związkowy w opinii działaczy.
Nowe związki zawodowe w opinii grupy nie należących do nich robotników.
1983-09-01
Autor: Elżbieta Lenczewska
Stosunek państw kapitalistycznych i socjalistycznych do Polski w okresie stanu wojennego w opinii obywateli
Kafelek tematyczny do publikacji
1. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ PRÓBY
2. WYNIKI BADAŃ
STOSUNEK PAŃSTW KAPITALISTYCZNYCH DO POLSKI
Jak Pan(i) ocenia postępowanie państw zachodnich wobec Polski w okresie stanu wojennego?
[pytanie otwarte, najczęstsze odpowiedzi]
- Oceny negatywne
-- sankcje polityczne i gospodarcze były zbyt drastycznymi posunięciami, utrudniały wyjście z kryzysu
-- była to działalność prowokacyjna, podjudzanie do waśni, anarchii, wojny domowej
-- było to mieszanie się w wewnętrzne sprawy Polski, wroga działalność propagandowa, liczenie na własne korzyści
-- postępowanie państw kapitalistycznych było niezgodne z normami prawa międzynarodowego
- Oceny pozytywne
-- za ogólne postępowanie i niesienie pomocy społeczeństwu w postaci darów i paczek, a nie pożyczek, które byłyby znowu rozkradzione
-- za zastosowanie restrykcji ekonomicznych, prawidłowe uderzenie w autorytet rządzących; był to wyraz poparcia dla narodu polskiego, obrona jego praw i praw człowieka deptanych przez rząd polski
-- było to słuszne, ponieważ propaganda Polski „opluwa” prezydenta Reagana i Stany Zjednoczone
- Nie mam zdania, trudno mi powiedzieć
/omówienie w tekście/
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan wypowiadał się wielokrotnie na temat Polski, Jak Pan(i) ocenia te wypowiedzi?
- Zgadzam się z nimi
- Budzą moje wątpliwości, choć z wieloma się zgadzam
- Nie zgadzam się z nimi, są oburzające
- Nie znam tych wypowiedzi
/omówienie w tekście/
STOSUNEK PAŃSTW SOCJALISTYCZNYCH DO POLSKI
Jak Pan(i) ocenia postępowanie państw socjalistycznych wobec Polski w okresie stanu wojennego?
- Oceny pozytywne
-- postępowali jak prawdziwi sojusznicy udzielając pomocy politycznej i gospodarczej w miarę swoich możliwości
-- był to najstosowniejszy moment do oceny naszych sojuszy i przyjaźni
-- były to poprawne stosunki między państwami socjalistycznymi
- Zarzut bierności
-- podobno udzielały nam pomocy, ale trudno coś konkretnego powiedzieć, zwłaszcza co do ilości i jakości
-- nie udzielały nam pomocy ani politycznej, ani gospodarczej, zachowały neutralność
-- zajmowały wobec spraw Polski stanowisko raczej obojętne ze względu na brak rozeznania w naszej sytuacji wewnętrznej
- Oceny negatywne
-- wtrącały się w nasze wewnętrzne sprawy przy okazji udzielania pomocy gospodarczej
-- pomagały władzy, a nie społeczeństwu; nie uznawały opinii społeczeństwa; miały w tym własny interes
-- wprowadzenie stanu wojennego traktowały jako zagrożenie bytu wspólnoty socjalistycznej
-- Zajmowały postawę wrogą wobec "Solidarności"
- Brak zdania
/omówienie w tekście/
1983-08-01
Autorzy: Marian Wirkus, Wanda Komar
Opinie obywateli o wprowadzeniu, trwaniu i zniesieniu stanu wojennego
Kafelek tematyczny do publikacji
REAKCJA NA WPROWADZENIE STANU WOJENNEGO;
1. Czy spodziewał(a) się Pan(i) jesienią 81 r. decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego?
2. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) z następującymi uzasadnieniami, które podano wprowadzając stan wojenny?
- zapobieżenie bratobójczemu konfliktowi
- zachowanie ładu i spokoju w kraju
- utrzymanie suwerenności i niepodległości Polski
- umożliwienie władzom państwowym i administracyjnym skuteczniejszej realizacji zadań gospodarczych
- utrzymanie sojuszów polityczno-społecznych z krajami socjalistycznymi
3. Jak przyjął(ęła) Pan(i) wiadomość o wprowadzeniu stanu wojennego?
ZNIESIENIE STANU WOJENNEGO
Opinie o czasie podjęcia decyzji.
Reakcje na wiadomość o zniesieniu stanu wojennego.
OCENA PRZEBIEGU STANU WOJENNEGO
Prawo stanu wojennego wprowadziło szereg ograniczeń dla obywateli. Które z nich stanowiły największą dolegliwość?
- W życiu osobistym
- W życiu politycznym
Działalność wojska i służb wewnętrznych w okresie stanu wojennego - tabela
Perspektywy rozwoju wydarzeń po zniesieniu stanu wojennego
Prognozy zmian w sytuacji gospodarczej.
Obawy związane z rozwojem sytuacji po zniesieniu stanu wojennego
Nadzieje związane ze zniesieniem stanu wojennego
Stosunek państw kapitalistycznych i socjalistycznych do Polski w okresie stanu wojennego
1983-08-01
Autorzy: Wanda Komar, Marian Wirkus
Problemy oszczędniejszego gospodarowania w opinii uczestników I Krajowej Narady Aktywu Robotniczego
Kafelek tematyczny do publikacji
Oszczędność w zakładzie pracy
Możliwości oszczędniejszego gospodarowanie w zakładzie surowcami i energią
/tabela/
Czynniki mające największy wpływ na zwiększenie oszczędzania w zakładzie pracy
/tabela/
Oszczędność na własnym stanowisku pracy
1983-08-01
Autor: Zofia Ożerska
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry