UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem

PUBLIKACJE

Szanse dla przeciwdziałania inflacji i oszczędniejszego gospodarowania w opinii uczestników I Krajowej Narady Aktywu Robotniczego
Kafelek tematyczny do publikacji
Jest to omówienie badań przeprowadzonych w sierpniu 1983 r. wśród uczestników I Krajowej Narady Aktywu Robotniczego (ankieta pocztowa).
Szanse przeciwdziałania inflacji.
Oszczędność w zakładzie pracy.
Oszczędność na własnym stanowisku pracy.
1984-01-10
Autor: brak informacji
Szanse przeciwdziałania inflacji w opinii uczestników I Krajowej Narady Aktywu Robotniczego
Kafelek tematyczny do publikacji
Publikacja jest omówieniem wyników ankiety pocztowej, skierowanej do uczestników I Krajowej Narady Aktywu Robotniczego w sierpniu 1983 r.
Analizowane pytania dotyczyły
- oceny szans wyjścia z kryzysu gospodarczego
- możliwości ograniczenia obniżenia skali inflacji do poziomu poniżej 10% w 1985 r.
- najlepszych sposobów przeciwdziałania inflacji
- akceptowanej wysokości podwyżek cen żywności, dóbr powszechnego użytku, dóbr luksusowych i usług
1984-01-01
Autor: Zofia Ożerska
Ocena danych z badań sondażowych przytaczanych przez RWE i "Welt am sonntag"
Kafelek tematyczny do publikacji
Oceniając dane z badań sondażowych przytaczanych przez RWE i "Welt am sonntag" autor próbuje odpowiedzieć na dwa pytania:
1. W jakim stopniu metody sondaży prowadzonych przez zachodnie ośrodki badania opinii można uznać za reprezentatywne i dla kogo?
2. Czy i na ile funkcjonujący w zachodnich środkach przekazu obraz układu opinii publicznej w Polsce zgodny jest z prawdziwym jej kształtem?
1984-01-01
Autor: brak informacji
Władza w opinii, ocenach i propozycjach naukowców
Kafelek tematyczny do publikacji
Sprawozdanie ze spotkania grupy naukowców, zorganizowanego przez CBOS dla zebrania ocen roku 1983 oraz prognoz na 1984 i lata następne.
Uczestnicy otrzymali listę problemów:
- jakie osiągnięcia widzą w działalności rządu?
- co się nie powiodło i dlaczego?
- co robić i jak robić, aby zapewnić sobie optymalny rozwój w przyszłości?
1984-01-01
Autor: brak informacji
Informacja z badania opinii o negatywnych zjawiskach społecznych
Kafelek tematyczny do publikacji
1. Stosunek do alkoholizmu i pijaństwa
2. Opinie o skuteczności przeciwdziałania nadużywaniu alkoholu środkami przymusu
3. Znajomość "Ustawy o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi"
4. Ocena skuteczności działania tej ustawy
1984-01-01
Autor: brak informacji
Związki zawodowe w opinii wielkoprzemysłowej klasy robotniczej (wstępna informacja z badań)
Kafelek tematyczny do publikacji
1. Stopień i struktura uzwiązkowienia obecnie i przed wprowadzeniem stanu wojennego.
2. Poziom akceptacji i zaufania do nowych związków zawodowych.
3. Przyczyny braku akceptacji i nieufności w opiniach robotników.
4. Ocena dotychczasowej działalności związków w przedsiębiorstwie - oczekiwania.
5 .Prognoza wzrostu uzwiązkowienia - nadzieje na przyszłość.
1984-01-01
Autor: Elżbieta Lenczewska
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry