UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem

PUBLIKACJE

Płace. Raport z badań w przedsiębiorstwie (II)
Kafelek tematyczny do publikacji
Badaniami objęto grupę kierowników średniego szczebla, dyrekcję zakładu produkcyjnego, członków egzekutywy PZPR oraz samorządu.
Komunikat zawiera opis przedsiębiorstwa, jego organizację, stan ekonomiczny, produkcję, strukturę zatrudnienia, płace.
Płace a zachowania załogi i kierownictwa.
Opinie respondentów o załodze, systemie płac, dyrekcji i samorządzie.
Analiza problemu
Interpretacja
Diagnoza
1983-07-01
Autorzy: Małgorzata Gałęzowska, Zbigniew Maj, Cezary Sowiński, Renata Zawadzka
Płace. Raport z badań w przedsiębiorstwie
Kafelek tematyczny do publikacji
Opracowanie zawiera analizę wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w dużym warszawskim zakładzie produkcyjnym z dyrekcją, członkami egzekutywy PZPR, przedstawicielami samorządu i związkowcami.
Tematyka wywiadów:
1. organizacja przedsiębiorstwa
- produkcja
- finanse
- system wynagradzania
- zatrudnienie
2. powiązania z otoczeniem
3. funkcjonowanie
4. płace
W analizie wykorzystano ponadto nagrania z konferencji programowej związku zawodowego, teksty programowe samorządu (drukowane w gazecie zakładowej), analizę stanu przedsiębiorstwa i program rozwoju opracowany przez dyrekcję.
OPINIE RESPONDENTÓW O SYSTEMIE PŁAC
Załoga i jej motywacja do pracy.
Grupy formalne i ich działanie:
- dyrekcja,
- komitet fabryczny PZPR,
- związek zawodowy,
- samorząd,
- "Solidarność"
Płace w świadomości indywidualnej i zbiorowej
1983-06-01
Autorzy: Zbigniew Maj, Renata Zawadzka, Cezary Sowiński, Małgorzata Gałęzowska
Informacja z badań nad odbiorem rozmowy L. Wałęsy z bratem przez środowisko robotnicze
Kafelek tematyczny do publikacji
W związku z niespełnieniem podstawowych wymogów organizacyjnych, niemożliwe było przeprowadzenie ankiety, której celem było zbadanie popularności L. Wałęsy.
Tekst jest opisem powyższej sytuacji.
1983-05-26
Autor: Elżbieta Kassyk
Informacja dotycząca spostrzeżeń wynikłych z badań ankietowych i rozmów z robotnikami przeprowadzonych w żerańskiej FSO
Kafelek tematyczny do publikacji
Niniejsza informacja jest próbą przedstawienia ogólnej sytuacji w fabryce FSO.
Dotyczy zwłaszcza:
- zaopatrzenia materiałowego
- stanu technicznego urządzeń
- organizacji pracy
- dyscypliny pracy
- BHP
- nastrojów społecznych
1983-05-01
Autor: Marek Wolski
Płace w opinii robotników. Wyciąg z raportu z badań (kwiecień-maj ‘83)
Kafelek tematyczny do publikacji
Wyciąg z raportu z badania, którego celem było poznanie opinii robotników o systemie płac.
Badanie miało odpowiedzieć na następujące pytania:
- jak oceniany jest funkcjonujący obecnie system płac
- jakie są kierunki postulowanych zmian w tym zakresie
- co robotnicy sądzą o zróżnicowaniu płac i w jaki sposób funkcjonuje w ich świadomości pojęcie "płaca sprawiedliwa"
1983-05-01
Autorzy: Janusz Godlewski, Elżbieta Gorajewska-Mieciek
Płace w opinii robotników. Wstępny raport z badań w warszawskich zakładach pracy
Kafelek tematyczny do publikacji
OPINIE O ZASADACH WYNAGRADZANIA ZA PRACĘ
Czynniki wpływające na wysokość wynagrodzenia (1. czynniki obecnie decydujące, 2. czynniki ,które powinny decydować)
- kwalifikacje zawodowe
- zajmowane stanowisko
- staż pracy
- wiek pracownika
- szkodliwe i uciążliwe warunki pracy
- odpowiedzialność ciążąca na pracowniku
- stopień wysiłku niezbędny do wykonania danej pracy
- złożoność i skomplikowanie pracy
- stosunek do pracy, zaangażowanie, sumienność, dyscyplina
- wydajność i jakość pracy
- wyniki produkcyjne uzyskiwane przez zakład pracy
- zatrudnienie w gałęzi gospodarki szczególnie istotnej dla funkcjonowania gospodarki państwa
- niedobór ludzi do pracy w określonym zawodzie czy specjalności
- przynależność do organizacji społeczno-politycznych
- "układy", znajomości
- trudna sytuacja materialna pracownika
- wzrost cen i kosztów utrzymania (tabela)
POSTAWY WOBEC REFORMY SYSTEMU PŁAC
Postawa wobec ograniczenia zarobków a wiek
Wykształcenie a postawa wobec wprowadzenia górnej granicy zarobków
PŁACA JAKO CZYNNIK ZRÓŻNICOWANIA SPOŁECZNEGO
1983-05-01
Autorzy: Janusz Godlewski, Elżbieta Gorajewska-Mieciek, Janusz Engel
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry