UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 
PUBLIKACJE  |  PRENUMERATA

PUBLIKACJE

Komunikat z badań nr 28/2024

Aktywności w organizacjach obywatelskich

Autor: Michał Feliksiak
|
2024-03-18

W Polsce istnieją różne możliwości społecznego działania. Czy Pan(i) poświęca swój wolny czas na działalność w którejś organizacji, stowarzyszeniu, ruchu, klubie lub fundacji? Chodzi o udział w pracy tej (tych) organizacji, a nie tylko o przynależność do niej (nich)

- Organizacje charytatywne działające na rzecz potrzebujących dzieci

- Organizacje charytatywne działające na rzecz osób potrzebujących – starych, ubogich, bezdomnych, chorych, niepełnosprawnych, ofiar klęsk żywiołowych, ofiar wojen itp.

- Organizacje działające na rzecz szkolnictwa, oświaty, np. komitet rodzicielski, rada rodziców, fundacja szkolna, uczelniana, Społeczne Towarzystwo Oświatowe

- Organizacje (związki, kluby i stowarzyszenia) sportowe

- Stowarzyszenia, związki działkowiczów, hodowców, wędkarzy, myśliwych

- Organizacje, ruchy religijne, kościelne, wspólnoty parafialne

- Samorządy dzielnicowe, osiedlowe, np. rady mieszkańców, komitety domowe

- Towarzystwa przyjaciół zwierząt, opieki nad zwierzętami

- Organizacje młodzieżowe, np. harcerstwo, kluby młodzieżowe, związki i stowarzyszenia studenckie

- Organizacje działające na rzecz ochrony środowiska naturalnego

- Komitety starające się o załatwienie jakiejś konkretnej sprawy (np. parkingu), grupy protestu

- Organizacje kobiece, np. Koło Gospodyń Wiejskich

- Organizacje, stowarzyszenia artystyczne, np. chór, orkiestra, zespół taneczny, teatralny

- Organizacje emerytów, kluby seniorów

- Związki zawodowe

- Ochotnicza Straż Pożarna, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe itp.

- Samorządy gminne

- Organizacje samopomocowe, np. stowarzyszenia osób niepełnosprawnych, samotnych ojców, anonimowych alkoholików, osób bezrobotnych

- Stowarzyszenia miłośników miasta, regionu, np. zajmujące się ochroną zabytków, rozwojem kultury regionalnej

- Organizacje wspierające placówki służby zdrowia

- Stowarzyszenia, kluby kolekcjonerów, zbieraczy, hobbystów

- Stowarzyszenia i samorządy zawodowe

- Organizacje, stowarzyszenia turystyczne

- Towarzystwa naukowe

- Samorządy pracownicze (rady pracowników)

- Towarzystwa przyjaźni z innymi krajami, narodami

- Samorządy wojewódzkie i powiatowe

- Organizacje kombatantów, weteranów, ofiar wojny

- Partie lub stowarzyszenia polityczne

- Inne organizacje, stowarzyszenia, ruchy, kluby lub fundacje

/tabela: odsetki odpowiedzi twierdzących wśród ogółu respondentów wg badań II 1998, XII 1999, I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2016, II 2018, II 2020, II 2022, II 2024/

Praca społeczna w organizacjach obywatelskich

- Osoby niepracujące społecznie

- Osoby pracujące społecznie (ogółem), w tym:

-- w jednej dziedzinie

-- w dwóch dziedzinach

-- w trzech lub więcej

/tabela wg terminów badań II 1998,, XII 1999, I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2016, II 2018, II 2020, II 2022, II 2024/

Odsetki respondentów deklarujących pracę społeczną w ramach organizacji obywatelskich:

- w jednej dziedzinie

- w dwóch dziedzinach

- w trzech lub więcej

- łącznie

/tabela wg cech społeczno-demograficznych/

ZBIORCZY WSKAŹNIK ZAANGAŻOWANIA W PRACĘ SPOŁECZNĄ

Zbiorczy wskaźnik zaangażowania w pracę społeczną w 2021 roku - wykres

Zbiorczy wskaźnik zaangażowania w pracę społeczną w latach: 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 - wykres (respondenci pracujący społecznie na rzecz swojego środowiska lub osób potrzebujących - w organizacjach obywatelskich i/lub poza nimi)

Tabela - zależność zaangażowania w pracę społeczną w organizacjach obywatelskich od pracy społecznej na rzecz swojego środowiska lub potrzebujących

Zbiorczy wskaźnik zaangażowania w pracę społeczną (respondenci pracujący społecznie w roku 2021 na rzecz swojego środowiska lub osób potrzebujących - w organizacjach społecznych i/lub poza nimi) - wykres w podziale na cechy społeczno-demograficzne

Liczba stron:
9
Badanie:
202405 Aktualne problemy i wydarzenia (406)
Kategorie tematyczne:
Aktywność społeczna
Słowa kluczowe:
organizacje obywatelskie, praca społeczna, aktywność społeczna, wolontariat, społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych:
 
Nie
 
 
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry