UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem

PUBLIKACJE

Kto powinien nas reprezentować w PE? Społeczne oczekiwania wobec kandydatów na europosłów
Kafelek tematyczny do publikacji
Po wyborach parlamentarnych i samorządowych w ciągu najbliższych tygodni Polaków czeka kolejne głosowanie – wybór przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W kwietniowym sondażu zapytaliśmy ankietowanych, jakie kompetencje i cechy osobiste, ich zdaniem, powinien mieć dobry kandydat na europosła.
2024-04-25
Autor: Agnieszka Cybulska
Znajomość polskich europarlamentarzystów
Kafelek tematyczny do publikacji
W kwietniowym sondażu telefonicznym zbadaliśmy znajomość polskich europarlamentarzystów. Ankietowani zostali poproszeni o wymienienie nazwisk znanych sobie posłów i posłanek. Respondenci podawali nazwiska samodzielnie, nie korzystając z żadnych podpowiedzi, np. w postaci zaproponowanej listy nazwisk. Wśród wymienianych przez nich osób znalazły się nazwiska obecnych eurodeputowanych, ale niekiedy także osób zasiadających w PE w poprzedniej kadencji lub nigdy niepełniących tej funkcji.
2024-04-23
Autor: Marta Bożewicz
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Kafelek tematyczny do publikacji
W naszych badaniach wskaźnikami nastrojów społecznych są m.in. oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, a także poziomu życia respondentów i ich rodzin oraz kondycji zakładów pracy, w których pracują ankietowani. Aby syntetycznie oddać dynamikę zmian nastrojów, ich bilans kwartalny prezentujemy w postaci średnich ocen na pięciopunktowej skali od –2 do +2 na tle trzech poprzednich kwartałów.
2024-04-19
Autor: Małgorzata Omyła-Rudzka
Zaufanie społeczne
Kafelek tematyczny do publikacji
Zaufanie jest jedną z najważniejszych wartości utrzymujących spoistość grup społecznych, a w szerszym wymiarze – społeczeństw. CBOS od ponad dwudziestu lat monitoruje poziom zaufania społecznego – to, jaki stosunek do innych ludzi cechuje Polaków; czy jesteśmy wobec nich otwarci i pozytywnie nastawieni, czy też wręcz przeciwnie – zdystansowani i nieufni. Przedmiotem naszego zainteresowania jest również zaufanie badanych wobec sfery publicznej i państwa – stosunek do różnych instytucji i organizacji.
ZAUFANIE SPOŁECZNE
Która z dwóch opinii dotyczących życia społecznego w Polsce jest bliższa Pana(i) poglądom?
- Ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać
- W stosunkach z innymi trzeba być bardzo ostrożnym
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2014, I 2016. II 2018, II 2020, II 2022, II 2024/ oraz /tabela aneksowa/
Czy, ogólnie rzecz biorąc, ma Pan(i) zaufanie czy też nie ma zaufania do nieznajomych, z którymi styka się Pan(i) w różnych sytuacjach?
- Zdecydowanie mam zaufanie
- Raczej mam zaufanie
- Raczej nie mam zaufania
- Zdecydowanie nie mam zaufania
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2014, I 2016, II 2018, II 2020, II 2022, II 2024/ oraz /tabela aneksowa/
Która z dwóch opinii dotyczących życia społecznego w Polsce jest bliższa Pana(i) poglądom?
- Zaufanie do partnerów w interesach na ogół się opłaca
- Zaufanie do partnerów w interesach na ogół źle się kończy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2014, I 2016. II 2018, II 2020, II 2022, II 2024/ oraz /tabela aneksowa/
Ogólny wskaźnik zaufania. Wartości według 7-stopniowej skali od -3 do +3
- Bardzo duża nieufność, ostrożność (-3)
- Średnia nieufność (-2)
- Niewielka nieufność (-1)
- Postawa ambiwalentna (0)
- Niewielka ufność (+1)
- Średnia ufność (+2)
- Bardzo duża ufność, otwartość (+3)
/wykres: odsetki badanych/ oraz /tabela wg terminów badań 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024/
Średnie wartości syntetycznego wskaźnika zaufania mierzonego na skali od -3 do +3
/tabela wg cech społeczno-demograficznych/
Średnie wartości syntetycznego wskaźnika zaufania mierzonego na skali od -3 do +3
/tabela wg preferencji partyjnych/
ZAUFANIE W SFERZE PUBLICZNEJ
Czy, ogólnie rzecz biorąc, ma Pan(i) zaufanie czy też nie ma Pan(i) zaufania do wymienionych instytucji:
* Wojsko
* NATO
* Władze lokalne miasta, gminy
* Policja
* Unia Europejska
* Urzędnicy, administracja publiczna
* Rzecznik Praw Obywatelskich
* Prezydent
* Sądy
* Rząd
* Media
* Sejm i Senat
* Trybunał Konstytucyjny
* Parte polityczne
- Zdecydowanie mam zaufanie
- Raczej mam zaufanie
- Raczej nie mam zaufania
- Zdecydowanie nie mam zaufania
- Trudno powiedzieć
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2014, I 2016, II 2020, II 2022, II 2024/ oraz /tabele aneksowe: mam zaufanie, nie mam zaufania, trudno powiedzieć/
Średnie wartości syntetycznego wskaźnika zaufania w sferze publicznej mierzonego na skali 0-14
/tabela wg cech społeczno-demograficznych/
Średnie wartości syntetycznego wskaźnika zaufania w sferze publicznej mierzonego na skali 0-14
/tabela wg preferencji partyjnych/
Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych
2024-04-16
Autor: Agnieszka Cybulska
Dlaczego poszliśmy głosować? Polacy o niedawnych wyborach samorządowych
Kafelek tematyczny do publikacji
W sondażu realizowanym tuż po kwietniowym głosowaniu zapytaliśmy ankietowanych, czym – ich zdaniem – te wybory były dla Polaków, jakie intencje przyświecały tym, którzy wzięli w nich udział?
2024-04-15
Autor: Agnieszka Cybulska
Preferencje partyjne w pierwszej połowie kwietnia (CATI)
Kafelek tematyczny do publikacji
Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w pierwszej połowie kwietnia, udział w nich chciałoby wziąć ponad cztery piąte dorosłych Polaków (83%), dokładnie tylu samo co w drugiej połowie marca.
2024-04-12
Autor: Krzysztof Pankowski
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry