UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem

PUBLIKACJE

Uwarunkowania zachowań wyborczych obywateli
Kafelek tematyczny do publikacji
Omówienie wyników sondażu na podstawie analizy korelacyjnej:
I. Determinanty deklaracji uczestnictwa w kampanii wyborczej
II. Ekologiczne (terytorialne) zróżnicowanie postaw politycznych
III. Uwarunkowania gotowości do udziału w wyborach do rad narodowych
1984-04-01
Autor: praca zbiorowa
Wstępna informacja z badań na temat projektu ordynacji wyborczej i zamiarów zachowań wyborczych obywateli
Kafelek tematyczny do publikacji
Mówi się o potrzebie zmian w sposobie przeprowadzania wyborów: zgłaszania kandydatów do rad narodowych i na posłów do Sejmu, wyboru posłów i radnych i odwoływania ich, jeśli nie sprawdzają się.
Czy Pana(i) zdaniem, zmiany dotyczące wyborów do rad narodowych są:
- bardzo ważne, jest to jedna z ważniejszych spraw politycznych
- ważne, ale są ważniejsze sprawy polityczne
- mało ważne, jest wiele ważniejszych spraw
- nieważne, nieistotne
- Nie mam zdania na ten temat
- Nie obchodzi mnie to
/omówienie w tekście/
Czy zna Pan(i) przedstawione przez Radę Państwa założenia do projektu ordynacji wyborczej do rad narodowych?
- Tak, znam je dobrze
- Tak, znam je, chociaż nie wszystkie szczegóły
- Tak, znam je jedynie z omówień w prasie, radiu i telewizji
- Jedynie słyszałe(a)m, że zostały ogłoszone
- Nic nie wiem na ten temat
- Nie interesuje mnie to
/omówienie w tekście/
Skąd głównie czerpał(a) Pan(i) informacje o projekcie ordynacji wyborczej?
- dzienniki radiowe i telewizyjne
- prasa codzienna
- publicystyka radiowo-telewizyjna
- znajomi
- tygodniki
- organizacje społeczno-polityczne
- polsko-języczne rozgłośnie zachodnie
/omówienie w tekście/
Czy ogólnie rzecz biorąc uważa Pan(i) te założenia za dobre, właściwe?
- Tak, w zupełności
- W zasadzie tak, choć mam pewne wątpliwości
- W zasadzie tak, chociaż mam liczne zastrzeżenia
- Nie, uważam, że te założenia wprowadzają zbyt mało zmian
- Nie, uważam, że projekt ten nic ważnego nie wnosi - wybory będą wyglądały tak samo jak przedtem
/omówienie w tekście/
Omówienie opinii na temat szczegółowych rozwiązań zawartych w projekcie ordynacji wyborczej
Pytanie o tryb zgłaszania kandydatów. Prawo do zgłaszania kandydatów powinny mieć:
- tylko partie, stronnictwa, stowarzyszenia, organizacje skupione w PRON-ie oraz indywidualni członkowie PRON
- samorząd mieszkańców, rada społeczna, mieszkańcy
- dostatecznie duże grupy wyborców
- inne propozycje
/omówienie w tekście/
Czy ograniczenia w prawie zgłaszania kandydatów są usprawiedliwione obecną sytuacją społeczno-polityczną:
- sytuacja w kraju usprawiedliwia to całkowicie
- w pewnym stopniu
- w niewielkim stopniu
- zupełnie nie usprawiedliwia
- nie mam zdania
/omówienie w tekście/
Czy ma Pan(i) zamiar głosować, brać udział w wyborach do rad narodowych?
- Tak, na pewno będę głosował(a)
- Jeszcze nie wiem, ale prawdopodobnie będę głosował(a)
- Jeszcze nie wiem, ale prawdopodobnie nie będę głosował(a)
- Nie, na pewno nie będę głosował(a)
/omówienie w tekście/
Jakie znaczenie przywiązuje Pan(i) do swojego udziału w głosowaniu na radnych?
- Jest to dla mnie okazja do wybrania odpowiednich ludzi do tych rad
- To możliwość wyrażenia swego poparcia dla władzy
- Obie sprawy razem są ważne: poparcie dla władzy wyrażone samym faktem przystąpienia do wyborów, a także moja możliwość wyboru między różnymi kandydatami
- Traktuję głosowanie tylko jako formalność, a będę brał udział w obawie przed mogącymi nastąpić szykanami
- Wezmę udział w wyborach bez specjalnych powodów - tak udział, jak też powstrzymanie się od wyborów niczego nie zmieni
/omówienie w tekście/
Omówienie opinii na temat możliwej agitacji przedwyborczej oraz skuteczności apeli o głosowanie albo niegłosowanie
Jakie są poglądy badanych na temat tego, czy konsultacje kandydatów zostaną właściwie przeprowadzone
- nie, gdyż aktyw będzie się starał, aby nie było zbyt wielkich zmian na liście kandydatów
- nie, gdyż niezależnie od starań aktywu, ludzie nie będą przychodzić na zebrania konsultacyjne
- tak, konsultacje zostaną przeprowadzone właściwie
/omówienie w tekście/
Preferencje związane z przeprowadzeniem konsultacji
- zebrania powinny odbywać się i w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy
- zebrania należy uznać za ważne wtedy, kiedy będzie na nich około:
- połowy wyborców
- dużo wyborców, trudno określić jak wielu
- przynajmniej 1/4 wyborców
/omówienie w tekście/
1984-04-01
Autor: praca zbiorowa
Opinia środowisk przemysłowych o samorządzie załogi
Kafelek tematyczny do publikacji
1. Samorząd jako reprezentant interesów grupowych
2. Charakterystyka badanych zbiorowości
3. Oczekiwania co do charakteru samorządności
4. Reaktywowanie samorządu
5. Samorząd w przedsiębiorstwie
1984-03-01
Autor: brak informacji
Ocena sytuacji gospodarczej i politycznej kraju (w okresie konsultacji podwyżek cen żywności)
Kafelek tematyczny do publikacji
1. Jaka jest sytuacja gospodarcza kraju?
2. Skąd można się najlepiej dowiedzieć o stanie gospodarki?
3. Kto lub co jest powodem obecnej sytuacji w kraju?
4. Co należy zrobić przede wszystkim, aby w kraju się poprawiło?
5. Jakie są szanse poprawy sytuacji kraju w przyszłości?
6. Kto obecnie rządzi w Polsce?
1984-03-01
Autor: praca zbiorowa
Opinia społeczna na temat handlu zagranicznego
Kafelek tematyczny do publikacji
Omówienie wyników ankiety dołączonej do badania zrealizowanego wśród robotników 40 przedsiębiorstw zatrudniających 3000 i więcej pracowników produkcyjnych.
Tematyka:
Miejsce i rola handlu zagranicznego w gospodarce państwa.
Polityka eksportowa rządu.
Wymiana handlowa z krajami socjalistycznymi.
1984-02-17
Autor: brak informacji
Możliwości rozwojowe przedsiębiorstw (na podstawie czterech raportów z badań na temat płac w dużych zakładach przemysłowych)
Kafelek tematyczny do publikacji
Opracowanie zawiera najważniejsze wnioski i propozycje wynikające z przeprowadzonych w drugiej połowie 1983 r. badań w czterech wybranych zakładach przemysłu ciężkiego i maszynowego.
1984-02-01
Autor: brak informacji
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry