UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem

PUBLIKACJE

Informacja dotycząca spostrzeżeń wynikłych z badań ankietowych i rozmów z robotnikami przeprowadzonych w żerańskiej FSO
Kafelek tematyczny do publikacji
Niniejsza informacja jest próbą przedstawienia ogólnej sytuacji w fabryce FSO.
Dotyczy zwłaszcza:
- zaopatrzenia materiałowego
- stanu technicznego urządzeń
- organizacji pracy
- dyscypliny pracy
- BHP
- nastrojów społecznych
1983-05-01
Autor: Marek Wolski
Płace w opinii robotników. Wyciąg z raportu z badań (kwiecień-maj ‘83)
Kafelek tematyczny do publikacji
Wyciąg z raportu z badania, którego celem było poznanie opinii robotników o systemie płac.
Badanie miało odpowiedzieć na następujące pytania:
- jak oceniany jest funkcjonujący obecnie system płac
- jakie są kierunki postulowanych zmian w tym zakresie
- co robotnicy sądzą o zróżnicowaniu płac i w jaki sposób funkcjonuje w ich świadomości pojęcie "płaca sprawiedliwa"
1983-05-01
Autorzy: Janusz Godlewski, Elżbieta Gorajewska-Mieciek
Płace w opinii robotników. Wstępny raport z badań w warszawskich zakładach pracy
Kafelek tematyczny do publikacji
OPINIE O ZASADACH WYNAGRADZANIA ZA PRACĘ
Czynniki wpływające na wysokość wynagrodzenia (1. czynniki obecnie decydujące, 2. czynniki ,które powinny decydować)
- kwalifikacje zawodowe
- zajmowane stanowisko
- staż pracy
- wiek pracownika
- szkodliwe i uciążliwe warunki pracy
- odpowiedzialność ciążąca na pracowniku
- stopień wysiłku niezbędny do wykonania danej pracy
- złożoność i skomplikowanie pracy
- stosunek do pracy, zaangażowanie, sumienność, dyscyplina
- wydajność i jakość pracy
- wyniki produkcyjne uzyskiwane przez zakład pracy
- zatrudnienie w gałęzi gospodarki szczególnie istotnej dla funkcjonowania gospodarki państwa
- niedobór ludzi do pracy w określonym zawodzie czy specjalności
- przynależność do organizacji społeczno-politycznych
- "układy", znajomości
- trudna sytuacja materialna pracownika
- wzrost cen i kosztów utrzymania (tabela)
POSTAWY WOBEC REFORMY SYSTEMU PŁAC
Postawa wobec ograniczenia zarobków a wiek
Wykształcenie a postawa wobec wprowadzenia górnej granicy zarobków
PŁACA JAKO CZYNNIK ZRÓŻNICOWANIA SPOŁECZNEGO
1983-05-01
Autorzy: Janusz Godlewski, Elżbieta Gorajewska-Mieciek, Janusz Engel
Płace. Raport z badań w przedsiębiorstwie (I)
Kafelek tematyczny do publikacji
1. Na ile wysokość płac, polityka płacowa państwa i zróżnicowanie dochodów mogą być poważnym źródłem niezadowolenia społecznego. W jaki sposób może się to niezadowolenie wyrażać?
2. Czy płaca pełni w tej chwili funkcje motywacyjne i jakie powinny być spełnione warunki, by takie funkcje pełniła?
Respondenci:
- Dyrekcja
- Egzekutywa PZPR
- Samorząd
- Związki zawodowe
MATERIAŁ
- Stan ekonomiczny przedsiębiorstwa
- Zatrudnienie
- Produkcja
- Płace: źródła, system płace, struktura zarobków
3. Opinie respondentów o:
- załodze
- kosztach utrzymania
- płacach innych
- zasadach wynagrodzenia
- wydajności pracy
- płacach i systemie płac realnie funkcjonującym
ANALIZA
- w zakresie interesów przedsiębiorstwa
- w zakresie opinii i postaw załogi
DIAGNOZA
1983-04-01
Autorzy: Zbigniew Maj, Renata Zawadzka
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry