UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem

PUBLIKACJE

Wstępna informacja z badań CBOS na tematy gospodarcze
Kafelek tematyczny do publikacji
Informacja dotyczy badań przeprowadzonych we wrześniu i październiku 1983 r.
Badano:
- Opinie robotników produkcyjnych wielkich zakładów o funkcjonowaniu reformy w przedsiębiorstwie.
- Opinie robotników produkcyjnych z wielkiego i małego przemysłu:
- o szczególnej regulacji prawnej na okres wychodzenia z kryzysu,
- o podwyżkach cen artykułów żywnościowych na tle postrzegania sytuacji ekonomicznej Polski.
- Oczekiwania robotników wobec reformy gospodarczej.
1983-11-17
Autorzy: Andrzej Sobczak, Gustaw Borowski
Płace. Raport IV z badań w kombinacie
Kafelek tematyczny do publikacji
Terenem badań był zakład wiodący, wchodzący w skład kombinatu zatrudniającego ponad 15 tys. pracowników, monopolisty w swojej dziedzinie w kraju.
Przedstawiany i analizowany materiał pochodzi z 38 otwartych wywiadów prowadzonych z członkami dyrekcji, związków zawodowych i egzekutywy PZPR.
Dodatkowymi źródłami informacji były:
-- regulamin organizacyjny kombinatu,
-- analiza dotychczasowego systemu płac wykonana przez komórkę kadrową,
-- projekt systemu awansów w kombinacie,
-- artykuły w prasie zakładowej na temat jakości produkcji,
-- nieformalne kontakty z pracownikami administracji kombinatu.
Raport zawiera:
- Dane o funkcjonowaniu systemów płac, roli, jaką pełnią płace, sposobach podziału i oddźwięku, jaki wywołują.
- Dane o powiązaniach materialnych oraz formalno-prawnych z otoczeniem, o sytuacji ekonomicznej i dane organizacyjno-technologiczne kombinatu.
- Dane o powiązaniach systemów płac z podsystemem technicznym w zakładzie wiodącym.
1983-11-01
Autor: praca zbiorowa
Główne założenia socjalizmu naukowego
Kafelek tematyczny do publikacji
Opracowanie teoretyczne na zlecenie Centrum Badania Opinii Społecznej.
1. Przesłanki i konieczność marksistowskiej rewolucji naukowo-społecznej
2. Spór z Adamem Schaffem o czas i miejsce zaczynania przeobrażeń społecznych
3. Istota, motywy i zafałszowania socjalistycznej egalitaryzacji
4. Uspołecznienie środków i celów produkcji
5. Wymogi i niedostatki planowości
6. Zasada dominacji socjalistycznych stosunków
7. Przywracanie hegemonii klasy robotniczej
8. Konieczność internacjonalistycznego współdziałania sił prosocjalistycznych
9. Współzależność odradzania teorii i praktyki socjalizmu w Polsce Ludowej
1983-10-01
Autor: Mariusz Gulczyński
Sonda nt. "Polski socjalizm". Sprawozdanie z badań ankietowych w środowiskach opiniotwórczych
Kafelek tematyczny do publikacji
Ankietę pod hasłem "Polski socjalizm?" rozesłano do środowisk opiniotwórczych województw: warszawskiego, katowickiego, krakowskiego, wrocławskiego i poznańskiego.
Z pytaniami otwartymi zwrócono się do 105 osobistości z różnych środowisk.
Dla zaprezentowania zebranych opinii, sądów, sugestii i propozycji przyjęto następującą klasyfikację:
I. Stosunek do idei polskiego socjalizmu
II. Przyczyny polskich niepowodzeń
III. Diagnozy stanu obecnego
IV. Poszukiwania dróg wyjścia
1983-09-01
Autor: Edward Nowak
Rodzaje zagrożeń i zjawisk niepożądanych oraz ich ocena w opinii społecznej
Kafelek tematyczny do publikacji
Zjawiska groźne i szkodliwe:
alkoholizm, narkomania, chuligaństwo, pijaństwo, brak kultury współżycia między ludźmi, spekulacja, znieczulica społeczna, napady i rozboje, praca byle jaka, nadużywanie zajmowanych stanowisk, zabójstwa, protekcja, gwałty, uchylanie się od pracy, egoizm, zobojętnienie.
Ocena szkodliwości poszczególnych zjawisk oraz poczucie zagrożenia z ich strony:
I przestępczość kryminalna i gospodarcza, zjawiska uznawane przez medycynę za jednostki chorobowe;
II stosunki między ludźmi, obyczajowość, mechanizmy życia społecznego;
III morale w pracy;
IV zagrożenia zewnętrzne, zła organizacja pracy, wykroczenia przeciwko wspólnemu dobru, rozkład życia rodzinnego.
1983-09-01
Autor: Janusz Engel
Opinie o warunkach tworzenia nowych związków zawodowych
Kafelek tematyczny do publikacji
Ruch związkowy w opinii działaczy.
Nowe związki zawodowe w opinii grupy nie należących do nich robotników.
1983-09-01
Autor: Elżbieta Lenczewska
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry