UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem

PUBLIKACJE

Ocena danych z badań sondażowych przytaczanych przez RWE i "Welt am sonntag"
Kafelek tematyczny do publikacji
Oceniając dane z badań sondażowych przytaczanych przez RWE i "Welt am sonntag" autor próbuje odpowiedzieć na dwa pytania:
1. W jakim stopniu metody sondaży prowadzonych przez zachodnie ośrodki badania opinii można uznać za reprezentatywne i dla kogo?
2. Czy i na ile funkcjonujący w zachodnich środkach przekazu obraz układu opinii publicznej w Polsce zgodny jest z prawdziwym jej kształtem?
1984-01-01
Autor: brak informacji
Władza w opinii, ocenach i propozycjach naukowców
Kafelek tematyczny do publikacji
Sprawozdanie ze spotkania grupy naukowców, zorganizowanego przez CBOS dla zebrania ocen roku 1983 oraz prognoz na 1984 i lata następne.
Uczestnicy otrzymali listę problemów:
- jakie osiągnięcia widzą w działalności rządu?
- co się nie powiodło i dlaczego?
- co robić i jak robić, aby zapewnić sobie optymalny rozwój w przyszłości?
1984-01-01
Autor: brak informacji
Informacja z badania opinii o negatywnych zjawiskach społecznych
Kafelek tematyczny do publikacji
1. Stosunek do alkoholizmu i pijaństwa
2. Opinie o skuteczności przeciwdziałania nadużywaniu alkoholu środkami przymusu
3. Znajomość "Ustawy o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi"
4. Ocena skuteczności działania tej ustawy
1984-01-01
Autor: brak informacji
Związki zawodowe w opinii wielkoprzemysłowej klasy robotniczej (wstępna informacja z badań)
Kafelek tematyczny do publikacji
1. Stopień i struktura uzwiązkowienia obecnie i przed wprowadzeniem stanu wojennego.
2. Poziom akceptacji i zaufania do nowych związków zawodowych.
3. Przyczyny braku akceptacji i nieufności w opiniach robotników.
4. Ocena dotychczasowej działalności związków w przedsiębiorstwie - oczekiwania.
5 .Prognoza wzrostu uzwiązkowienia - nadzieje na przyszłość.
1984-01-01
Autor: Elżbieta Lenczewska
Wstępna informacja z badań CBOS na tematy gospodarcze
Kafelek tematyczny do publikacji
Informacja dotyczy badań przeprowadzonych we wrześniu i październiku 1983 r.
Badano:
- Opinie robotników produkcyjnych wielkich zakładów o funkcjonowaniu reformy w przedsiębiorstwie.
- Opinie robotników produkcyjnych z wielkiego i małego przemysłu:
- o szczególnej regulacji prawnej na okres wychodzenia z kryzysu,
- o podwyżkach cen artykułów żywnościowych na tle postrzegania sytuacji ekonomicznej Polski.
- Oczekiwania robotników wobec reformy gospodarczej.
1983-11-17
Autorzy: Andrzej Sobczak, Gustaw Borowski
Płace. Raport IV z badań w kombinacie
Kafelek tematyczny do publikacji
Terenem badań był zakład wiodący, wchodzący w skład kombinatu zatrudniającego ponad 15 tys. pracowników, monopolisty w swojej dziedzinie w kraju.
Przedstawiany i analizowany materiał pochodzi z 38 otwartych wywiadów prowadzonych z członkami dyrekcji, związków zawodowych i egzekutywy PZPR.
Dodatkowymi źródłami informacji były:
-- regulamin organizacyjny kombinatu,
-- analiza dotychczasowego systemu płac wykonana przez komórkę kadrową,
-- projekt systemu awansów w kombinacie,
-- artykuły w prasie zakładowej na temat jakości produkcji,
-- nieformalne kontakty z pracownikami administracji kombinatu.
Raport zawiera:
- Dane o funkcjonowaniu systemów płac, roli, jaką pełnią płace, sposobach podziału i oddźwięku, jaki wywołują.
- Dane o powiązaniach materialnych oraz formalno-prawnych z otoczeniem, o sytuacji ekonomicznej i dane organizacyjno-technologiczne kombinatu.
- Dane o powiązaniach systemów płac z podsystemem technicznym w zakładzie wiodącym.
1983-11-01
Autor: praca zbiorowa
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry